Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 140 - 148 2019-08-19

DOES PHYSICAL PERFORMANCE LEVEL AFFECT EMPATHY AND SPORTSPERSONSHIP?: A STUDY ON ELITE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS
FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yasin ARSLAN [1] , Gülfem SEZEN BALÇIKANLI [2]


The research is a preliminary study to examine whether physical performance in elite female volleyball players is related with empathy and sportspersonship. In this context, the research group constitutes of a team selected through intentional sampling method from the teams in the Sultanlar league. The number of athletes who participated in the study was 11. The average age of the study group was 22. 63 ± 5. 66 years, the average length of sport career was 12. 36 ± 5. 53 years and average height was 1. 81 ± 0. 68 cm. Isokinetic dynamometer Interpersonal Reactivity Index for Empathy (IRI) and Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale (PABSS) were used as data collection tools. The Spearman correlation coefficient was examined to investigate whether there was a relationship among the variables. The data indicated that there was not a linear relationship among physical performance and subdimensions of empathy, namely fantasy (r=0.260, p=0.70), perspective taking (r=0.046, p=0.15), and subdimensions of sportspersonship, prosocial behavior toward teammates (r=0.370, p=0.34), prosocial behavior toward opponents (r=0.150, p=0.65), In other words, empathy and sportspersonship skills of a female volleyball player with high force parameters did not increase at the same level. As a result, it is necessary for coaches to train their athletes (physical, psychological and social), knowing that they cannot demonstrate similar empathic skills and sportspersonship orientation from the players with high physical performance. According to the findings, the high physical qualities of an athlete should not mean that the social and moral qualities of the athlete are also high. Further research may be conducted with more participants, especially by conducting an examination of contact team sports (such as football, basketball, and handball) and sex. 

Araştırma, elit kadın voleybolcularda fiziksel performansın empati ve sportmenlik ile bir ilişkisinin bulunup bulunmadığını incelemek amacıyla kurgulanmış bir ön araştırmadır. Bu bağlamda, araştırma grubunu Sultanlar liginde yer alan takımlardan kasıtlı örneklem yoluyla seçilen bir takım oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sporcu sayısı 11’dir. Araştırma grubunun yaş ortalaması 22,63±5,66 yıl, spor yaşı ortalaması 12,36±5,53 yıl ve boy ortalamaları ise 1,81±0,68 cm.’dir. Araştırmada veri toplama aracı olarak fiziksel performansı değerlendirmek için izokinetik dinamometre, empati için kişilerarası tepkisellik indeksi, sportmenlik için ise sporda prososyal ve antisosyal davranış ölçeği kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığının araştırılması için spearman korelasyon katsayısına bakılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, fiziksel performans ile empatinin alt boyutları olan, fantazi (r=0,260, p=0,700), perspektif alma (r=0,046, p=0,150) ve empatik düşünce (r=0,300, p=0,880) ve sportmenliğin alt boyutlarından takım arkadaşına prososyal davranış (r=0,370, p=0,091), rakibe prososyal davranış (r=0,15, p=0,65) arasında doğrusal bir ilişki olmadığı yönündedir. Başka bir ifadeyle, kuvvet parametreleri yüksek olan bir kadın voleybol oyuncusunun empati ve sportmenlik becerileri aynı oranda yükselmemiştir. Sonuç olarak, antrenörlerin fiziksel performansı yüksek olan oyuncularından benzer düzeyde empatik beceri ve sportmenlik yönelimi gösteremeyeceğini bilerek sporcularını bir bütün içinde (fiziksel, psikolojik ve sosyal) eğitmeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Araştırmada elde edilen verilere göre, bir sporcunun fiziksel özelliklerinin yüksek olması aynı şekilde sosyal ve ahlaki özelliklerinin de yüksek olacağı anlamına gelmemektedir. Bundan sonraki araştırmalar için, özellikle yakın temaslı takım sporlarına (futbol, basketbol, hentbol) ve cinsiyete yönelik bir inceleme yapılması ve katılımcı sayısının artırılması öneri olarak sunulabilir. 

