BibTex RIS Cite

A MODEL PROPOSAL FOR URBAN CONSCIOUSNESS STUDIES: STUDY ON URBAN CONSCIOUSNESS IN BURSA

Year 2015, Volume: 11 Issue: 1, 21 - 43, 01.06.2015

Abstract

The urban consciousness is the situation that a person feels himself responsible for the city and feels he/she owns it. It is very important for the individuals living in a city have an urban consciousness to protect the natural, historical and cultural values and investments made for that city. In this sense, it is extremely important for the citizens to know the changes on demographic structures of their city, the way of their perception and integration of their city for the future of that city. In this article, from the point of view from the findings of the survey held on 2.000 people "the Study on Urban Consciousness in Bursa"; the ties of the citizens of Bursa with the city, their ties with their hometowns, the values they bring to the city from their hometowns, the values they get in Bursa, their feelings for owning the city, their way of representation in the city and the effects of social solidarity units in social integration tried to bed determined. In the content of this study, four indicators are developed for assessing the urban consciousness level, these indicators are to love the city, to feel belonging to city, to save the city and to feel responsibility to the city. The obtained data will shed light on the ongoing and future studies on the city, urbanization, citizenship and consciousness of citizenship.

KENTLİLİK BİLİNCİ ÇALIŞMALARI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: BURSA’DA KENTLİLİK BİLİNCİ ARAŞTIRMASI

Year 2015, Volume: 11 Issue: 1, 21 - 43, 01.06.2015

Abstract

Kentlilik bilinci; kişinin kendini kente karşı sorumlu ve kenti de kendisine ait hissetme durumudur. Bir kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yapılan yatırımlara sahip çıkılmasında, kentte yaşayan bireylerin kentlilik bilincine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda,bir kentte yaşayanların demografik yapılarının değişiminin, yaşadıkları kenti nasıl algıladıkları ve kente nasıl entegre olduklarının bilinmesi, kentlerin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu makalede, 2.000 kişiyle gerçekleştirilen “Bursa’da Kentlilik Bilinci Araştırması”nın bulgularından hareketle;Bursa halkının kentle olan bağları,geldikleri yörelerle ilgili bağları, geldikleri yöreden kente taşıdıkları değerleri, Bursa’da edindikleri değerler, kenti sahiplenme duyguları, kentte kendilerini temsil biçimleri, sosyal dayanışma birimlerinin sosyal bütünleşmeye etkisi gibi konulara bakışları tespit edilmeye çalışılmıştır.Çalışma kapsamında geliştirilen kavramsal çerçeve modelinde, kentlilik bilincini tanımlayan 4 unsur ortaya konulmuştur;bu unsurlar yaşanılan kenti tanımak, sevmek; kente aidiyet hissetmek; korumak, geliştirmek ve kente karşı sorumluluk duymaktır. Elde edilen veriler,kent, kentleşme, kentlileşme ve kentlilik bilinci bağlamında yürütülmekte olan ve yeni planlanacak olan çalışmalara ışık tutacaktır.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dr. Enes Battal Keskin This is me

Yrd.doç.dr. Mehtap Sağocak This is me

Doç.dr. Tülin Vural Arslan This is me

Publication Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Keskin, D. E. B., Sağocak, Y. M., & Arslan, D. T. V. (2015). KENTLİLİK BİLİNCİ ÇALIŞMALARI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: BURSA’DA KENTLİLİK BİLİNCİ ARAŞTIRMASI. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 11(1), 21-43.