BibTex RIS Cite

MIND GAMES IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY: THE FUTURE OF THE NATION STATE AND HEGEMONIC SYSTEM CONFLICTS

Year 2015, Volume: 11 Issue: 1, 45 - 63, 01.06.2015

Abstract

With the Second World War, the world economic order has been changed from the colonial system to the hegemonic system. In this process, many new nation-states had given struggle for survival post-war in the new world order. Today, led to the culmination of globalization has metamorphosed in the structure of the nation-state. Within the framework of game theory, modern nation-state structure shows significant progress strategic moves in terms of political relations and international economy. In this study have been studied strategic economic wars between the hegemonic system and nation-state system in the international relations network.

ULUSLARARASI SİYASAL EKONOMİNİN AKIL OYUNLARI: HEGEMONİK SİSTEM VE ULUS-DEVLET ÇATIŞMASININ GELECEĞİ

Year 2015, Volume: 11 Issue: 1, 45 - 63, 01.06.2015

Abstract

Dünya ekonomik düzeninde İkinci Dünya Savaşı’yla beraber kolonyal sistemden hegemonik sisteme geçiş yaşanmıştır. Bu süreçte savaş sonrası birçok yeni ulus-devlet yeni dünya düzeni içinde ayakta kalma mücadelesi vermiştir. Günümüzde küreselleşmenin ulaştığı nokta ulus-devlet yapısında da başkalaşıma yol açmıştır. Çağdaş ulus-devlet yapısı, oyun kuramı çerçevesinde, stratejik hamlelerle uluslararası ekonomi ve uluslararası siyasal ilişkiler açısından kayda değer ilerlemeler göstermektedir. Bu çalışmada uluslararası ilişkiler ağında hegemonik sistem ve ulus-devlet anlayışı arasında yaşanan stratejik ekonomi savaşları incelenmeye çalışılmıştır.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Doç.dr. Fatih Yücel This is me

Publication Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Yücel, D. F. (2015). ULUSLARARASI SİYASAL EKONOMİNİN AKIL OYUNLARI: HEGEMONİK SİSTEM VE ULUS-DEVLET ÇATIŞMASININ GELECEĞİ. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 11(1), 45-63.