Research Article
BibTex RIS Cite

Gökkale Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Servis Periyodunun Süt Verim Özelliklerine Etkisi

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 53 - 61, 28.08.2023
https://doi.org/10.5152/JASE.2023.23006

Abstract

Bu araştırma, Gökkale Tarım İşletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırlarda servis periyodunun laktasyon süresi, süt verimi özelliklerine etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Servis periyodu doğum sonrası üreme organlarının dinlenmesi için gereklidir. Ancak sığır yetiştiriciliğinde çok önemli olan bir nokta da ineklerin yılda bir buzağılamasıdır. Servis periyodunun laktasyon süresi, 305 günlük süt verimi, gerçek süt verimi ve ergin çağ süt verimine etkisi çok önemli bulunmuştur (p < ,01). Servis periyodunun uzaması süt verimini olumlu yönde etkilerken, yılda bir buzağılamayı engellemektedir. Gökkale Tarım İşletmesinde yılda bir buzağı üretimi ve yüksek 305 günlük süt verimi için, uygun servis periyodunun 81–110 gün arasında olması gerektiği belirlenmiştir

References

 • Akbulut, Ö. (1990). Atatürk Üniversitesi Tarım işletmesinde Yetiştirilen Esmer, İleri Kan Dereceli Esmer Melezlen de Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özellikleri ve Laktasyon Eğrisi Parametrelerine Etkili Faktörler(Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü.
 • Akbulut, Ö., & Tüzemen, N. (1992). Sığırlarda döl verimi ölçüleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 104–110.
 • Akbulut, Ö., Tüzemen, N., & Yanar, M. (1992). Erzurum şartlarında siyah alaca sığırların Verimleri, 1: Döl ve süt verimi özellikleri. Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 16(3), 523–533
 • Akman, N., Ulutaş, Z., Efil, H., & Biçer, S. (2001). Gelemen tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sürüsünde süt ve döl verimi özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 173–179.
 • Arslan, S., & Çak, B. (2012). Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde özel bir işletmede yetiştirilen siyah alaca sığırların döl verimi özellikleri. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 23(2), 83–87.
 • Bakır, G., & Çetin, M. (2003). Reyhanlı tarım İşletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırlarda süt ve döl verim özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 173–180.
 • Bar-Anan, R., & Soller, M. (1979). The effects of days-open on milk yield and on breeding policy post partum. Animal Science, 29(1), 109–119. [CrossRef]
 • Bastin, C., Berry, D. P., Soyeurt, H., & Gengler, N. (2012). Genetic correlations of days open with production traits and contents in milk of major fatty acids predicted by mid-infrared spectrometry. Journal of Dairy Science, 95(10), 6113–6121. [CrossRef]
 • Bayril, T., & Yılmaz, O. (2010). Kazova Vasfi Diren tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların döl verimi özellikleri. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 21(3), 163.
 • Bilgiç, N., & Yener, M. (1999). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi zootekni bölümü sığırcılık işletmesinde yetiştirilen siyah alaca ineklerde bazı süt ve döl verimi özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2), 81–84.
 • Buckley, F., Lopez-Villalobos, N., & Heins, B. J. (2014). Crossbreeding: Implications for dairy cow fertility and survival. Animal, 8 Suppl. 1:s1, 122–133. [CrossRef]
