Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

GREEN FACADES: A CASE STUDY IN KEMER, ANTALYA

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 28 - 38, 30.06.2021

Abstract

Green infrastructure is a network of connected natural, semi-natural and cultural areas that preserve ecosystem values and functions. The need for green space for people living in cities where open and green areas are decreasing is tried to be increased with green façade systems. In addition to its aesthetic and visual contributions both on an urban scale and on a single building scale, the plantation of building surfaces makes important contributions to urban ecology due to its functions such as preserving structures, ensuring climatic comfort, improving environmental conditions and reducing some environmental problems. In this study, green façade applications are discussed in structural and herbal aspects. The problems of the application of two green facades in the interior and exterior of a hotel in Kemer district of Antalya were examined; as a result of the renovation work, it is shown how to achieve more sustainable designs. While the structural materials to be used in the application of these systems also contribute to the protection of natural resources, it is necessary to be careful not to cause environmental pollution. The systems to be built are very important in terms of improving the quality of life of the environments in which people are located. The green façade systems to be applied with the plant species to be used must be compatible. In green façade applications, climatic factors are important in both structural and vegetable material selections. The processes and principles that need to be passed from green façade systems planning to the installation stage should be compiled and collected within a system and a guide should be created. The results of the study show that infrastructure systems (irrigation, insulation, light, etc.) that are not applied correctly, regardless of how the green façade system is designed, do not receive enough nutrients and water for plants; the wrong species preferences will cause the plant development to slow down and the desired effect cannot be created. The right system, the right material and the right plant selection ensure visual quality and continuity of the system.

References

 • Referans1 Akarsu E (2009) İstanbul Örneğinde Mimari Yapıların Bitkilendirilmesi Üzerine Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, s.14
 • Referans2 Akdoğan G (1974) Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 536, s.290, Ankara
 • Referans3 Althaus C (1985) Bauwerk und Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen-Risiken, Schaden und Plaventivenm Schadensverhutung Diplomarbeit. İnstitus für Grünplanung und Garten architectur Üniversitat Hannover.
 • Referans4 Bayraktar A (1980) Bitki Çevre İlişkilerinde Yeni Bir Aşama-Canlı Yapı Sistemleri, Tabiat ve İnsan Dergisi, s. 25-33, Ankara
 • Referans5 Dunnett N., Kingsbury N. (2008) Planting Green Roofs and Living Walls, Timber Press, Oregon USA, 978-0-88192-911-9.
 • Referans6 Hepcan Ç. (2019). İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi, Kentlerde İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Yeşil Altyapı Çözümleri, Ankara, 43 s.
 • Referans7 Johnston J, Newton J (1994) Building Green, A guide to using plants on roofs, walls and pavements, London, Greater London Authority, p. 10-32
 • Referans8 Kemaloğlu A, Yıldız O (1991) Cephe Yeşillendirilmesinin Kent Ekonomisine Katkıları, Peyzaj Mimarlığı Dergisi,91/2, s. 52-55, Ankara
 • Referans9 Kobya H B (2017) Düşey Yeşil Cepheler ve Yeşil Çatıların Ekolojik Kriterler Bakımından İncelenmesi ve Enerji Verimliliğinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 129s.
 • Referans10 Köhler M. (2008) Green facades—a view back and some visions, Urban Ecosystems, 11, pp. 423-436.
 • Referans11 Özdemir A (1996) Yapı Yüzeylerinin Bitkilendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 208s.
 • Referans12 Pohl W (1987) Begrünte Aubenwande Bauphysik Dergisi 87/5, Wilhelm Ernst und Sohn Verlag für Architectur und tecnische Wissenschaften, s. 240-250, Berlin
 • Referans13 Sakarya G (1988) Yapı Yüzeyleri Bitkilendirmesi ile İlgili Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir,
 • Referans14 Tanrıverdi F (1987) Bahçe Sanatının Temel Prensipleri ve Uygulama Metotları, Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Peyzaj Mimarisi, s.199, Ankara
 • Referans15 Yüksel, N (2013). Dikey Bahçe Uygulamalarının Yurtdışı ve İstanbul Örnekleri ile İrdelenmesi, Yüksek Lisan Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 132 s.

YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 28 - 38, 30.06.2021

Abstract

Yeşil altyapı, ekosistem değerlerini ve işlevlerini koruyan birbirleriyle bağlantılı doğal, yarı doğal ve kültürel alanların oluşturduğu bir yeşil alan ağıdır. Açık ve yeşil alanların giderek azaldığı kentlerde yaşayan insanların yeşil alan gereksinimi yeşil cephe sistemleri ile arttırılmaya çalışılmaktadır. Yapı yüzeylerinin bitkilendirilmesi gerek kentsel ölçekte gerekse tek yapı ölçeğinde estetik ve görsel katkılarının yanında, yapıların korunması, iklimsel konforun sağlanması, çevre koşullarının iyileştirilmesi ve bazı çevre sorunlarının azaltılması gibi işlevlerinden dolayı kent ekolojisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada yeşil cephe uygulamaları, yapısal ve bitkisel yönleriyle ele alınmıştır. Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan bir otelin iç ve dış mekânında yapılan iki yeşil cephe uygulamasının sorunları irdelenmiş; yapılan yenileme çalışması sonucunda daha sürdürülebilir tasarımlara nasıl ulaşılabileceği gösterilmiştir. Bu sistemlerin uygulamasında kullanılacak yapısal malzemeler de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarken, çevre kirliliğine neden olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan sistemler insanların içinde bulundukları ortamların yaşam kalitelerinin arttırılması açısından oldukça önemlidir. Kullanılacak bitki türleri ile uygulanacak olan yeşil cephe sistemleri uyumlu olmalıdır. Yapılan yeşil cephe uygulamalarında iklimsel faktörler hem yapısal hem de bitkisel malzeme seçimlerinde önem arz etmektedir. Yeşil cephe sistemleri planlamasından kurulum aşamasına kadar geçirilmesi gereken süreçler ve ilkeler bir sistem dahilinde derlenip toparlanmalı ve bir kılavuz oluşturulmalıdır. Çalışma sonuçları yeşil cephe sistemi her ne şekilde tasarlanırsa tasarlansın doğru uygulanmayan alt yapı sistemlerinin (sulama, yalıtım, ışık vb.) bitkilerin yeterli besin ve su alamamalarına; yanlış tür tercihlerinin ise bitki gelişiminin yavaşlamasına ve istenilen etkinin yaratılamamasına neden olacağını göstermiştir. Doğru sistem, doğru malzeme ve doğru bitki seçimi görsel kaliteyi ve sistemin sürekliliğini sağlamaktadır.

References

 • Referans1 Akarsu E (2009) İstanbul Örneğinde Mimari Yapıların Bitkilendirilmesi Üzerine Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, s.14
 • Referans2 Akdoğan G (1974) Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 536, s.290, Ankara
 • Referans3 Althaus C (1985) Bauwerk und Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen-Risiken, Schaden und Plaventivenm Schadensverhutung Diplomarbeit. İnstitus für Grünplanung und Garten architectur Üniversitat Hannover.
 • Referans4 Bayraktar A (1980) Bitki Çevre İlişkilerinde Yeni Bir Aşama-Canlı Yapı Sistemleri, Tabiat ve İnsan Dergisi, s. 25-33, Ankara
 • Referans5 Dunnett N., Kingsbury N. (2008) Planting Green Roofs and Living Walls, Timber Press, Oregon USA, 978-0-88192-911-9.
 • Referans6 Hepcan Ç. (2019). İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi, Kentlerde İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Yeşil Altyapı Çözümleri, Ankara, 43 s.
 • Referans7 Johnston J, Newton J (1994) Building Green, A guide to using plants on roofs, walls and pavements, London, Greater London Authority, p. 10-32
 • Referans8 Kemaloğlu A, Yıldız O (1991) Cephe Yeşillendirilmesinin Kent Ekonomisine Katkıları, Peyzaj Mimarlığı Dergisi,91/2, s. 52-55, Ankara
 • Referans9 Kobya H B (2017) Düşey Yeşil Cepheler ve Yeşil Çatıların Ekolojik Kriterler Bakımından İncelenmesi ve Enerji Verimliliğinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 129s.
 • Referans10 Köhler M. (2008) Green facades—a view back and some visions, Urban Ecosystems, 11, pp. 423-436.
 • Referans11 Özdemir A (1996) Yapı Yüzeylerinin Bitkilendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 208s.
 • Referans12 Pohl W (1987) Begrünte Aubenwande Bauphysik Dergisi 87/5, Wilhelm Ernst und Sohn Verlag für Architectur und tecnische Wissenschaften, s. 240-250, Berlin
 • Referans13 Sakarya G (1988) Yapı Yüzeyleri Bitkilendirmesi ile İlgili Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir,
 • Referans14 Tanrıverdi F (1987) Bahçe Sanatının Temel Prensipleri ve Uygulama Metotları, Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Peyzaj Mimarisi, s.199, Ankara
 • Referans15 Yüksel, N (2013). Dikey Bahçe Uygulamalarının Yurtdışı ve İstanbul Örnekleri ile İrdelenmesi, Yüksek Lisan Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 132 s.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Makaleler
Authors

Semra TOKATLI> (Primary Author)
ALVA DONNA WORLD PALACE HOTEL
0000-0001-6370-1988
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Submission Date May 6, 2021
Acceptance Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { paud934066, journal = {Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi}, issn = {2687-2366}, eissn = {2687-2366}, address = {SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü}, publisher = {Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği}, year = {2021}, volume = {3}, number = {1}, pages = {28 - 38}, title = {YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Tokatlı, Semra} }
APA Tokatlı, S. (2021). YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA . Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi , 3 (1) , 28-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/paud/issue/63180/934066
MLA Tokatlı, S. "YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA" . Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi 3 (2021 ): 28-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/paud/issue/63180/934066>
Chicago Tokatlı, S. "YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA". Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi 3 (2021 ): 28-38
RIS TY - JOUR T1 - GREEN FACADES: A CASE STUDY IN KEMER, ANTALYA AU - SemraTokatlı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 38 VL - 3 IS - 1 SN - 2687-2366-2687-2366 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Landscape Researches and Practices YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA %A Semra Tokatlı %T YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA %D 2021 %J Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi %P 2687-2366-2687-2366 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Tokatlı, Semra . "YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA". Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi 3 / 1 (June 2021): 28-38 .
AMA Tokatlı S. YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA. PAUD. 2021; 3(1): 28-38.
Vancouver Tokatlı S. YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA. Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi. 2021; 3(1): 28-38.
IEEE S. Tokatlı , "YEŞİL CEPHELER: ANTALYA KEMER’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA", Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 28-38, Jun. 2021