Year 2019, Volume 14 , Issue 3, Pages 200 - 213 2019-07-08

Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso

Ceren Yıldırım [1]


     Yirminci Yüzyıl ressamlarının çağdaş yorumlarına kadar, seramik, Batı dünyasında geleneksel kap olma özelliğinden ötürü zanaat sayılarak minör sanatlar arasında yer almıştır. İlk defa Picasso seramiğin özünde yer alan iç boşluk kavramını, işlevselliğinden sıyırarak modern bir dile kavuşturur. Eserlerinde, çağdaşı sanatçıların yorumlarından farklı olarak form ve resim birbirini oluşturur, dönüştürür. Bir kap olmaktan daha fazlasını ifade eden bu zanaat, metafor oluşturduğu için bir sanat türüdür. Picasso kap formlarındaki metaforları görünür kılarak Klasik Seramik Sanatının oluşum mantığını kullanmıştır. Geleneği yeni bir dille yorumlar. Picasso’nun gelenek ile kurduğu bu bağ, dönemi ve kültürü içerisinde, bu dönem ve kültüre verdiği bir yanıttır. 3500 esere imza atarak, toprak, doğa, Doğu, primitif, geleneksel ve zanaat kavramlarını yüceltmiştir.
Picasso, seramik, Doğu/Batı, sanat/zanaat, Madoura Atölyesi
 • Ağatekin, M., (2002). Dünya’da ve Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatının Oluşum Süreci. earsiv.anadolu.edu.tr.
 • Alkan, D., (1999). Amerika’da Çağdaş Amerikan Sanatı. earşiv.anadolu.edu.tr (Erişim: https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1179/141058.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
 • Arcasoy, A., (1983). Seramik Teknolojisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, SS:1-2.
 • Avşar, L. ve Avşar, M., (2015). Seramik Sanatı Eğitiminde Selçuklu Seramiğinin Yeri. Kalemişi Dergisi, 3(5):97-110.
 • Başgelen, N., (2006). Seramiğin Bulunup Geliştiği Anadolu’nun Benzersiz Dönemi Neolitik Çağ. Seramik Türkiye Dergisi, sayı:13, ss:109-120.
 • Bayazit, M. ve Işık, İ., (2012). Geçmişten Günümüze Çini Sanatı ve Kütahya Çiniciliği. Journal of Life Sciences, 1(1):891-898.
 • Çevik, N., (2010). Çağdaş Seramik Sanatında Resimsel Yönelimler. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(6):35-45.
 • Çil, S., (2 Mart 1997). Ve Toprak Picasso’nun Ellerinde. Cumhuriyet Dergi, sayı:571, ss:1-10,11,12.
 • Çil, S., (2008). Seramiğin Boşlukla Sınavı. 7. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Afyonkarahisar, ss:1-6.
 • Galatalı, A., (Mayıs 1985). Eleştirim. Sanat Çevresi Dergisi, (79):68-71.
 • Gombrich, E., (1992). Sanat ve Yanılsama. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gökkaya, K.E., (2013). Disiplinler Arası Sanatsal İfade: Ressam Seramikçiler- Seramikçi Ressamlar. (24):25-40.
 • Guénon, R., (1999). Modern Dünyanın Bunalımı. İstanbul: Verka Yayınları.
 • Güner, G., (1988). Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik. İstanbul: Akbank Ak Yayınları.
 • Hood, R., (2013). French Ceramic Excellence –Rene Buthaud, Jean Mayodon. (Erişim: https://www.veniceclayartists.com/french-ceramic-excellence-rene-buthaud-jean-mayodon).
 • İnal, İ., (2006). 20. Yüzyılda Yeni İfade Arayışları ve Seramik Sanatı, Seramik Türkiye Dergisi, (13):106–113.
 • İnan, H.B., (2018). Seramik Form ve Yüzeylerde Resimsel Anlatımlar ve İmgeler. Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu. Ankara: Hacettepe üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı.
 • İpşiroğlu, N. ve İpşiroğlu, M., (1993). Sanatta Devrim. İstanbul: Hayalbaz Yayınevi.
 • Mack, E.R., (2005). Doğu Malı Batı Sanatı. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Mutlu, S., (2007). Zamanın Çarkında Anadolu’da Seramik. Anadolu Sanat Dergisi, (18):71-75.
 • Nissen, H.J., (2004), Ana Hatlarıyla Mezopotamya, Çev. Zühre İlkgelen, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Özen, T.A., (1993). Ateşin Toprağa Hükmettiği Sanat. earsiv.anadolu.edu.tr (Erişim: https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1070/98758.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
 • Ramie, G., (1985). Ceramics of Picasso. Barcelona: Ediciones Poligrafa, S.A.
 • Sayar, K., (2004). Sufi Psikolojisi-Bilgeliğin Ruhu, Ruhun Bilgeliği. 4.Basım, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U., (1992). Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Şen, M., (2004). Sanat Nesnesi ve Mekan Arasındaki Zorunlu İlişki. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, (1):18-20.