 • Chopra, R. C., Bhatnagar, D. S., & Gumanı, M. (1973). Influence of service period on lactation length and lactation yield in Sahıwal, red Sındhı and brown Swıss cross-bred cows. Indian Journal of Dairy Science, 26(4), 263–269.
 • Cura, Ö. E. (2016). Trakya bölgesinde siyah-alaca süt sığırlarda döl ve süt verimlerinin bazı sistematik faktörler açısından değerlendirilmesi.(Yüksek lisans tezi). Namık Kemal Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Duru, S., & Tuncel, E. (2002). Koçaş tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verimleri üzerine bir araştırma. 2. Döl verim özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, 103–107.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., & Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve deneme metotları. İstatistik Metotları II. Ankara Üniv. ziraat fak. yay, 1021. Ankara.
 • Efe, E., Bek, Y., & Şahin, M. (2000). SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler II. Sütçü İmam üniversitesi yayın no=10.
 • Erdem, H., Atasever, S., & Kul, S. (2007). Gökhöyük tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri. J. of Fac. of Agric. Omu, 22(1), 47–54.
 • Genç, S. (2014). Türkiye’de siyah alaca sığır popülasyonlarında genetik parametreler ve genetik yönelim tahminleri (Doktora tezi). Namık Kemal üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Genç, S., & Soysal, M. İ. (2018). Parametric and nonparametric post hoc tests. Black Sea Journal of Engineering and Science, 1(1), 18–27.
 • Gill, G. S., & Allaire, F. R. (1976). Relationship of age at first calving, days open, days dry, and Herdlife to a profit function for dairy cattle. Journal of Dairy Science, 59(6), 1131–1139. [CrossRef]
 • Güngör, S. (2019). Bursa ili Yenişehir ilçesinde özel bir işletmede yetiştirilen Siyah Alaca sığırların bazı verim özelliklerine ait parametre tahminleri (Yüksek lisans tezi). Selçuk üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, M., & Bardakçıoğlu, H. E. (2016). Denizli ili özel işletme koşullarında yetiştirilen Holştayn ırkı sığırların süt verimi ve döl verimi özellikleri üzerine bazı çevresel faktörlerin etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1), 1–10.
 • Keser, M. (2016). Tekirdağ İlinde farklı işletme büyüklüklerinde yetiştirilen siyah alaca süt sığırlarının döl ve süt verim özelliklerin belirlenmesi(Yüksek lisans tezi). Zootekni Anabilim Dalı, Namık Kemal Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Koçak, S., Yüceer, B., Uğurlu, M., & Özbeyaz, C. (2007). Some production traits of Holstein cows reared in Bala State farm, Lalahan hay. Araşt. Enst. Derg., 47(1), 9–14.
 • Middleton, E. L., Minela, T., & Pursley, J. R. (2019). The high-fertility cycle: How timely pregnancies in one lactation may lead to less body condition loss, fewer health issues, greater fertility, and reduced early pregnancy losses in the next lactation. Journal of Dairy Science, 102(6), 5577–5587. [CrossRef]
 • Nenadovic, N., Karadzic, V., Gavullovic, S., Stepanov, B., & Krstic, K. (1980). The relationship between service period duration and dairy performance of Holstein-Friesian cows in their first lactation. Anim. Breed Abstr., 48(5), 2413.
 • Odacı, Ö. (2019). Konya ili Ereğli İlçesinde özel bir süt sığırcılık işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların bazı süt ve döl verim özellikleri (Yüksek lisans tezi). Selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.Olds, D., Cooper, T., & Thrift, F. A. (1979). Effect of days open on Economıc aspects of current lactation. Journal of Dairy Science, 62(7), 1167–1170. [CrossRef]
 • Özçakır, A., & Bakır, G. (2003). Tahirova tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların döl ve süt verim özellikleri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 34(2), 145–149.
 • Özhan, M., Tüzemen, N., & Yanar, M. (2015). Büyükbaş hayvan yetiştirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Yayın No: 134.Pelister, B., A., & Altınel (2000). Özel işletme koşullarında yetiştirilen değişik orijinli siyah alaca sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde bazı çevresel faktörlerin etkileri. İstanbul Üniv Vet Fak. Derg., 22(1), 187–201.
 • Raheja, K. L. (1991). Influence of precious dry period, previous and present service periods on lactation milk yield in Murrah buffaloes. Indian Journal of Animal Sciences, 61(4), 411–415.
 • Şahin, A., & Ulutaş, Z. (2010). Tahirova tarım işletmesindeki siyah alaca ineklerin süt ve döl verimi özelliklerinin genetik parametreleri. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(6), 1051–1056.
 • Schaeffer, L. R., & Henderson, C. R. (1972). Effects of days dry and days Öpen on Holstein milk production. Journal of Dairy Science, 55(1), 107–112. [CrossRef]
 • Sılva, H. M., Wılcox, C. J., Thatcher, W. W., Becker, R. B., & Morse, D. (1992). Factors affecting days open, gestation length, and calving interval in Florida dairy cattle. Journal of Dairy Science, 75(1), 288–293. [CrossRef]
 • SPSS. (2013). IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows. SPSS.
 • Stodola, J., Hajic, F., & Slipka, J. (1979). The relationship of postpartum insemination interval with fertility and milk production of cows. Animal Breeding and Genetics, 47(5), 2295.
 • Tankal, M., & Tüzemen, N. (2022). Gökkale tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verimi özellikleri. Palandöken Journal of Animal Sciences Technology and Economics, 1(2), 14–22.
 • Tapkı, İ., Şahin, M., & Okyay, M. S. (2007). Ceylanpınar tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri. 2. Döl verim özellikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(1–2), 9–16.
 • Toledo-Alvarado, H., Cecchinato, A., & Bittante, G. (2017). Fertility traits of Holstein, Brown Swiss, Simmental, and Alpine Grey cows are differently affected by herd productivity and milk yield of individual cows. Journal of Dairy Science, 100(10), 8220–8231. [CrossRef]
 • Tomar, S. S., & Balaine, D. S. (1973). Effect of the length of service period and preceding dry period on the milk yield of Hariana cattle. Indian Journal of Dairy Science, 26(1), 20–24.
 • Tüzemen, N., Yanar, M., & Akbulut, Ö. (2013). Hayvan ıslahı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No: 230.
 • Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., & Uğur, F. (1998). Esmer sığırlarda servis periyodunun süt verimi özelliklerine etkisi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi.
 • Uygur, A. M. (2004). Süt sığırcılığı sürü yönetiminde döl verimi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Hayvansal Üretim, 45(2), 23–27.
 • Weller, J. I., Bar-Anan, R., & Osterkorn, K. (1985). Effect of days open on annualized milk yields in current and following lactations. Journal of Dairy Science, 68(5), 1241–1249. [CrossRef]
Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 53 - 61, 28.08.2023
https://doi.org/10.5152/JASE.2023.23006

