Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

‘Çakıldak’ Fındık Çeşidinde Rakıma Göre Kusurlu Meyve ve Sağlam İç Oranlarının Değişimi

Year 2019, Volume: 9 Issue: 1, 18 - 26, 30.06.2019

Abstract

Bu
araştırma, 2008 ve 2009 yıllarında Ordu ili Kabataş ilçesinde ‘Çakıldak’ fındık
çeşidinde 400 m, 600 m ve 800 m rakımlı bahçelerinde yürütülmüştür. Çalışmada küçük
meyve, buruşuk iç, boş meyve, çift iç ve sağlam iç oranlarının farklı rakımlara
göre değişimi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda her iki yılda da küçük meyve,
buruşuk iç, boş meyve ve çift iç oranlarının rakımlara göre değişiminin önemli
olmadığı, sağlam iç oranının ise her iki yılda da rakımlara göre değişiminin
önemli olduğu belirlenmiştir. En yüksek sağlam iç oranı 400 m ve 600 m
rakımdaki bahçelerde, en düşük oran ise 800 m rakımdaki bahçelerde
belirlenmiştir.

References

 • Akçin Y  Bostan SZ (2018). Variations in some traits affecting yield in different hazelnut cultivars. Acta horticulturae, 1226: 149-152.
 • Anonim (2002). Growing hazelnuts in the Pacific Northwest. Oregon State University Extension Service, EC 1219.
 • Aslantaş R  Karakurt H (2007). Rakımın Meyve Yetiştiriciliğinde Önemi ve Etkileri. Alınteri, 12 (8): 31-37.
 • Ayfer M, Uzun A  Baş F (1986). Türk Fındık Çeşitleri. Karadeniz Bölgesi Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yayınları, Ankara, 95 sayfa.
 • Balık Hİ, Kayalak Balık S, Beyhan N  Erdoğan V (2016). Fındık Çeşitleri. Trabzon Ticaret Borsası, Klasmat Matbaacılık, 96 sayfa.
 • Beyhan N, Demir T  Turan A (2007). İlkbahar Dönemi İklim Koşullarında Fındığın Verim ve Gelişmesi Üzerine Etkileri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Cilt 1: Meyvecilik.04-07 Eylül 2007, Erzurum.
 • Bostan SZ (1997a). Tombul, Palaz ve Sivri Fındık Çeşitlerinde Çotanaktaki Meyve Sayısı İle Diğer Bazı Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7: 23-27.
 • Bostan SZ (1997b). Kalınkara Fındık Çeşidinde Kusurlu Meyve Oluşumu ve İkiz İçlilik ile Bazı Meyve Özellikleri Arasındaki İlişkiler. YYÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 7: 1-5.
 • Germain E (1994). The reproduction of hazelnut (Corylus avellana L.): A review. Acta Horticulturae, 351: 195-209.
 • Kacar B  İnal A (2008). Bitki Analizleri. Nobel Dağıtım, Ankara. ISBN 978-605-395-036-3.
 • Karadeniz T, Bostan SZ, Tuncer C, Tarakçıoğlu C (2009). Fındık Yetiştiriciliği. Ordu Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1, 154 sayfa.
 • Külahçılar A, Tonkaz T  Bostan SZ (2018). Effect of irrigation regimes by mini sprinkler on yield and pomological traits in ‘Tombul’ hazelnut. Acta Horticulturae, 1226: 301-307.
 • Lagerstedt HB (1975). Filberts. Advances in Fruit Breeding, (Edited by Jules Janick and James N. Moore) Purdue Univ. Press, West Lafayette, p: 456-489.
 • Mehlenbacher SA (1990). Hazelnuts (Corylus). Acta Horticulturae, 290: 789-836.
 • Mehlenbacher SA, Smith DC  Brenner LK (1993). Variance components and heritability of nut and kernel defects in hazelnut. Plant Breeding, 110: 144-152.
 • Özbek S (1978). Genel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No:131, 386 s. Adana
 • Özkutlu F, Korkmaz, K, Özenç N, Aygün A, Şahin Ö, Kahraman M, Ete Ö, Akgün M  Taşkın B (2016). Ordu-Merkez ilçedeki bazı fındık bahçelerinin mineral beslenme durumunun belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 5(2):77-86.
 • Stebbins RA (1969). Studying the Definition of the Situation: Theory and Field Research Strategies. Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie, 6(4), 193–211.
 • Thompson MM, Langersted HB  Mehlenbacher AS (1996). Hazelnuts. Fruit Breeding, (Edited by Jules Janick and James N. Moore) Volume III Chapter 3, pp:125-184.

