Year 2019, Volume 12 , Issue 2, Pages 303 - 308 2019-05-28

Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları

Emine DOĞAN [1]


Amaç: Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik katarakt gelişen olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi.

Gereç- Yöntem: Çalışmada 2015-2018 yılları arasında perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik katarakt nedeniyle cerrahi uygulanan olguların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, yaralanma nedeni, yaralanma zonu, eşlik eden hifema, fibrin reaksiyonu, iris prolapsusu, vitreus kaybı, ön ve arka kapsülün durumu, oküler travma skoru (OTS), ilk ve ikinci cerrahi arasındaki süre, yerleştirilen göz içi mercek (GİM) yeri, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve ek bulgular incelendi. Katarakt cerrahisi sonrası EİDGK’ne etki eden faktörler incelendi.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 41,7±22,6 yıl olan (6-71) 19 hastanın (4 kadın, 15 erkek) 19 gözü dahil edildi. Hastaların 14’ünde (%73,6) zon 1, 4’ünde (%21) zon 2, 1’nde (% 5,2) zon 3 yaralanma mevcuttu. İlk başvurduklarında hastaların 4’ünde (%21) hifema, 7’sinde (%36,8) fibrin reaksiyonu, 11’inde (%57,8) iris prolapsusu, 16’sında (%84,2) lens ön kapsül hasarı, 5’inde (%26,3) vitreus kaybı mevcuttu. Hastaların başlangıç görmeleri ortalama 0,07±0,05 (p+ ile 0,6) idi. OTS 2,4 ±0,7 olarak hesaplandı. Hastaların 12’sine (%63,1) primer cerrahi onarım, 4’üne (%21) primer onarım ve lens ekstraksiyonu, 3’üne (%15,7) primer onarım, lens ekstraksiyonu ve göz içi mercek (GİM) implantasyonu yapıldı. Hastaların 14’üne (%73,6) primer onarımdan ortalama 69,1 ±56,6 (2-300) gün sonra lens ekstraksiyonu ve GİM implantasyonu yapıldı. 2 (%10,5) hastaya GİM implantasyonu yapılamadı. Hastaların katarakt cerrahisi sonrası 1. ay EİDGK ortalama 0,5± 0,3 (0,05-0,9) düzeyinde olup; 20/40 ve üzerinde görme oranına sahip hastaların oranı %52,6 idi. Hastaların 1. ay EİDGK ile başlangıç EİDGK arasında korelasyon mevcuttu (p:0,044; r: 0.467 Pearson korelasyon testi). Benzer olarak hastaların OTS ile 1. ay EİDGK arasında korelasyon mevcuttu (p:0,015; r:0,551 Pearson korelasyon testi). Hastaların 2’sinde (%10,5) antiglokomatözlerle kontrol altına alınan sekonder glokom gelişirken, 1’inde (%5,2) 1 ay içinde retina dekolmanı gelişti ve vitreoretinal cerrahi yapıldı.

Sonuç: Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktların görsel prognozunu; başlangıç görme düzeyi ve OTS etkilemektedir. Bu hastalarda hastanın klinik durumu yanında cerrahi planlama ve zamanlaması da önemlidir. Her olgu kendi klinik durumuna göre değerlendirilerek; yapılan en uygun cerrahi girişimle tatmin edici görsel sonuçlar alınmaktadır. 