Abstract

References

 • Akbulut, Ö. (1990). Atatürk Üniversitesi Tarım işletmesinde Yetiştirilen Esmer, İleri Kan Dereceli Esmer Melezlen de Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özellikleri ve Laktasyon Eğrisi Parametrelerine Etkili Faktörler(Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü.
 • Akbulut, Ö., & Tüzemen, N. (1992). Sığırlarda döl verimi ölçüleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 104–110.
 • Akbulut, Ö., Tüzemen, N., & Yanar, M. (1992). Erzurum şartlarında siyah alaca sığırların Verimleri, 1: Döl ve süt verimi özellikleri. Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 16(3), 523–533
 • Akman, N., Ulutaş, Z., Efil, H., & Biçer, S. (2001). Gelemen tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sürüsünde süt ve döl verimi özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 173–179.
 • Arslan, S., & Çak, B. (2012). Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde özel bir işletmede yetiştirilen siyah alaca sığırların döl verimi özellikleri. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 23(2), 83–87.
 • Bakır, G., & Çetin, M. (2003). Reyhanlı tarım İşletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırlarda süt ve döl verim özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 173–180.
 • Bar-Anan, R., & Soller, M. (1979). The effects of days-open on milk yield and on breeding policy post partum. Animal Science, 29(1), 109–119. [CrossRef]
 • Bastin, C., Berry, D. P., Soyeurt, H., & Gengler, N. (2012). Genetic correlations of days open with production traits and contents in milk of major fatty acids predicted by mid-infrared spectrometry. Journal of Dairy Science, 95(10), 6113–6121. [CrossRef]
 • Bayril, T., & Yılmaz, O. (2010). Kazova Vasfi Diren tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların döl verimi özellikleri. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 21(3), 163.
 • Bilgiç, N., & Yener, M. (1999). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi zootekni bölümü sığırcılık işletmesinde yetiştirilen siyah alaca ineklerde bazı süt ve döl verimi özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2), 81–84.
 • Buckley, F., Lopez-Villalobos, N., & Heins, B. J. (2014). Crossbreeding: Implications for dairy cow fertility and survival. Animal, 8 Suppl. 1:s1, 122–133. [CrossRef]
 • Chopra, R. C., Bhatnagar, D. S., & Gumanı, M. (1973). Influence of service period on lactation length and lactation yield in Sahıwal, red Sındhı and brown Swıss cross-bred cows. Indian Journal of Dairy Science, 26(4), 263–269.
 • Cura, Ö. E. (2016). Trakya bölgesinde siyah-alaca süt sığırlarda döl ve süt verimlerinin bazı sistematik faktörler açısından değerlendirilmesi.(Yüksek lisans tezi). Namık Kemal Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Duru, S., & Tuncel, E. (2002). Koçaş tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verimleri üzerine bir araştırma. 2. Döl verim özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, 103–107.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., & Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve deneme metotları. İstatistik Metotları II. Ankara Üniv. ziraat fak. yay, 1021. Ankara.
 • Efe, E., Bek, Y., & Şahin, M. (2000). SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler II. Sütçü İmam üniversitesi yayın no=10.
 • Erdem, H., Atasever, S., & Kul, S. (2007). Gökhöyük tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri. J. of Fac. of Agric. Omu, 22(1), 47–54.
 • Genç, S. (2014). Türkiye’de siyah alaca sığır popülasyonlarında genetik parametreler ve genetik yönelim tahminleri (Doktora tezi). Namık Kemal üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Genç, S., & Soysal, M. İ. (2018). Parametric and nonparametric post hoc tests. Black Sea Journal of Engineering and Science, 1(1), 18–27.
 • Gill, G. S., & Allaire, F. R. (1976). Relationship of age at first calving, days open, days dry, and Herdlife to a profit function for dairy cattle. Journal of Dairy Science, 59(6), 1131–1139. [CrossRef]
 • Güngör, S. (2019). Bursa ili Yenişehir ilçesinde özel bir işletmede yetiştirilen Siyah Alaca sığırların bazı verim özelliklerine ait parametre tahminleri (Yüksek lisans tezi). Selçuk üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, M., & Bardakçıoğlu, H. E. (2016). Denizli ili özel işletme koşullarında yetiştirilen Holştayn ırkı sığırların süt verimi ve döl verimi özellikleri üzerine bazı çevresel faktörlerin etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1), 1–10.
 • Keser, M. (2016). Tekirdağ İlinde farklı işletme büyüklüklerinde yetiştirilen siyah alaca süt sığırlarının döl ve süt verim özelliklerin belirlenmesi(Yüksek lisans tezi). Zootekni Anabilim Dalı, Namık Kemal Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Koçak, S., Yüceer, B., Uğurlu, M., & Özbeyaz, C. (2007). Some production traits of Holstein cows reared in Bala State farm, Lalahan hay. Araşt. Enst. Derg., 47(1), 9–14.
