Volume: 1 Issue: 1, 2/25/22

Year: 2022

Research Articles

Reviews

Prof. Dr. Bahri BAYRAM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 0000-0002-4742-6768
Stock Farming and Treatment, Organic Agriculture
Prof. Dr. Adem AKSOY ATATURK UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS 0000-0003-4342-9272
Agricultural Economics, Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Prof. Dr. Adem KAYA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Zootechny
Assoc. Prof. Dr. Aycan Mutlu YAĞANOĞLU Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 0000-0002-0163-6989
Statistics, Zootechny, Animal Science, Genetics and Biostatistics
Zeynep SÖNMEZ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Enzymes, Industrial Biotechnology, Genetics, Animal Biotechnology, Animal Cell and Molecular Biology, Agricultural Biotechnology, Genetically Modified Animals

Palandöken Journal of Animal Science, Technology and Economics dergisi;  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünün çıkarmış olduğu ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Yayın hayatına 2022 yılında başlayan derginin amacı yüksek kalitede özgün araştırma makalelerini ve güncel konularda iyi hazırlanmış derlemeleri yayımlamak, bilim insanları ile araştırıcılar arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve açık erişim politikası ile herkesin bilgi kaynağına ücretsiz erişimine olanak sunmaktır. Dergi Şubat ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmakta olup yayın dili, Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergi kapsamında; Hayvan Bilimi ve Teknolojisi ile Hayvancılık Ekonomisi alanlarında yapılan özgün araştırmalar ve derleme çalışmalarına öncelik verilmektedir.

Dergide, Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik, Arıcılık, Yem Teknolojisi, Yem Katkı Maddeleri, Balıkçılık, Hayvan Davranışları, Hayvan Refahı, Hayvan ve Çayır-Mera İlişkisi, Hayvancılıkta Örgütlenme, Hayvancılıkta Akıllı Tarım Uygulamaları, Çiftlik Turizmi, Üreme Biyolojisi ve Denetimi, Organik Hayvancılık, Hayvancılık Biyoteknolojisi, Hayvancılık Ekonomisi, Hayvan Sağlığı alanlarındaki makaleler yayınlanmaktadır.

GENEL KURALLAR

Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Makale yazım dili Türkçe ise özet kısmının, şekil ve tablo isimlerinin İngilizce karşılıklarının da verilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde İngilizce makalelerin de Türkçe özetleri yazılmalıdır. Ayrıca, tablo ve şekil açıklamalarının da Türkçeleri yazılmalıdır.
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Benzerlik analiz raporunun sisteme yazar tarafından yüklenmesi gerekmektedir. Kaynaklar hariç tutulmalıdır. Diğer bilimsel yayınlara benzerlik oranının %25’i geçmemesi gerekir.
Eserler Microsoft Word programı kullanılarak, A4 boyutundaki kâğıda makale metni “Cambria Math” yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve satır aralıkları 1.5 cm olarak yazılmalı ve metin kaynaklar dahil 18 sayfayı geçmemelidir. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 2’şer cm boşluk bırakılmalıdır.
Makale içerisinde kaynak kullanım şekli APA’ya göre yapılmalıdır.
Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Kısaltma ve semboller metin içerisinde ilk kez kullanıldığında açıklanmalıdır. Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır.
Formüller ve denklemler numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir.
Kabul edilen ve yayınlanan makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.
Yayına kabul edilen makalelerin her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Makalelerdeki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
Makalenin tüm yazarları, yayın haklarını Palandöken Journal of Animal Science, Technology and Economics dergisine verdiklerine dair Telif Hakları Devir Formunu imzalamalıdırlar.
Makalede yer alan tüm şekil ve tablolar makale içerisinde ilgili yerlerinde sunulmalıdır.


Makalenin Kısımlarına İlişkin Kurallar

MAKALE BAŞLIĞI

Çalışmanın Türkçe Başlığı Her Kelimenin İlk Harfi Büyük (Bağlaçlar Hariç) ve “Cambria Math” Fontunda 14 Punto Olacak Şekilde Yazılmalıdır.

Yazar İsimleri

“Cambria Math” Fontunda 12 Punto Olacak Şekilde Yazılmalıdır. Yazar soyadları büyük harflerle yazılmalıdır.

Yazar Bilgileri

“Cambria Math” Fontunda 10 Punto Olacak Şekilde Yazılmalıdır.

Makale Türü

Dergi logosu üzerinde bulunan kısımda makale türü seçilmelidir.

ÖZET

“Cambria Math” Fontunda 10 Punto Olacak Şekilde Yazılmalıdır. Bu kısımda çalışmanın amacı, kullanılan materyal(ler) ve yöntem(ler), önemli bulgular ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Metin, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak “Cambria Math” fontunda 10 punto, tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Özet kısmına sonuç cümlesi ilave edilmelidir. Özet kısımda eklenecek metin en fazla 250 kelime olmalıdır. Çalışma İngilizce olarak sunulmak isteniyorsa; ilk başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri İngilizce olarak bu kısımda; Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeleri ise aşağıdaki kısımda verilmelidir. Çalışma yayınlandığında cilt, sayı, sayfa numarası ve tarih bilgileri yayın kurulu tarafından güncellenecektir. Bu kısımlarda değişiklik yapılmaz.

Anahtar Kelimeler

“Cambria Math” fontunda 10 Punto Olacak Şekilde Yazılmalıdır. Çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime ilave edilmelidir.

