Ethical Principles and Publication Policy

OLBA DERGİSİ ETİK İLKELERİ VE YAYIN POLTIKASI
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü,
‘Kilikia Arkeolojisi’ni Araştırma Merkezi’ DergisiYayın Etiği ve Yayıncının Etik Sorumlukları
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı, ‘Kilikia Arkeolojisi’ni Araştıma Merkezi’nin, 1998 yılından bu yana basılan OLBA Dergisinin yayın politikası; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalarda 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmaksızın bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına özgün çalışmalar sunmayı amaçlamaktadır. Olba Dergisi kâr amacı gütmez. Uluslararası standart ve kurallara (COPE, EASE, tıp için ICMJE, Helsinki deklerasyonu vb.) uygun yayın yapılmaktadır.

Bilimsel yayın sürecinde; yazarların, editörlerin, bilim kurulunun, hakemlerin ve okuyucuların etik ilkelere uymaları esastır.

Editörler Kurulu’nun Etik Sorumlulukları
• Editörler Kurulu, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Gönderilen her makaleden, Editörler Kurulu sorumludur. Editörlerin alacağı tüm kararlar diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Editörler Kurulu, dergi yayım sürecinde bilimsel olmayan içeriklere, intihale, atıf hatalarına karşı önlem alır.
• Editörler Kurulu, her makaleye ait hakemler ile yazışmaların kayıtlarını veya dergi ile ilgili yazışmaları elektronik olarak saklar.
• Editörler, yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verir.
• Editörler, makalelerin özgün olmasına, bilim dünyasına katkı sağlamasına, araştırma yönteminin geçerli olmasına ve derginin amaç ve kapsamına uygunluğuna dikkat ederler.
• Editörler her makalenin hakemini uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak seçer, makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlar.
• Editörler, akademik ve blimsel olmayan değerlendirmelere müdahale eder.
• Editörler, makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
OLBA Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır.
• Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar editörlerce yazar(lar)a iletilir.
• Hakemler yalnız uzmanlık alanları ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar.
• Hakemler, çıkar çatışması ya da çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik kurallara uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalıdır; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Hakemlerin bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin ‘Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi, süresi içinde değerlendirmelidirler.
Yazarların Etik Sorumlulukları
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerini yollamamalıdırlar.
• Yazar(lar), özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Yazar(lar), derginin belirlenmiş olan ‘Yayın İlkeleri’ne uygun olarak makale göndermelidir.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalıdır.
• Makaleye katkıda bulunan kişiler, yazar olarak yazılmalıdır.
• Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse belirtilmelidir.
• Dilimleme yapılmamalıdır (tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlamak).
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkıları belirtilmelidir.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin (buluntuların / eserlerin) yayın haklarının iznini aldıklarını belgelemelidirler; ilgili belge, makale ile birlikte yazar tarafından sürecin başında editörlere yollanmalıdır.
• Yazar(lar), makalelerinin yayına kabul edildiği bilgisi geldikten sonra, OLBA Dergisi için hazırlanmış olan ‘Telif Hakkı Devir Formu’nu editörlere yollamalıdırlar (Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basılan materyalin hiçbir kısmı yayınevinin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanamaz.Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil olmak üzere, daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalılardır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir).