Research Article
BibTex RIS Cite

Sosyal Güvenlik Sistemi Çerçevesinde Kırgız Cumhuriyeti Sosyal Fonunun İncelenmesi

Year 2022, Volume: 11 Issue: 1, 21 - 33, 08.07.2022

Abstract

İnsanlık tarihinde sosyal güvenlik uygulamalarını görmek mümkündür. Hasta bakım evleri, aş evleri, hastane kardeşlik birlikleri, defin dernekleri bunlar arasında yer alır. Sosyal yardımlar sosyal güvenliğin tarihinde önemli örneklerler arasında gelir. Modern sosyal güvenlik denildiğinde ise; prim karşılığı emeklilik, sosyal yardımlar, sağlık sigortası, sosyal güvence gibi unsurlar akla gelmektedir. Temeli Bismarck ve Beveridge Raporu ile şekil alan sosyal güvenlik; toplumların yaşam standartlarının iyileştirilmesinde, sağlık, eğitim, gıda, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında vazgeçilmez hale gelmiştir. İnsan hayatında sosyal risklerin karşılanması devletlerin uyguladıkları sosyal güvenlik sistemi ile mümkün olmaktadır. Bu sosyal risklerin önemi, uzun ve kısa vadeli sigorta kolları dikkate alındığında anlaşılacaktır. Kırgız sosyal fonunda uzun vadeli sigorta kollarına ve kısa vadeli sigorta kollarına yönelik uygulamalar yer almaktadır. Aynı zamanda zorunlu sağlık sigortası, emeklilik de bu fon içerisindedir. Çalışmada, Kırgız sosyal fonunun gerek Kırgız vatandaşları için, gerekse yabancı ülke vatandaşları için önem teşkil eden sosyal riskleri ne ölçüde karşıladığı amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Kırgız sosyal fonundaki sosyal güvenlik istatistikleri araştırılmış ve yarattığı etkileri Kırgızistan sosyal güvenlik sistemi açısından değerlendirilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Year 2022, Volume: 11 Issue: 1, 21 - 33, 08.07.2022

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Eyüp ÇİKOLAR 0000-0002-2697-4407

Publication Date July 8, 2022
Submission Date May 18, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA ÇİKOLAR, E. (2022). Sosyal Güvenlik Sistemi Çerçevesinde Kırgız Cumhuriyeti Sosyal Fonunun İncelenmesi. Paradigma: İktisadi Ve İdari Araştırmalar Dergisi, 11(1), 21-33.