Perforan göz yaralanması, travmatik katarakt
 • 1.Tabatabaei SA, Rajabi MB, Tabatabaei SM, Soleimani M, Rahimi F, Yaseri M. Early versus late traumatic cataract surgery and intraocular lens implantation. Eye 2017;31:1199-1204.
 • 2. Shah M, Shah S, Shah S, Prasad V, Parikh A. Visual recovery and predictors of visual prognosis after managing traumatic cataracts in 555 patients. Indian J Ophthalmol 2011;59:217-222.
 • 3. Sen P, Shah C, Sen A, Jain E, Mohan A. Primary versus secondary intraocular lens implantation in traumatic cataract after open-globe injury in pediatric patients. J Cataract Refract Surg 2018;44:1446-1453.
 • 4. Chuang LH, Lai CC. Secondary intraocular lens implantation of traumatic cataract in open-globe injury. Can J Ophthalmol 2005;40:454-459.
 • 5. Moisseiev J, Segev F, Harizman N, Arazi T, Rotenstreich Y, Assia EI. Primary cataract extraction and intraocular lens implantation in penetrating ocular trauma. Ophthalmology 2001;108:1099–1103.
 • 6. Rubsamen PE, Irvine WD, McCuen BW, Smiddy WE, Bowman CB. Primary intraocular lens implantation in the setting of penetrating ocular trauma. Ophthalmology 1995;102:101–105.
 • 7. Caciula D, Gavriș M, Tamașoi I. Penetrating corneal wound with traumatic cataract and intraocular foreign body-case report. Rom J Ophthalmol 2017;61:54-59.
 • 8. Brar GS, Ram J, Pandav SS, Reddy GS, Singh U, Gupta A. Postoperative complications and visual results in uniocular pediatric traumatic cataract. Ophthalmic Surg Lasers 2001;32:233-238.
 • 9. Qi Y, Zhang YF, Zhu Y, Wan MG, Du SS, Yue ZZ. Prognostic Factors for Visual Outcome in Traumatic Cataract Patients. J Ophthalmol 2016;2016:1748583.
 • 10. Gradin D, Yorston D. Intraocular lens implantation for traumatic cataract in children in East Africa. J Cataract Refract Surg 2001;27:2017-2025.
 • 11. Rogers G, Mustak H, Hann M, Steven D, Cook C. Sutured posterior chamber intraocular lenses for traumatic cataract in Africa. J Cataract Refract Surg 2014;40:1097-1101.
 • 12. Shah MA, Shah SM, Shah SB, Patel CG, Patel UA, Appleware A. Comparative study of final visual outcome between open- and closed-globe injuries following surgical treatment of traumatic cataract. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2011;249:1775-1781.
 • 13. Yeter V, Güngör İ. Visual outcomes and timing of surgery on traumatic cataract cases. J. Exp. Clin. Med 2012;29:93-96.
 • 14. Shah MA, Shah SM, Gosai SR et al. Comparative study of visual outcome between open- and closed-globe injuries following surgical treatment of traumatic cataract in children. Eur J Ophthalmol.2018;28:406-411.
 • 15. Shah MA, Shah SM, Applewar A, Patel C, Patel K. Ocular Trauma Score as a predictor of final visual outcomes in traumatic cataract cases in pediatric patients. J Cataract Refract Surg. 2012;38:959-965.
 • 16. Zhu L, Wu Z, Dong F et al. Two kinds of ocular trauma score for paediatric traumatic cataract in penetrating eye injuries. Injury. 2015;46:1828-1833.
 • 17. Kuhn F. Traumatic cataract: what, when, how. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2010;248:1221-1223.
 • 18. Lamkin JC, Azar DT, Mead MD, Volpe NJ. Simultaneous corneal laceration repair, cataract removal, and posterior chamber intraocular lens implantation. Am J Ophthalmol 1992;113:626–631.
 • 19. Andreoli CM, Andreoli MT, Kloek CE, Ahuero AE, Vavvas D, Durand ML. Low rate of endophthalmitis in a large series of open globe injuries. Am J Ophthalmol 2009;147:601–608.
 • 20. Bojikian KD, Stein AL, Slabaugh MA, Chen PP. Incidence and risk factors for traumatic intraocular pressure elevation and traumatic glaucoma after open-globe injury. Eye 2015;29:1579-1584.
 • 21. Mahapatra SK, Rao NG. Visual outcome of pars plana vitrectomy with intraocular foreign body removal through sclerocorneal tunnel and sulcus-fixated intraocular lens implantation as a single procedure, in cases of metallic intraocular foreign body with traumatic cataract. Indian J Ophthalmol 2010;58:115-8.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6505-3328
Author: Emine DOĞAN (Primary Author)
Institution: SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { patd513731, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {303 - 308}, doi = {10.31362/patd.513731}, title = {Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları}, key = {cite}, author = {Doğan, Emine} }
APA Doğan, E . (2019). Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (2) , 303-308 . DOI: 10.31362/patd.513731
MLA Doğan, E . "Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları" . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 303-308 <https://dergipark.org.tr/en/pub/patd/issue/45448/513731>
Chicago Doğan, E . "Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 303-308
RIS TY - JOUR T1 - Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları AU - Emine Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.513731 DO - 10.31362/patd.513731 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 308 VL - 12 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.513731 UR - https://doi.org/10.31362/patd.513731 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları %A Emine Doğan %T Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.513731 %U 10.31362/patd.513731
ISNAD Doğan, Emine . "Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 2 (May 2019): 303-308 . https://doi.org/10.31362/patd.513731
AMA Doğan E . Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(2): 303-308.
Vancouver Doğan E . Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(2): 303-308.