PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume: 9 Issue: 4, 145 - 156, 10.10.2014

Abstract

Rapid developments in technology force individuals to discover different procedures. The simultaneous unification of real and virtual worlds and its convincing form make people feel as if they were in science fiction films. Within the adventure beginning with virtual reality, a virtual world is substituted with real images. Augmented reality is the visualization of the message wished to be given with audio-visual methods as 3D. It a novel world formed with the unification of real and virtual worlds. Whatever fields it is used in such as education, health, advertisement, defense or social life, augmented reality provides people with easiness, speed, information and entertainment. With this study, we aimed at showing how the use of augmented reality in advertisements affect the level of liking. With 30 students, we formed the study group, and by showing the augmented reality application to the group, the levels of perceptions were measured in terms of liking, interesting points, differences and attractiveness of the advertisements. In conclusion, the augmented reality application was observed to contribute to liking advertisements positively.

References

 • • Azuma, R., (1997). A Survey of Augmented Reality, In presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6 (4), pp.355-385.
 • • Bimber, O. ve Raskar, R., (2005). Spatigal Augmented Reality Merging Real and Virtual Worlds, Massachusetts: A K Peters Ltd.
 • • Chehimini, F., Coulton, P. and Edwards, R., (2007). Augmented Reality 3D Interactive Advertisements on Smartphones, International Conference on the Management of Mobile Business, pp.21-28.
 • • Cirulis, A. and Brigmanis, K.B., (2013). 3D Outdoor Augmentes Reality for Architectu-re and Urban Planning, Procedia Computer Science, 25, pp.71-79.
 • • Geroimenko, V., (2012). Augmented Reality Technology and Art:The Analysis and Visualization of Evolving Conceptual Models, 16th International Conference on Information Visualisation, pp.445-453.
 • • Hincapie, M., Caponio, A., Horacio, R., and Mendivil, E.G., (2011). An Introduction to Augmented Reality with Applications in Aeronautical Maintenance, Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey, 5.
 • • http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/artirilmis-gerceklik--augmented-reality-%28ar%29/11923#ad-, Erişim Tarihi: 19.07.2014.
 • • (http://webrazzi.com/2011/12/25/arttirilmis-gerceklik/, Erişim tarihi: 15.07.2014).
 • • http://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F_ger%C3%A7eklik, Erişim Tarihi: 30.07.2014.
 • • http://www.2fresh.org/2fresh/freshyear/2010/2fresh_ar_tr.pdf, Erişim tarihi: 16.07.2014.
 • • Kipper, G. ve Rampolla, J., (2013). Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR, Waltham: Syngress.
 • • Krevelen, D.W.F. ve Poelman, R., (2010). A Survey of Augmented Reality Technologies, Applications and Limitations, The International Journal of Virtual Reality, 9(2), pp.1-20.
 • • Mackay, E.W., (1998). Augmented Reality: Linking Real and Virtual Worlds a New Paradigm for Interacting with Computers, AVI’98 Proceedings of the Working Conference on Advanced Visual Interfaces, pp.13-21.
 • • Nee, A.Y.C., Ong, S.K., Chryssolourisi, G., and Mourtzis, D., (2012). Augmented Reality Applications in Design and Manufacturing, CIRP Annals-Manufacturing Technology, 61, pp.657-679.
 • • Somyürek, S., (2014). Öğrenme Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4 (1), pp.63-80.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ

Year 2014, Volume: 9 Issue: 4, 145 - 156, 10.10.2014

Abstract

Teknolojinin hızlı gelişimi, insanları farklı uygulamalara keşfetmeye zorlamaktadır. Gerçek dünya ile sanal dünyanın eşzamanlı olarak birleşimi ve bunun inandırıcı olması, insanların bilimkurgu filmlerinde yer aldığı hissini vermektedir. Sanal gerçeklikle başlayan serüvende, gerçek görüntülerin yerini sanal bir dünya almaktadır. Artırılmış gerçeklik, verilmek istenen mesajın, görsel, işitsel yöntemlerle 3D olarak görselleştirilmesidir. Sanal ve gerçek dünyanın birleşimiyle oluşan yeni bir dünyadır. Eğitim, sağlık, reklam, savunma, sosyal yaşam gibi hangi alanda kullanılırsa kullanılsın, insanlara kolaylık, hız, bilgi ve eğlence sunmaktadır. Bu çalışma, artırılmış gerçekliğin reklamda kullanımının beğeni düzeyini nasıl etkilediğini göstermeyi amaçlamaktadır.  Oluşturulan deney grubuna katılan 30 öğrenciye artırılmış gerçeklik uygulaması gösterilmiş, reklam beğenisi, ilginçliği, farklılığı, dikkat çekiciliği noktalarında algı düzeyleri ölçülmüştür. Sonuç olarak artırılmış gerçeklik uygulamasının reklamın beğenisine olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür.

