Research Article
BibTex RIS Cite

Broyler (Etlik Piliç) Üretiminde Maliyet ve Gelir Analizi: Doğu Marmara Bölgesi Örneği

Year 2023, Volume: 2 Issue: 1, 7 - 12, 13.04.2023
https://doi.org/10.5152/JASE.2023.1159190

Abstract

Bu çalışmada, Doğu Marmara bölgesinde broyler üretiminin en yoğun olarak yapıldığı Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 122 adet broyler üretim dalının üretim maliyeti ve gelir durumunun analizi amaçlanmıştır. Çalışmada üretim dalları dört kapasite grubuna ayrılarak yürütülmüştür. Broyler işletmelerin kapasite kullanım oranı ortalama olarak %97,61, ölüm oranı yaz devresinde %3,80, kış devresinde %5,95 ve besi süresi 42 gün olarak hesaplanmıştır. Broyler işletmelerinde işgücü ortalaması 3,92 EİB olarak tespit edilmiştir. Broyler işletmelinde ortalama üretim masraflarının %82,76’sını yem masrafı oluşturmuştur. Birim canlı ağırlık maliyeti 2,20 ₺/kg olarak hesaplanmıştır. Ortalama brüt marj 10 802,80 ₺, net gelir ise 1 371,38 ₺ bulunmuştur. Kapasite büyüklüğü arttıkça brüt marj ve net gelir değerinin de arttığı belirlenmiştir. Küçük kapasiteli üretim dallarının gelirlerini artırabilmeleri için üretim kapasitelerini artırmaları önerilmiştir.

References

 • Anonim, 2001. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu. No: 2001-14. Ankara.
 • Anonim, 2008. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnternet Kayıtları.
 • Anonim, 2011. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Kanatlı Sektörü Raporu. www.tepge.gov.tr.
 • Anonim, 2012. T.C. Ziraat Bankası Kayıtları.
 • Açıl AF, 1974. Tarımsal ürün maliyetlerinin hesaplanması ve memleketimiz tarımsal ürün maliyetlerindeki gelişmeleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 567, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Aras A, 1988. Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitapları. Yayın No: 486, İzmir.
 • Çiçek A, Erkan O, 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders Notları Serisi No: 6, Tokat.
 • Dağdemir V, 1998. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Süt Ürünlerinin İmalat Maliyeti ve Pazarlama Şekli Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Erzurum.
 • Dağdemir V, 2004. Bayburt İli Kop ve Burnaz Dere Havzalarında Arıcılık Yapan İşletmelerin Genel Durumu Ve Kooperatifleşmeye Bakış Açısı. Kooperatifçilik Dergisi. Sayı: 146. Sf:102-111.
 • Dagdemir V, Demir O, Macit M, 2007. Estimation of optimum fattening period in broylers. J. Appl. Animal Res.3L 159-160.
 • Gülten Ş, 1994. Kıymet Takdiri. Atatürk Üniversitesi Yayınları No.435, Ziraat Fakültesi Yayınları No:202, Ders Kitapları Serisi No:29, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi.
 • Karagölge C, 1996. Tarımsal İşletmecilik. Tarım Kümeslerinin Analiz Ve Planlaması. Atatürk Üniversitesi Yayınları. No:827, Ziraat Fakültesi Yayaınları:326, Ders Kitapları Serisi No:74, S:71, Erzurum.
 • Özkan B, Kuzgun M, 1997. Ana ve İkinci Ürün Susam Üretim Maliyeti ve Geliri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Sayı: 10. Sayfa No: 45-60. Antalya.
 • Konak K, Çobanoğlu F, Bozkurt M, 1999. Cinsiyete Göre Yemlenen Etlik Piliçlerde Bitiş Yeminin Besi Performansı Üzerine Etkilerinin Ekonomik Analizi. Uluslararası Hayvancılık Kongresi’99. Ege Üniversitesi, Bornova, Izmir.
 • Özkan B, Akçaöz HV, Karadeniz CF, 2002. Antalya İlinde Turunçgil Üretim Maliyeti ve Geliri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Sayı:15. Cilt: 1. Sayfa No: s1-7. Antalya.
 • Sarıca M, 1996. Etlik Piliçlerde Besi Süresinin Uzatılmasının Verim Özelliklerine Etkisi ve Ekonomik Değerlendirmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın No:11, Samsun.
 • Şenköylü N, 1996. Türkiye’deki Tavukçuluğun Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri. Hayvancılık 96 Kongresi, Cilt:1, İzmir.
 • Taşkan P, 2006. www.tuikapp.tuik.gov.tr/yayinlar
 • Yamane T, 1967. Statistics. An ıntroductory analysis, 2 nd. Ed., New York: Harper and Row.
Year 2023, Volume: 2 Issue: 1, 7 - 12, 13.04.2023
https://doi.org/10.5152/JASE.2023.1159190