 • Şölenay, E. ve Özer, G., (2013). Peter Osborne’nin Kavramsal Sanat Açılımı Doğrultusunda Çağdaş Seramik Sanatında Kavramsal Çalışmaların İncelenmesi, Anadolu Üniv. Sanat ve Tasarım Dergisi, Ocak 2013 cilt:4, sayı:4, ss:33-52.
 • Tizgöl, K., (2008). Sanatta Minimalizm ve Günümüz Seramik Sanatına Yansımaları. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.
 • Thomson, G., (1998). İnsanın Özü. (5. baskı). (çev. C. Üster). İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Turani, A., (2007). Dünya Sanat Tarihi. 13. Basım, İstanbul Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Uludağ, K.. (1997). Seramik Sanatının Kimlik Sorunu, earşiv.anadolu.edu.tr (Erişim: https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1273/126333.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
 • Worringer, W., (1985). Soyutlama ve Özdeşleyim. (Çeviren: İ. Tunalı), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, M., (2005). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Yücel, Ç., (Ekim 2018). Tarih Öncesi İnsan Biçimli Figürinler Hakkında Genel Bir Değerlendirme, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21):228-239.
 • Görsel 1. Mezolitik Dönem pişmiş toprak İdol, Kahramanmaraş Direkli Mağarası (Yücel, Ç. (2018). Tarih Öncesi İnsan Biçimli Figürinler Hakkında Genel Bir Değerlendirme, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21):239. Görsel 2. Hitit Uygarlığı Gaga Ağızlı Testi M.Ö.1700, Anadolu Medeniyetleri Müzesi.
 • Görsel 3. Pablo Picasso (1947). 32x15x28cm. Antibes Picasso Müzesi (Ramie, G. (1985). Ceramics of Picasso. Barcelona: Ediciones Poligrafa, S.A. ss:47).
 • Görsel 4. Pablo Picasso (1955). 32cm x 25cm. “Boğa” (Erişim tarihi 01 Mart 2019). https://www.masterworksfineart.com/artists/pablo-picasso/ceramic/taureau-bull-1955-2/id/W-6255.
 • Görsel 5. Pablo Picasso (1951). 29x22x14cm. “Ördek Çiçeklik” (Erişim Tarihi: 01 Mart 2019). https://www.parkwestgallery.com/history-pablo-picasso-ceramics/.
 • Görsel 6. Pablo Picasso (1948). “Arena’daki Boğa” (Erişim Tarihi: 01 Mart 2019). http://sheppartonartmuseum.com.au/event-details/!/488/event/picasso-clay-day.
 • Görsel 7. Pablo Picasso (1947). “Bir Kuş Formu İçerisinde Dört Element”, 71x18x35cm. Antibes Picasso Müzesi (Ramie, G. (1985). Ceramics of Picasso. Barcelona: Ediciones Poligrafa, S.A. ss:46).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0348-2992
Author: Ceren Yıldırım (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 8, 2019

Bibtex @research article { nwsafine536064, journal = {Fine Arts}, issn = {}, eissn = {1308-7290}, address = {}, publisher = {NWSA}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {200 - 213}, doi = {}, title = {Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Ceren} }
APA Yıldırım, C . (2019). Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso. Fine Arts , 14 (3) , 200-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsafine/issue/46935/536064
MLA Yıldırım, C . "Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso". Fine Arts 14 (2019 ): 200-213 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsafine/issue/46935/536064>
Chicago Yıldırım, C . "Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso". Fine Arts 14 (2019 ): 200-213
RIS TY - JOUR T1 - Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso AU - Ceren Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fine Arts JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 213 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-7290 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fine Arts Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso %A Ceren Yıldırım %T Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso %D 2019 %J Fine Arts %P -1308-7290 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD Yıldırım, Ceren . "Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso". Fine Arts 14 / 3 (July 2019): 200-213 .
AMA Yıldırım C . Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso. Fine Arts. 2019; 14(3): 200-213.
Vancouver Yıldırım C . Başlangıca Dönen Modern: Madoura Atölyesi Üretimleri İle Picasso. Fine Arts. 2019; 14(3): 213-200.