Review
BibTex RIS Cite

The Mechanics of an Abstract Film: Dudley Murphy’s and Fernand Léger's Ballet Méchanique

Year 2022, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 19, 29.12.2022

Abstract

This article is a structural and visual analysis of Ballet Mechanique, an experimental abstract film made in 1924 by American filmmaker Dudley Murphy and French painter Fernand Léger.

It is true that most abstract films use basic shapes, pure colors, drawings, cardboard cut-outs, animated pieces of clay or waste objects, but Ballet Méchanique takes an alternative approach by showing basic shapes, textures, surfaces and real-life images together, converging animate and inanimate objects, machine movements and natural movements through visual rhythmic similarities and differences. Therefore, the movement itself, whether natural or unnatural, is abstracted. When objects that we are used to seeing in real life are removed from their everyday context, isolated and presented in an aesthetic way, these objects are abstracted in the same way that we perceive basic shapes, textures and colors. In fact, the abstract film does just that, allowing us to better distinguish similar shapes and sounds in nature, among the everyday objects that surround us.

References

 • Bordwell D., Thompson K. (1993 [1979]). Film Art: An Introduction - 4th Edition, McGraw-Hill
 • Freeman, Judi (1996). Bridging Purism and Surrealism: The Origins and Production of Fernand Léger’s Ballet Mécanique, in Dada and Surrealist Film Cambridge, Mass.: MIT Press, 28–45.”
 • Le Grice, M. (1977). Abstract Film and Beyond, London: Studio Vista
 • Schmidt, U. (2017). The Generalized Image: Imagery Beyond Representation In Early Avant-Garde Film, Artifact, Volume IV, Issue 1, s. 6.1-6.8.
 • Staniszewski, Mary Anne (1995). Believing is Seeing: Creating the Culture of Art, N.Y.:Penguin.
 • Street, S.,Yumibe J. (2019) Chromatic Modernity: Color, Cinema, and Media of the 1920s, New York: Colombia University Press

Soyut Bir Filmin Mekaniği: Dudley Murphy ve Fernand Léger’in Ballet Méchanique’i

Year 2022, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 19, 29.12.2022

Abstract

Bu makalede Amerikalı film yapımcısı Dudley Murphy ve Fransız ressam Fernand Léger’nin birlikte1924 yılında deneysel bir soyut film olarak çektikleri Ballet Méchanique filminin yapısal ve görsel incelemesi yapılacaktır.

Çoğu soyut filmin temel şekiller, pür renkler, çizimler, kartondan kesilmiş parçalar, hareketlendirilmiş çamur veya atık nesne parçaları kullandığı doğrudur fakat Ballet Méchanique alternatif bir yaklaşımla temel şekiller, dokular, yüzeyler ve gerçek hayattan görüntüler bir arada gösterilerek görsel ritmik benzerlik ve farklılıklarla canlılar ve cansız nesneler, makine hareketleri ve doğal hareketler birbirine yakınsanır. Dolayısıyla hareketin kendisi ister doğal olana ister doğal olmayana ait olsun soyutlanmış olur. Gerçek hayatta görmeye alışık olduğumuz nesneleri gündelik bağlamlarından koparıp, izole edip, estetik bir yolla sunduğumuzda, bu nesneler de tıpkı temel şekilleri, dokuları ve renkleri algıladığımız gibi soyutlanmış olacaktır. Soyut film aslında tam da bunu yaparak bize doğada, bizi saran gündelik nesneler arasında benzer şekilleri ve sesleri daha iyi ayırt etmemizi sağlamaktadır.

References

 • Bordwell D., Thompson K. (1993 [1979]). Film Art: An Introduction - 4th Edition, McGraw-Hill
 • Freeman, Judi (1996). Bridging Purism and Surrealism: The Origins and Production of Fernand Léger’s Ballet Mécanique, in Dada and Surrealist Film Cambridge, Mass.: MIT Press, 28–45.”
 • Le Grice, M. (1977). Abstract Film and Beyond, London: Studio Vista
 • Schmidt, U. (2017). The Generalized Image: Imagery Beyond Representation In Early Avant-Garde Film, Artifact, Volume IV, Issue 1, s. 6.1-6.8.
 • Staniszewski, Mary Anne (1995). Believing is Seeing: Creating the Culture of Art, N.Y.:Penguin.
 • Street, S.,Yumibe J. (2019) Chromatic Modernity: Color, Cinema, and Media of the 1920s, New York: Colombia University Press
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Reviews
Authors

Başak Şiray 0000-0002-3327-7925

Publication Date December 29, 2022
Submission Date August 15, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Şiray, B. (2022). Soyut Bir Filmin Mekaniği: Dudley Murphy ve Fernand Léger’in Ballet Méchanique’i. Otuzyedi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(1), 1-19.

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.