Research Article
BibTex RIS Cite

KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2017, Volume: 12 Issue: 2, 76 - 89, 10.04.2017

Abstract

Bu çalışma, insanların niçin
birbirleriyle iletişime girdikleri sorusunun cevabını açıklamaya çalışmaktadır.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre insanlar, ihtiyaç duydukları ya da
istedikleri doyumu elde edebilmek için iletişime girerler. İlgili literatür
tarandığında insanların elde etmeye çalıştıkları doyumların; (1) mutlu olmak,
(2) karşıdaki kişinin sevgi-şefkatini kazanmak ya da onlara sevgi-şefkat
göstermek, (3) konuşulana dahil olmak, (4) karşıdakini kontrol edebilmek, (5)
sıkıntılardan kurtulmak (kaçış) ve (6) rahatlamak olduğu görülmektedir. Yapılan
çalışmaların hep yabancı ülkelerde gerçekleştirilmiş olması ve ülkemizde henüz
böyle bir çalışmanın olmamasından dolayı bu çalışmanın gerçekleştirilmesine
karar verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında Erzincan’da ikamet eden farklı
yaş, meslek ve eğitim düzeyine sahip 325 kişiyle yüz yüze bir anket
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre insanlar, çoğunlukla
çevrelerindeki diğer insanlarla “mutluluk” ve bir anlamda sosyalleşme olarak
ifade edilebilecek “dahil olma rahatlama” motivasyonu doğrultusunda iletişime
girmektedirler. Ulaşılan diğer bir sonuç ise insanların cinsiyetlerinin,
yaşlarının, eğitim düzeylerinin ve mesleklerinin çevrelerindeki insanlarla
iletişim kurmalarında farklılıklara sebep olduğudur.

Year 2017, Volume: 12 Issue: 2, 76 - 89, 10.04.2017

Abstract

Details

Journal Section Articles
Authors

Hüsamettin Akar

Publication Date April 10, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Akar, H. (2017). KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences, 12(2), 76-89. https://doi.org/10.12739/NWSA.2017.12.2.4C0218
AMA Akar H. KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences. April 2017;12(2):76-89. doi:10.12739/NWSA.2017.12.2.4C0218
Chicago Akar, Hüsamettin. “KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Humanities Sciences 12, no. 2 (April 2017): 76-89. https://doi.org/10.12739/NWSA.2017.12.2.4C0218.
EndNote Akar H (April 1, 2017) KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences 12 2 76–89.
IEEE H. Akar, “KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Humanities Sciences, vol. 12, no. 2, pp. 76–89, 2017, doi: 10.12739/NWSA.2017.12.2.4C0218.
ISNAD Akar, Hüsamettin. “KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Humanities Sciences 12/2 (April 2017), 76-89. https://doi.org/10.12739/NWSA.2017.12.2.4C0218.
JAMA Akar H. KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences. 2017;12:76–89.
MLA Akar, Hüsamettin. “KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Humanities Sciences, vol. 12, no. 2, 2017, pp. 76-89, doi:10.12739/NWSA.2017.12.2.4C0218.
Vancouver Akar H. KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI: İNSANLARIN ÇEVRELERİNDEKİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GİRME SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Humanities Sciences. 2017;12(2):76-89.