GİRİŞ

Okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikli bilgileri içermelidir. Metin içinde paragraftan önce ve sonra boşluk eklenmemiş olduğunu “Satır ve Paragraf Aralığı” düzenleyicisi ile “Satır Aralığı Seçenekleri” bölümünden “Aralık” kısmında “Önce” ve “Sonra” değerlerinin sıfır (0) olduğunu, “Giriş” başlığı ile metin arasında 6 nk boşluk olduğunu ve bu başlık altındaki metin içerisindeki her paragraf başında 0.5 cm boşluk bırakıldığını görerek kontrol edilmelidir. 

MATERYAL VE YÖNTEM

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda etik kurul onayı istenmektedir. Etik kurul onay belgesinin sayı ve tarihi materyal ve yöntem kısmında verilmelidir.

Materyalde üzerinde çalışılan malzemeler, objeler, çalışma alanı, zaman ve sınırlılıklar anlatılmalıdır. Materyal ile ilgili tablo, şekil vb. bilgiler bu bölümde yer almalıdır.

Yöntem ise araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Kullanılan yöntem(ler) yeni ise açık ve anlaşılır bir şekilde ayrıntılı olarak verilmelidir. Kullanılan yöntem bilinen bir yöntem ise, sadece kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir.

Materyal ve yöntem alt başlığı (isteğe bağlı)

Bu bölümde alt başlık altında bilgi verilmesi durumunda alt başlık, “Cambria Math” fontunda, 12 punto, kalın ve italik olarak yazılmalıdır. Alt başlığın ilk kelimesinin ilk harfi büyük, geri kalan kısmı küçük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklardan sonra boşluk bırakılmamalıdır.

Çalışma metni içerisinde denklem yer alacak ise bunlar kenarlıklar gizlenmiş tek satırlık bir tablo içerisinde iki hücre ile verilmelidir. Sol hücreye denklem eklenmeli ve bu hücre ortalı olmalıdır. Sağ hücrede ise denklem numarası yer almalı ve bu hücre sadece denklem numarasının sığacağı büyüklükte, sağa dayalı olmalıdır. Denklem ifadelerinden önceki ve sonraki paragraflar arasında 6 nk boşluk olmalıdır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Bulgular ve Tartışma bölümü birlikte veya ayrı yazılabilir.

Bu kısımda elde edilen bulguları içermeli, şekil ve tablolarla da desteklenmelidir. Bulgular kısmında kaynak gösterilmemelidir. Ayrıca, çalışmada elde edilen bulguların nedenselliği, ilgili bilimsel kanıtlarla tartışılmalıdır. Nedenler ve elde edilen bulgular detaylı şekilde yorumlanmalıdır.

Tablo dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafiklerin hepsi “Şekil” olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Her tablo ve şekle metin içinde atıf yapılmalı, şekil ve tablolar yazım alanı içinde olmalıdır. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Tablo 1, Şekil 1 gibi). Tablo ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Türkçe sunulan makalelerdeki Tablo ve Şekil başlıklarının İngilizceleri de italik olarak Türkçe başlıkları altında verilmelidir.

İstatistiksel olarak önemli olan farklılıkların belirtilmesinde kullanılacak olan "P" harfi büyük harf olarak ve italik yazılmalıdır.

Ondalık ayraçlar için nokta, bindelik ayraçlar için ise boşluk kullanılmalıdır (Örneğin; 1 500.05).

Numaralandırma ve açıklama kısımlarında metin “Cambria Math” formatında 12 punto olarak yazılmalı ve görsel ile açıklama satırı arasında boşluk olmamalıdır. Görsel ile önceki ve sonraki paragraflar aralarında 6 nk boşluk olmalıdır. Görsel içerisindeki veriler okunaklı olmalıdır. Çalışma İngilizce olarak sunulmak isteniyorsa, isimlendirmeleri şekil, grafik ve resim için “Figure”, harita için “Map” olarak verilmelidir. 

Tablo, şekil, grafik ve resim numaralandırmaları ile aynı metin özelliklerinde olmalıdır. Şekil başlıklarından önce ve tablo başlıklarından sonra 3nk boşluk bırakılmalı, Tablo ve şekil başlıkları bir satırdan fazla ise tek satır aralığı yazılmalı ve asılı (2cm) olarak ayarlanmalıdır. Tablo numaralandırılması ve açıklaması; tablonun üstünde olmalı, tablodan önce ve sonraki paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Tablolarda dikey çizgi kullanılmamalıdır. Tabloda kullanılan yatay çizgiler ½ nk kalınlıkta olmalıdır. Tablo içindeki metin okunaklı olmalıdır (10-12 punto kullanılabilir).

SONUÇ

Bu bölümde elde edilen bulguların tekrarı yapılmamalıdır. Araştırmadan elde edilen sonuçların literatüre katkısı ve çalışmanın eksiklikleri ile öneriler de yer alabilir.

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda etik kurul onayı aranmakta olup, bu onay makale metninin materyal ve yöntem bölümünde belirtilmeli ve yayın kurulu tarafından talep edildiği takdirde belgelendirilmelidir.

Söz konusu bilimsel dergide; bilim insanları ile araştırıcılar arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve açık erişim politikası ile herkesin bilgi kaynağına ücretsiz erişimine olanak sunmaktır.