Year 2019, Volume 12 , Issue 2, Pages 297 - 301 2019-05-28

Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi
The evaluation of neutrophil/lymphocyte ratio in Parkinson's disease

Fatma GENÇ [1] , Abidin ERDAL [2]


Amaç:

Parkinson Hastalığı, kronik inflamasyonun patogenezinde rol oynadığı düşünülen nörodejeneratif bir hastalıktır. Nötrofil/lenfosit oranı ise periferal inflamasyonu gösteren bir belirteçtir. Bu çalışmada nötrofil/lenfosit oranı ile Parkinson hastalığının evresi, süresi ve subtipleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Birleşik Krallık Parkinson Hastalığı Derneği Beyin Bankası kriterlerine göre tanı almış 90 hasta geriye dönük olarak değerlendirilerek, demografik verileri, kullandıkları ilaçlar, motor olmayan semptomların varlığı, Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği ve Modifiye Hoehn-Yahr Ölçeği değerleri ve nötrofil/lenfosit oranları kaydedildi, aralarındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 90 hastanın yaş ortalaması 67,31±9,2 idi. Hastaların %33,3 kadın (n=30) ve %66,7 erkek (n=60) idi. Hastalık süresi ortalama 6,91±5,06  yıl idi. Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği ortalaması 22,2±11,6, Modifiye Hoehn-Yahr Ölçeği 2,64±0,88 idi. Hastaların %56,7’si akinetik-rijid tipte iken, %43,3’ü ise tremor dominant tipte idi. Hastaların motor olmayan semptomlarından, kabızlık %57,8, depresyon %33,3, anosmia %41,1 ve REM uykusu davranış bozukluğu ise %57,8' sinde mevcuttu. Hastaların %61,1’i L-dopa ve dopamin agonisti, %18,9’ u sadece dopamin agonisti, %17,8’ i sadece L-dopa ve %2,2’ si ise sadece MAO-B inhibitörü kullanmakta idi. Hastaların ortalama nötrofil sayısı (4,54±1,01)x103, ortalama lenfosit sayısı (1,97±0,60)x103 ve nötrofil/lenfosit oranı ise 2,47±0,82 idi.

Sonuç:

Nötrofil/lenfosit oranları; Parkinson hastalığı subtipleri, Modifiye Hoehn-Yahr Ölçeği, cinsiyet  ve hastalık süreleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Parkinson hastalığında nörodejenerasyonun gelişiminde periferik inflamasyonun rolü için daha fazla kanıt gerektiren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Purpose:

Parkinson's Disease is a neurodegenerative disease that is thought to play a role in the pathogenesis of chronic inflammation. Neutrophil/lymphocyte ratio is a marker of peripheral inflammation. In this study, it was aimed to investigate the relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and the stage, duration, and subtypes of Parkinson disease.

Materials and methods:

Ninety patients diagnosed according to the criteria of the United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank were retrospectively evaluated demographically. The drugs they were using, the presence of non-motor symptoms, the Unified Parkinson's Disease Rating Scale, the Modified Hoehn-Yahr Scale and neutrophil/lymphocyte ratio  were recorded and the relationship between them was investigated.

Results:

The mean age of the 90 patients included in the study was 67.31±9.2 years. 33.3% of the patients were female (n=30) and 66.7% were male (n=60). The mean duration of disease was 6.91±5.06 years. The mean Unified Parkinson's Disease Rating Scale was 22.2±11.6, Modified Hoehn-Yahr Scale was 2.64±0.88. 56.7% of the patients were akinetic-rigid, while 43.3% were tremor-dominant. Non - motor symptoms of the patients were constipation in 57.8%, depression in 33.3%, anosmia in 41.1% and REM sleep behavior disorder in 57.8%. 61.1% of patients were using L-dopa and dopamine agonist, 18.9% were only dopamine agonists, 17.8% were using only L-dopa and 2.2% were using only MAO-B inhibitor. The mean number of neutrophils (4.54±1.01)x103, mean lymphocyte number is (1.97±0.60)x103 and neutrophil / lymphocyte ratio of the patients were 2.47±0.82.