Year 2019, Volume: 9 Issue: 1, 18 - 26, 30.06.2019

Abstract

References

 • Akçin Y  Bostan SZ (2018). Variations in some traits affecting yield in different hazelnut cultivars. Acta horticulturae, 1226: 149-152.
 • Anonim (2002). Growing hazelnuts in the Pacific Northwest. Oregon State University Extension Service, EC 1219.
 • Aslantaş R  Karakurt H (2007). Rakımın Meyve Yetiştiriciliğinde Önemi ve Etkileri. Alınteri, 12 (8): 31-37.
 • Ayfer M, Uzun A  Baş F (1986). Türk Fındık Çeşitleri. Karadeniz Bölgesi Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yayınları, Ankara, 95 sayfa.
 • Balık Hİ, Kayalak Balık S, Beyhan N  Erdoğan V (2016). Fındık Çeşitleri. Trabzon Ticaret Borsası, Klasmat Matbaacılık, 96 sayfa.
 • Beyhan N, Demir T  Turan A (2007). İlkbahar Dönemi İklim Koşullarında Fındığın Verim ve Gelişmesi Üzerine Etkileri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Cilt 1: Meyvecilik.04-07 Eylül 2007, Erzurum.
 • Bostan SZ (1997a). Tombul, Palaz ve Sivri Fındık Çeşitlerinde Çotanaktaki Meyve Sayısı İle Diğer Bazı Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7: 23-27.
 • Bostan SZ (1997b). Kalınkara Fındık Çeşidinde Kusurlu Meyve Oluşumu ve İkiz İçlilik ile Bazı Meyve Özellikleri Arasındaki İlişkiler. YYÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 7: 1-5.
 • Germain E (1994). The reproduction of hazelnut (Corylus avellana L.): A review. Acta Horticulturae, 351: 195-209.
 • Kacar B  İnal A (2008). Bitki Analizleri. Nobel Dağıtım, Ankara. ISBN 978-605-395-036-3.
 • Karadeniz T, Bostan SZ, Tuncer C, Tarakçıoğlu C (2009). Fındık Yetiştiriciliği. Ordu Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1, 154 sayfa.
 • Külahçılar A, Tonkaz T  Bostan SZ (2018). Effect of irrigation regimes by mini sprinkler on yield and pomological traits in ‘Tombul’ hazelnut. Acta Horticulturae, 1226: 301-307.
 • Lagerstedt HB (1975). Filberts. Advances in Fruit Breeding, (Edited by Jules Janick and James N. Moore) Purdue Univ. Press, West Lafayette, p: 456-489.
 • Mehlenbacher SA (1990). Hazelnuts (Corylus). Acta Horticulturae, 290: 789-836.
 • Mehlenbacher SA, Smith DC  Brenner LK (1993). Variance components and heritability of nut and kernel defects in hazelnut. Plant Breeding, 110: 144-152.
 • Özbek S (1978). Genel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No:131, 386 s. Adana
 • Özkutlu F, Korkmaz, K, Özenç N, Aygün A, Şahin Ö, Kahraman M, Ete Ö, Akgün M  Taşkın B (2016). Ordu-Merkez ilçedeki bazı fındık bahçelerinin mineral beslenme durumunun belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 5(2):77-86.
 • Stebbins RA (1969). Studying the Definition of the Situation: Theory and Field Research Strategies. Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie, 6(4), 193–211.
 • Thompson MM, Langersted HB  Mehlenbacher AS (1996). Hazelnuts. Fruit Breeding, (Edited by Jules Janick and James N. Moore) Volume III Chapter 3, pp:125-184.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Saim Zeki BOSTAN

0000-0001-6398-1916
Türkiye


Erhan BOZKURT This is me

0000-0002-1931-5454

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA Bostan, S. Z. & Bozkurt, E. (2019). ‘Çakıldak’ Fındık Çeşidinde Rakıma Göre Kusurlu Meyve ve Sağlam İç Oranlarının Değişimi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 9 (1) , 18-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ordubtd/issue/46631/516594