Year 2015, Volume 6 , Issue 2, Pages 101 - 107 2015-07-01

FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Cengiz TAŞKIN [1] , Önder KARAKOÇ [2] , Ersin ACAROGLU [3] , Cemalettin BUDAK [4]


The aim of this study was to examine the relationship among selected motoric features on children soccer players. Forty child soccer players playing football in Gaziantep Fenerbahçe sports school participated in the study voluntarily. The average age of the players was 14.40±1.74 years, their average height was 1.62±0.13 m, their average body weight 35±12.58 kg, and their average sport age was 2.43±1.38 years. In the determination of motoric features of the athletes, vertical jump test, standing long jump test, 30 m speed test, 30 sec sit-up, and push up test were administered. As a result of the tests conducted, positive relationship was found between standing long jump and vertical jump, 30 sec push up, flexibility and vertical jump with flexibility, 30 sec sit-up, and push up (P<0.05). On the other hand, negative relationship was found between 30 m speed with standing long jump, vertical jump, 30 sec push up and flexibility (P<0.05). As a conclusion, we are of the opinion that the relationship between motoric features in child soccer players is important and that these featured should be trained in terms of performance
Bu araştırmanın amacı futbolcu çocukların seçilmiş motorik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmaya Gaziantep ili Fenerbahçe spor okulunda futbol oynayan 40 sporcu çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların yaşları ortalaması 14,40±1,74 yıl, boyları ortalaması 1,62±0,13 m, vücut ağırlığı ortalaması 53,35±12,58 kg, ve spor yaşları ortalaması 2,43±1,38 yıl olarak tespit edilmiştir. Sporcuların performansla ilgili motorik özelliklerin tespitinde; dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 30 m hız koşusu, 30 sn mekik ve 30 sn şınav testleri uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda; durarak uzun atlama ile dikey sıçrama, otuz saniye şınav ve esneklik özellikleri, dikey sıçrama ile esneklik özellikleri, otuz saniye şınav ile otuz saniye mekik özellikleri arasında aynı yönde bir ilişki olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir (P<0,05). Buna karşın, durarak uzun atlama ile otuz metre özellikleri, dikey sıçrama ile otuz metre özellikleri, otuz metre ile otuz saniye şınav, otuz saniye mekik ve esneklik özellikleri, otuz saniye mekik ile esneklik özellikleri arasında zıt yönde bir ilişki olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir (P<0,05). Sonuç olarak, futbolcu çocuklarda motorik özellikler arasındaki ilişkinin önemli olduğu ve performans açısından bu özelliklerin antrene edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
 • KAYNAKLAR
 • Coen B, Urhausen G, Kinderman W. Der FusballScore: Bewertung der körnerlichenfitness. Deutsche,ZeitschriftfürSportmedizin, 1998; 49. Nr.6: 187-191.
 • İşleğen Ç. Değişik liglerde oynayan bölgesel profesyonel futbol takımlarının fiziksel ve fizyolojik profilleri. Spor Hekimliği Dergisi, 1987; 22: 83-89.
 • Bangsbo L. Futbolda fizik kondisyon antrenmanı. TTF EğitimYayınları,İstanbul, 1996.
 • Reilly T, Bangsbö L, Franks A. Anthropometricandphysiologicalpredispositionsfor elite soccer. J. Sports Sci. 2000; 18: 669-683.
 • Özbar N, Şahin İ, Akan İ. Türk milli bayan boks takımının fiziksel parametrelerinin incelenmesi. Spor Araştırmaları Dergisi. 2002; 2.
 • Gündüz, N. Antrenman bilgisi. Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 1995.
 • Lohman, TG, Roche, Af &Marorell, R. Anthropometricstandardizationreferencemanual. Illinois: Human KineticsBooks. 1988; 3-8.
 • Sevim, Y. Antrenman Bilgisi.TutibayLtd.Şti. Ankara, s. 172-217, 1997.
 • Açıkada C, Editör. Atletizm yetenek modeli raporu, Atletizm Federasyonu Eğitim Kurulu Yayınları. Ankara,AtaofsetMatbaacılık; 2008.
 • Pekel HA. Atletizmde yetenek aramasına bağlı olarak 10-12 taş grubu çocuklarda bazı değişkenler üzerinde normatif çalışma. Yayınlanmamış doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
 • Tamer K. Sporda fiziksel-fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, Bağırgan Yayım evi, Ankara. 2000; 36: 48–49.
 • Carling C, le Gall F, Reilly T, Williams AM, et al. Do anthropometricandfitnesscharacteristicsvaryaccordingtobirthdatedistribution in elite youth Academy soccerplayers,Scand J Med. Sci. Sports, 2009; 19: 3-9.
 • Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F, ve ark. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2008;51:1-14.
 • Pienaar AE, Viljoen A, et al. Physicaland motor ability, anthropometricalandgrowthcharacterıstıcs of boys in the North West province of southafrica: a sporttalentperspective, South AfricanJournalForResearch in Sport, PhysicalEducationAndRecreation, 2010; 32(2): 71-93.
 • Yüksel O. 7-14 yaş grubu ilköğretim öğrencilerin fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesi. Doktora tezi,Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,Ankara, Mart, 2001.
 • Savucu Y, Polat Y, Ramazanoğlu F, Karahüseyinoğlu MF, Biçer YS. Alt yapıdaki küçük, yıldız ve genç basketbolcuların bazı fiziksel uygunluk parametrelerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2004; 18(4): 205-209.
 • Volbekıene V, GriciltteA.Health-Relatedphysicalfitnessamongschoolchildren in lithuania: a comparisonfrom 1992 to 2002,ScandinavianJournal Of PublicHealth 2007; 35: 235-242.
 • KamarA,GüngördüO,YüceyılmazB,Ataman HB, Yancı B, Çavuşoğlu M. Futbol oyuncularına 35 metre maksimal anaerobik sprint ile dikey sıçrama ve durarak uzun atlama skorları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi, Spor Bilim Dergisi, 2003;11;3,147-150.
 • Kuzucuoğlu, T. Elit cimnastik sporcularının fizyolojik parametrelerinin kuvvet parametreleri ile mukayesesi.Yüksek Lisans Tezi,İnönü Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, 1996.
 • Bayraktar I. Elit boksörlerin çeviklik, sürat, reaksiyon ve dikey sıçrama yetileri arasındaki ilişkiler. Akademik Bakış Dergisi, 2013;35 (Mart-Nisan): 1-8.
 • Korkmaz C, Karahan M. A Comparativestudy on thephysicalfitnessandperformance of malebasketballplayers in differentdivisions. NigdeUniversityJournal of PhysicalEducationandSportSciences,2012; 6(1): 16-23.
 • Ek R.O, Temoçin S, Tekin T.A, Yıldız Y. Futbolculara uygulanan bazı motorsal egzersizlerin birbirlerine etkilerinin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007;8(1) : 19-22.
 • Topkaya İ. Futbolda motorik özellikler. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Seminerleri, ADÜ Basımevi, Aydın, 1996: 21-38.
Primary Language tr
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Author: Cengiz TAŞKIN