Abstract

References

 • Anonim, 2001. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu. No: 2001-14. Ankara.
 • Anonim, 2008. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnternet Kayıtları.
 • Anonim, 2011. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Kanatlı Sektörü Raporu. www.tepge.gov.tr.
 • Anonim, 2012. T.C. Ziraat Bankası Kayıtları.
 • Açıl AF, 1974. Tarımsal ürün maliyetlerinin hesaplanması ve memleketimiz tarımsal ürün maliyetlerindeki gelişmeleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 567, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Aras A, 1988. Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitapları. Yayın No: 486, İzmir.
 • Çiçek A, Erkan O, 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders Notları Serisi No: 6, Tokat.
 • Dağdemir V, 1998. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Süt Ürünlerinin İmalat Maliyeti ve Pazarlama Şekli Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Erzurum.
 • Dağdemir V, 2004. Bayburt İli Kop ve Burnaz Dere Havzalarında Arıcılık Yapan İşletmelerin Genel Durumu Ve Kooperatifleşmeye Bakış Açısı. Kooperatifçilik Dergisi. Sayı: 146. Sf:102-111.
 • Dagdemir V, Demir O, Macit M, 2007. Estimation of optimum fattening period in broylers. J. Appl. Animal Res.3L 159-160.
 • Gülten Ş, 1994. Kıymet Takdiri. Atatürk Üniversitesi Yayınları No.435, Ziraat Fakültesi Yayınları No:202, Ders Kitapları Serisi No:29, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi.
 • Karagölge C, 1996. Tarımsal İşletmecilik. Tarım Kümeslerinin Analiz Ve Planlaması. Atatürk Üniversitesi Yayınları. No:827, Ziraat Fakültesi Yayaınları:326, Ders Kitapları Serisi No:74, S:71, Erzurum.
 • Özkan B, Kuzgun M, 1997. Ana ve İkinci Ürün Susam Üretim Maliyeti ve Geliri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Sayı: 10. Sayfa No: 45-60. Antalya.
 • Konak K, Çobanoğlu F, Bozkurt M, 1999. Cinsiyete Göre Yemlenen Etlik Piliçlerde Bitiş Yeminin Besi Performansı Üzerine Etkilerinin Ekonomik Analizi. Uluslararası Hayvancılık Kongresi’99. Ege Üniversitesi, Bornova, Izmir.
 • Özkan B, Akçaöz HV, Karadeniz CF, 2002. Antalya İlinde Turunçgil Üretim Maliyeti ve Geliri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Sayı:15. Cilt: 1. Sayfa No: s1-7. Antalya.
 • Sarıca M, 1996. Etlik Piliçlerde Besi Süresinin Uzatılmasının Verim Özelliklerine Etkisi ve Ekonomik Değerlendirmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın No:11, Samsun.
 • Şenköylü N, 1996. Türkiye’deki Tavukçuluğun Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri. Hayvancılık 96 Kongresi, Cilt:1, İzmir.
 • Taşkan P, 2006. www.tuikapp.tuik.gov.tr/yayinlar
 • Yamane T, 1967. Statistics. An ıntroductory analysis, 2 nd. Ed., New York: Harper and Row.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Zootechny (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Aslı Yeni

Vedat Dağdemir 0000-0002-2293-9460

Publication Date April 13, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Yeni, A., & Dağdemir, V. (2023). Broyler (Etlik Piliç) Üretiminde Maliyet ve Gelir Analizi: Doğu Marmara Bölgesi Örneği. Palandöken Journal of Animal Sciences Technology and Economics, 2(1), 7-12. https://doi.org/10.5152/JASE.2023.1159190