Conclusion:

There were no statistically significant difference between neutrophil / lymphocyte ratio and subtypes of Parkinson's Disease, gender, Modified Hoehn-Yahr Scale and duration of Parkinson's Disease. There is a need for further work in Parkinson's Disease that requires further evidence for the role of peripheral inflammation in the development of neurodegeneration.

 • Kaynaklar1- Tolosa E, Wenning G, Poewe W. The diagnosis of Parkinson’s disease. Lancet Neurol 2006;5:75-86.
 • 2- Elibol B. Parkinson hastalığında nöron kaybının moleküler mekanizmaları. In: Elibol B. ed. Hareket bozuklukları 1. baskı. Ankara: Rota Tıp Kitabevi Tic. Ltd.Şti, 2011;101-111.
 • 3- McGeer PL, McGeer EG. Inflammation and neurodegeneration in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2004;10:3-7.
 • 4- Demir GA. Sinir sistemi infeksiyonları. In: Öge AE, Baykan B. ed. Nöroloji 2. baskı. Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd.Şti, 2011;403-421.
 • 5- Ferrari CC, Tarelli R. Parkinson's disease and systemic inflammation. Parkinson's Dis 2011;22:1-9.
 • 6- Kuyumcu ME, Yesil Y, Oztürk ZA, ve ark. The evaluation of neutrophil-lymphocyte ratio in Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2012;34:69-74.
 • 7- Ataç Uçar C, Gökçe Çokal B, Ünal Artık HA, İnan LE, Yoldaş TK. Comparison of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) in Parkinson's disease subtypes. Neurol Sci 2017;38:287-293.
 • 8- Suzumura A. Neuron-microglia interaction in neuroinflammation. Curr Protein Pept Sci 2013;14:16-20.
 • 9- Sanjari Moghaddam H, Ghazi Sherbaf F, Mojtahed Zadeh M, Ashraf-Ganjouei A, Aarabi MH. Association between peripheral inflammation and DATSCAN data of the striatal nuclei in different motor subtypes of Parkinson Disease. Front Neurol 2018;9:234.
 • 10- Akıl E, Bulut A, Kaplan İ, Özdemir HH, Arslan D, Aluçlu MU. The increase of carcinoembryonic antigen (CEA), high-sensitivity C-reactive protein, and neutrophil/lymphocyte ratio in Parkinson's disease. Neurol Sci 2015;36:423-428.
 • 11- Gaines J, Vgontzas AN, Fernandez-Mendoza J, et all. Gender differences in the association of sleep apnea and inflammation. Brain Behav Immun. 2015;47:211-217.
 • 12- Everett BG, Rosario M, McLaughlin KA, ve ark. Sexual orientation and gender differences in markers of inflammation and immune functioning. Ann Behav Med 2014;47:57-70.
 • 13- Kieburtz K, Wunderle KB. Parkinson's disease: evidence for environmental risk factors. Mov Disord 2013;28:8-13.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6062-3694
Author: Fatma GENÇ
Institution: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3698-8201
Author: Abidin ERDAL (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { patd501925, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {297 - 301}, doi = {10.31362/patd.501925}, title = {Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GENÇ, Fatma and ERDAL, Abidin} }
APA GENÇ, F , ERDAL, A . (2019). Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (2) , 297-301 . DOI: 10.31362/patd.501925
MLA GENÇ, F , ERDAL, A . "Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 297-301 <https://dergipark.org.tr/en/pub/patd/issue/45448/501925>
Chicago GENÇ, F , ERDAL, A . "Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 297-301
RIS TY - JOUR T1 - Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi AU - Fatma GENÇ , Abidin ERDAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.501925 DO - 10.31362/patd.501925 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 301 VL - 12 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.501925 UR - https://doi.org/10.31362/patd.501925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi %A Fatma GENÇ , Abidin ERDAL %T Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.501925 %U 10.31362/patd.501925
ISNAD GENÇ, Fatma , ERDAL, Abidin . "Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 2 (May 2019): 297-301 . https://doi.org/10.31362/patd.501925
AMA GENÇ F , ERDAL A . Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(2): 297-301.
Vancouver GENÇ F , ERDAL A . Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(2): 301-297.