Author: Önder KARAKOÇ

Author: Ersin ACAROGLU

Author: Cemalettin BUDAK

Dates

Publication Date : July 1, 2015

Bibtex @ { omuspd217902, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {101 - 107}, doi = {10.17155/spd.74072}, title = {FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Cengiz and KARAKOÇ, Önder and ACAROGLU, Ersin and BUDAK, Cemalettin} }
APA TAŞKIN, C , KARAKOÇ, Ö , ACAROGLU, E , BUDAK, C . (2015). FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 101-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/20460/217902
MLA TAŞKIN, C , KARAKOÇ, Ö , ACAROGLU, E , BUDAK, C . "FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 6 (2015 ): 101-107 <https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/20460/217902>
Chicago TAŞKIN, C , KARAKOÇ, Ö , ACAROGLU, E , BUDAK, C . "FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 6 (2015 ): 101-107
RIS TY - JOUR T1 - FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Cengiz TAŞKIN , Önder KARAKOÇ , Ersin ACAROGLU , Cemalettin BUDAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 107 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Cengiz TAŞKIN , Önder KARAKOÇ , Ersin ACAROGLU , Cemalettin BUDAK %T FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD TAŞKIN, Cengiz , KARAKOÇ, Önder , ACAROGLU, Ersin , BUDAK, Cemalettin . "FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (July 2015): 101-107 .
AMA TAŞKIN C , KARAKOÇ Ö , ACAROGLU E , BUDAK C . FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015; 6(2): 101-107.
Vancouver TAŞKIN C , KARAKOÇ Ö , ACAROGLU E , BUDAK C . FUTBOLCU ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015; 6(2): 107-101.