 • Middleton, E. L., Minela, T., & Pursley, J. R. (2019). The high-fertility cycle: How timely pregnancies in one lactation may lead to less body condition loss, fewer health issues, greater fertility, and reduced early pregnancy losses in the next lactation. Journal of Dairy Science, 102(6), 5577–5587. [CrossRef]
 • Nenadovic, N., Karadzic, V., Gavullovic, S., Stepanov, B., & Krstic, K. (1980). The relationship between service period duration and dairy performance of Holstein-Friesian cows in their first lactation. Anim. Breed Abstr., 48(5), 2413.
 • Odacı, Ö. (2019). Konya ili Ereğli İlçesinde özel bir süt sığırcılık işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların bazı süt ve döl verim özellikleri (Yüksek lisans tezi). Selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.Olds, D., Cooper, T., & Thrift, F. A. (1979). Effect of days open on Economıc aspects of current lactation. Journal of Dairy Science, 62(7), 1167–1170. [CrossRef]
 • Özçakır, A., & Bakır, G. (2003). Tahirova tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların döl ve süt verim özellikleri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 34(2), 145–149.
 • Özhan, M., Tüzemen, N., & Yanar, M. (2015). Büyükbaş hayvan yetiştirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Yayın No: 134.Pelister, B., A., & Altınel (2000). Özel işletme koşullarında yetiştirilen değişik orijinli siyah alaca sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde bazı çevresel faktörlerin etkileri. İstanbul Üniv Vet Fak. Derg., 22(1), 187–201.
 • Raheja, K. L. (1991). Influence of precious dry period, previous and present service periods on lactation milk yield in Murrah buffaloes. Indian Journal of Animal Sciences, 61(4), 411–415.
 • Şahin, A., & Ulutaş, Z. (2010). Tahirova tarım işletmesindeki siyah alaca ineklerin süt ve döl verimi özelliklerinin genetik parametreleri. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(6), 1051–1056.
 • Schaeffer, L. R., & Henderson, C. R. (1972). Effects of days dry and days Öpen on Holstein milk production. Journal of Dairy Science, 55(1), 107–112. [CrossRef]
 • Sılva, H. M., Wılcox, C. J., Thatcher, W. W., Becker, R. B., & Morse, D. (1992). Factors affecting days open, gestation length, and calving interval in Florida dairy cattle. Journal of Dairy Science, 75(1), 288–293. [CrossRef]
 • SPSS. (2013). IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows. SPSS.
 • Stodola, J., Hajic, F., & Slipka, J. (1979). The relationship of postpartum insemination interval with fertility and milk production of cows. Animal Breeding and Genetics, 47(5), 2295.
 • Tankal, M., & Tüzemen, N. (2022). Gökkale tarım işletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verimi özellikleri. Palandöken Journal of Animal Sciences Technology and Economics, 1(2), 14–22.
 • Tapkı, İ., Şahin, M., & Okyay, M. S. (2007). Ceylanpınar tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri. 2. Döl verim özellikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(1–2), 9–16.
 • Toledo-Alvarado, H., Cecchinato, A., & Bittante, G. (2017). Fertility traits of Holstein, Brown Swiss, Simmental, and Alpine Grey cows are differently affected by herd productivity and milk yield of individual cows. Journal of Dairy Science, 100(10), 8220–8231. [CrossRef]
 • Tomar, S. S., & Balaine, D. S. (1973). Effect of the length of service period and preceding dry period on the milk yield of Hariana cattle. Indian Journal of Dairy Science, 26(1), 20–24.
 • Tüzemen, N., Yanar, M., & Akbulut, Ö. (2013). Hayvan ıslahı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No: 230.
 • Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., & Uğur, F. (1998). Esmer sığırlarda servis periyodunun süt verimi özelliklerine etkisi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi.
 • Uygur, A. M. (2004). Süt sığırcılığı sürü yönetiminde döl verimi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Hayvansal Üretim, 45(2), 23–27.
 • Weller, J. I., Bar-Anan, R., & Osterkorn, K. (1985). Effect of days open on annualized milk yields in current and following lactations. Journal of Dairy Science, 68(5), 1241–1249. [CrossRef]
There are 43 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Zootechny (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Naci Tüzemen 0000-0001-8804-5323

Mustafa Tankal This is me 0000-0003-4696-2048

Publication Date August 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Tüzemen, N., & Tankal, M. (2023). Gökkale Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Servis Periyodunun Süt Verim Özelliklerine Etkisi. Palandöken Journal of Animal Sciences Technology and Economics, 2(2), 53-61. https://doi.org/10.5152/JASE.2023.23006