 • 1. Bayraktar B, Kurtoğlu M. Sporda performans ve performans artırma yöntemleri. İstanbul, 2004.
 • 2. Güvel H, Kayatekı̇n M, Acarbay Ş, Özgönül H. Genç erkek sporcularda vücut yağ oranı ı̇le fiziksel ı̇ş kapasite arasındaki ı̇lişki, Performans Dergisi, 1996; 2 (3): 118.
 • 3. Reneman MF, Fokkens AS, Dijkstra PU. Testing lifting capacity: Validity of determining effort level by means of observation. Spine, 2005; 30 (2): 40-46.
 • 4. Rogers CR. Empatik olmak değeri anlaşılmamış bir varoluş şeklidir. Çeviri, Akkoyun F. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 1983; 16 (1): 103-121.
 • 5. Shields DL, Funk CD, Bredemeier BL. Contesting orientations: Measure construction and the prediction of sportspersonship. Psychology of Sport and Exercise, 2015; 2: 1-10.
 • 6. Sezen-Balçıkanlı G, Yıldıran İ. Sportspersonship orientation and empathy: A study of professional football players. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2012; 12 (1): 18-24.
 • 7. Sezen-Balçıkanlı G, Sezen M. The relationship between empathy and antisocial-prosocial behaviours in youth field hockey players. International Journal of Learning and Change, 2019; 11 (1): 57-65.
 • 8. Sezen-Balçıkanlı G. Fair play and empathy: A research study with student teachers. Journal of US-China Public Administration, 2009; 6(4): 79-84.
 • 9. Goleman D. Duygusal zekâ neden iq’ dan daha önemlidir? İstanbul, Varlık-Bilim, 1998.
 • 10. Hoffman ML. The contribution of empathy to justice and moral judgment. In: Esinberg N, Strayer J, editors, Empathy and Its development. New York: Cambridge University Press; 1990.
 • 11. Stornes T, Ommundsen Y. Achievement Goals, Motivational Climate and Sportspersonship: A Study of Young Handball Players. Scandinavian Journal of Education, 2004; 48 (2): 205-221.
 • 12. Sezen-Balçıkanlı G, Yıldıran İ. Profesyonel futbolcuların sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011; 9 (2), 49-56.
 • 13. Sezen-Balçıkanlı G, Sezen M. Professional sports and empathy: Relationship between professional futsal players’ tendency toward empathy and fouls. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 2017; 73 (1), 27-35.
 • 14. Stornes T, Bru E. Sportspersonship and perceptions of leadership: An investigation of adolescent handball players' perceptions of sportspersonship and associations with perceived leadership. European Journal of Sport Science, 2002; 2 (6): 1-15.
 • 15. Sezen-Balçıkanlı G, Yıldıran İ. Elit salon hokeyi oyuncularında empatik beceri ile prososyal davranışlar arasındaki ilişki. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018; 23 (1): 1-8.
 • 16. Kavussanu M, Boardley ID. The prosocial and antisocial behavior in sport scale. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2009; 31 (1): 97-117.
 • 17. Sezen-Balçıkanlı G. The Turkish adaptation of the prosocial and antisocial behavior in sport scale (PABSS). Int J Humanit Soc Sci, 2013; 3(18): 271-6.
 • 18. Davis MH. Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of personality and social psychology, 1983; 44 (1): 113.
 • 19. Engeler A. Psikopati ve antisosyal kişilik bozukluğu, İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2005.
 • 20. Al-Yaaribi A, Kavussanu M, Ring C. The effects of prosocial and antisocial behaviors on emotion, attention, and performance during a competitive basketball task. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2018; 40 (6): 303-311.
 • 21. Al-Yaaribi A, Kavussanu M, Ring C. Consequences of prosocial and antisocial behavior for the recipient. Psychology of Sport and Exercise, 2016; 26: 102-112.
 • 22. Bolter ND, Weiss MR. Coaching behaviors and adolescent athletes' sportspersonship outcomes: Further validation of the sportsmanship coaching behaviors scale (SCBS). Sport, Exercise, and Performance Psychology, 2013; 2 (1): 32.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Psiko Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0003-4590-3900
Author: Yasin ARSLAN (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Gülfem SEZEN BALÇIKANLI
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 19, 2019

Bibtex @research article { omuspd544916, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {140 - 148}, doi = {10.17155/omuspd.544916}, title = {FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Yasin and SEZEN BALÇIKANLI, Gülfem} }
APA ARSLAN, Y , SEZEN BALÇIKANLI, G . (2019). FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 140-148 . DOI: 10.17155/omuspd.544916
MLA ARSLAN, Y , SEZEN BALÇIKANLI, G . "FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 140-148 <https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/47908/544916>
Chicago ARSLAN, Y , SEZEN BALÇIKANLI, G . "FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 140-148
RIS TY - JOUR T1 - FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Yasin ARSLAN , Gülfem SEZEN BALÇIKANLI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17155/omuspd.544916 DO - 10.17155/omuspd.544916 T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 148 VL - 10 IS - 2 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - doi: 10.17155/omuspd.544916 UR - https://doi.org/10.17155/omuspd.544916 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Yasin ARSLAN , Gülfem SEZEN BALÇIKANLI %T FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17155/omuspd.544916 %U 10.17155/omuspd.544916
ISNAD ARSLAN, Yasin , SEZEN BALÇIKANLI, Gülfem . "FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 / 2 (August 2019): 140-148 . https://doi.org/10.17155/omuspd.544916
AMA ARSLAN Y , SEZEN BALÇIKANLI G . FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 140-148.
Vancouver ARSLAN Y , SEZEN BALÇIKANLI G . FİZİKSEL PERFORMANS DÜZEYİ EMPATİ VE SPORTMENLİĞİ ETKİLER Mİ?: ELİT KADIN VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 148-140.