References

 • • Azuma, R., (1997). A Survey of Augmented Reality, In presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6 (4), pp.355-385.
 • • Bimber, O. ve Raskar, R., (2005). Spatigal Augmented Reality Merging Real and Virtual Worlds, Massachusetts: A K Peters Ltd.
 • • Chehimini, F., Coulton, P. and Edwards, R., (2007). Augmented Reality 3D Interactive Advertisements on Smartphones, International Conference on the Management of Mobile Business, pp.21-28.
 • • Cirulis, A. and Brigmanis, K.B., (2013). 3D Outdoor Augmentes Reality for Architectu-re and Urban Planning, Procedia Computer Science, 25, pp.71-79.
 • • Geroimenko, V., (2012). Augmented Reality Technology and Art:The Analysis and Visualization of Evolving Conceptual Models, 16th International Conference on Information Visualisation, pp.445-453.
 • • Hincapie, M., Caponio, A., Horacio, R., and Mendivil, E.G., (2011). An Introduction to Augmented Reality with Applications in Aeronautical Maintenance, Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey, 5.
 • • http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/artirilmis-gerceklik--augmented-reality-%28ar%29/11923#ad-, Erişim Tarihi: 19.07.2014.
 • • (http://webrazzi.com/2011/12/25/arttirilmis-gerceklik/, Erişim tarihi: 15.07.2014).
 • • http://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F_ger%C3%A7eklik, Erişim Tarihi: 30.07.2014.
 • • http://www.2fresh.org/2fresh/freshyear/2010/2fresh_ar_tr.pdf, Erişim tarihi: 16.07.2014.
 • • Kipper, G. ve Rampolla, J., (2013). Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR, Waltham: Syngress.
 • • Krevelen, D.W.F. ve Poelman, R., (2010). A Survey of Augmented Reality Technologies, Applications and Limitations, The International Journal of Virtual Reality, 9(2), pp.1-20.
 • • Mackay, E.W., (1998). Augmented Reality: Linking Real and Virtual Worlds a New Paradigm for Interacting with Computers, AVI’98 Proceedings of the Working Conference on Advanced Visual Interfaces, pp.13-21.
 • • Nee, A.Y.C., Ong, S.K., Chryssolourisi, G., and Mourtzis, D., (2012). Augmented Reality Applications in Design and Manufacturing, CIRP Annals-Manufacturing Technology, 61, pp.657-679.
 • • Somyürek, S., (2014). Öğrenme Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4 (1), pp.63-80.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Communication Sciences
Authors

İMRAN UĞUR


ŞEBNEM APAYDIN This is me

Publication Date October 10, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 9 Issue: 4

Cite

APA
UĞUR, İ., & APAYDIN, Ş. (2014). ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ. Humanities Sciences, 9(4), 145-156. https://doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0185
MLA
UĞUR, İMRAN and ŞEBNEM APAYDIN. “ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ”. Humanities Sciences, vol. 9, no. 4, 2014, pp. 145-56, doi:10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0185.
Chicago
UĞUR, İMRAN, and ŞEBNEM APAYDIN. “ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ”. Humanities Sciences 9, no. 4 (October 2014): 145-56. https://doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0185.
EndNote
UĞUR İ, APAYDIN Ş (October 1, 2014) ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ. Humanities Sciences 9 4 145–156.
ISNAD
UĞUR, İMRAN - APAYDIN, ŞEBNEM. “ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ”. Humanities Sciences 9/4 (October 2014), 145-156. https://doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0185.
AMA
UĞUR İ, APAYDIN Ş. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ. Humanities Sciences. October 2014;9(4):145-156. doi:10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0185
Vancouver
UĞUR İ, APAYDIN Ş. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ. Humanities Sciences. 2014;9(4):145-56.
IEEE
İ. UĞUR and Ş. APAYDIN, “ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ”, Humanities Sciences, vol. 9, no. 4, pp. 145–156, 2014, doi: 10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0185.
JAMA
UĞUR İ, APAYDIN Ş. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ. Humanities Sciences. 2014;9:145–156.
Bibtex
@article{article_213414, title={ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ}, journal={Humanities Sciences}, volume={9}, pages={145–156}, year={2014}, DOI={10.12739/NWSA.2014.9.4.4C0185}, author={UĞUR, İMRAN and APAYDIN, ŞEBNEM}, keywords={Augmented Reality, Advertisement, History of Augmented Reality, Virtual Reality, Or Coding}, abstract={Teknolojinin hızlı gelişimi, insanları farklı uygulamalara keşfetmeye zorlamaktadır. Gerçek dünya ile sanal dünyanın eşzamanlı olarak birleşimi ve bunun inandırıcı olması, insanların bilimkurgu filmlerinde yer aldığı hissini vermektedir. Sanal gerçeklikle başlayan serüvende, gerçek görüntülerin yerini sanal bir dünya almaktadır. Artırılmış gerçeklik, verilmek istenen mesajın, görsel, işitsel yöntemlerle 3D olarak görselleştirilmesidir. Sanal ve gerçek dünyanın birleşimiyle oluşan yeni bir dünyadır. Eğitim, sağlık, reklam, savunma, sosyal yaşam gibi hangi alanda kullanılırsa kullanılsın, insanlara kolaylık, hız, bilgi ve eğlence sunmaktadır. Bu çalışma, artırılmış gerçekliğin reklamda kullanımının beğeni düzeyini nasıl etkilediğini göstermeyi amaçlamaktadır.  Oluşturulan deney grubuna katılan 30 öğrenciye artırılmış gerçeklik uygulaması gösterilmiş, reklam beğenisi, ilginçliği, farklılığı, dikkat çekiciliği noktalarında algı düzeyleri ölçülmüştür. Sonuç olarak artırılmış gerçeklik uygulamasının reklamın beğenisine olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür.}, number={4}, publisher={E-Journal of New World Sciences Academy} }