Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 20 - 31, 30.06.2022
https://doi.org/10.56629/paud.1055883

Abstract

Antalya kentinin hemen batısında, kent ile iç içe olan Boğaçayı ovasında yapımı gerçekleştirilen Boğaçayı projesi; Denizin Boğaçayı boyunca 750 m içeriye sokulacağı ve buraya bir yat limanı (marina) yapılacağı, devamında ise havza yukarılarına doğru yaşam alanları, eğlence merkezleri, film stüdyoları vb. değişik aktivitelerin yapılacağı çok yönlü bir proje olarak tanıtılmıştır. Boğaçayı, Antalya’nın ekosistemleri açısından önemli bir yere sahiptir. Boğaçayı Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alan, önemli su kaynakları yakınında ve sulak alan içinde bulunmaktadır. Projenin amacı, yapılan projenin yer altı su kaynaklarına etkisini saptamak ve sonuçları kamuya açarak Antalya halkına katkı sağlamaktır. Literatür taraması sonucunda projenin yer altı suyu kaynaklarına olan etkisi konusunda yapılan çalışmaların nadir olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda alanın yıllara göre nasıl bir değişime uğradığı, su kaynaklarının varlığı ve durumu hakkında veri toplanacak ve bu veriler analiz edilerek sonuca ulaşılacaktır.

References

 • Anonim, (2019). Boğaçayı Projesinin öncesindeki ve sonrasındaki durumu. Erişim: https://twitter.com/ (06.11.2021)
 • Apaydın, A., Sargın, A., Keleş, A., Özbek, T., Karadeniz, C., (2019). Antalya Boğaçay Projesinin Yeraltı sularına ve Konyaaltı Plajına Olası Olumsuz Etkileri, Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.
 • Çetiner, Z., (2019). Ankara Çayı Örneğinde Kentsel Alanlardaki Akarsuların Ekolojik Çerçevede İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Dilek, E. F.; Uzun, O., (2007). Düzce Akarsuyu Havzasında Peyzaj Değişimi, Ekoloji Dergisi, 16(65).
 • Dipova, N., (2010). Boğaçay Kıyı Ovası’nın mühendislik jeolojisi değerlendirmeleri,Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 34(2): 71-84. Antalya.
 • Dipova, N., (2019). Antalya Boğaçay Rekreasyon Alanı Çalışmalarının Konyaaltı Sahiline Etkileri, Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi, 1 (2): 71-76. Antalya
 • DSİ, (1977). Antalya Boğaçay Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu, DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Gazete Duvar, (2018). Antalya'nın 'çılgın projesinin yapılaşma planları iptal edildi. Gazete Haberi, Gazete Duvar, Erişim: https://www.gazeteduvar.com.tr (24.10.2021)
 • Google Haritalar, (2021). Antalya Haritası. Erişim: https://www.google.com.tr/maps (05.11.2021)
 • Google Earth, (2021). Boğaçayı ve Çevresi. Erişim: https://earth.google.com/ (05.11.2021)
 • Haberler, (2018). ‘’Taşan Boğaçay'ın su seviyesi azalırken, kapanan köprü ulaşıma açıldı.’’ Erişim: https://www.haberler.com (19.11.2021)
 • Jeoloji Mühendisleri Odası, (2018a). Ülkenin ve Kentlerimizin Geleceğini Çalmaya Devam Ediyor: Antalya Boğaçay Projesi. TMMOB Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası, Erişim: http://www.tmmob.org.tr (24.10.2021)
 • Jeoloji Mühendisleri Odası, (2018b). Boğaçay Projesi Değerlendirme Raporu, Ankara. TMMOB Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası, Erişim: http://www.tmmob.org.tr (24.10.2021)
 • Karagül, S., (2014). Yerel halkın çevre sorunlarına yaklaşımları ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma: Boğaçayı Havzası örneği. Turkish Journal of Forestry, 15(2): 108-113, Isparta.
 • Karakoç, M., (2019). Kırşehir Kılıçözü çayı örneğinde kentsel akarsu peyzajı değerlendirmesi üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Koçan, N., Ankaralı, N., (2020).Akarsuların Önemi ve Farklı Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(4): 937-948.
 • Mapio, (2021). Antalya, Döşemealtı bölgesinde Karaman Çayı’nın görüntüsü. Erişim: https://mapio.net (25.11.2021)
 • Oğuz, H., (2001). Boğaçayı Havzasında Yapılan Faaliyetler Sonucu Antalya Körfezine Taşınan Kirlilik Yüklerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Antalya.
 • Oktay, E., (2009). Antalya Boğaçayı Nehri Ekolojik, Kültürel ve Estetik Değerlerinin Sürdürülebilirliğine Bütüncül Yaklaşım, Lisansüstü Tez Önerisi Teklif Formu, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Antalya.
 • Resmî Gazete, (2009). Antalya Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı. Resmi Gazete, Tarih 28.12.2009, Kanun No 27446. Erişim: https://www.resmigazete.gov.tr (15.12.2021)
 • Resmî Gazete, (2012). Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, Tarih 07.04.2012, Kanun No 28257. Erişim: https://www.resmigazete.gov.tr (28.10.2021)
 • Sabah, (2021). Antalya’da Boğaçay Taştı, Köprü Ulaşıma Kapandı. Erişim: https://www.sabah.com.tr (30.12.2021)
 • Tağıl, Ş., (2014). Edremit Körfezi’nin Kuzey Sahil Bölgesinde Peyzaj Paterni ve Arazi Örtüsünün Zamansal ve Mekânsal Değişimi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31): 1-1
 • Türel, M. (2019). Boğaçayı Projesi 2.Etap, Youtube Videosu. Erişim: https://www.youtube.com/watch?v=dS9tlyPPdhM&ab_channel=MenderesTürel (29.10.2021)
 • Year of The Fly, (2019). Antalya Bölge Haritası. Erişim: https://yearofthefly.org/1174/antalya-bolge-haritasi/ (06.11.2021)
 • YILMAZ, M., (2010). Karapınar Çevresinde Yeraltı Suyu Seviye Değişimlerinin Yaratmış Olduğu Çevre Sorunları. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2): 145-163.
 • Wikiloc, (2021). Doyran ve Çandır Çayı’nın görüntüleri. Erişim: https://tr.wikiloc.com (25.11.2021)

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 20 - 31, 30.06.2022
https://doi.org/10.56629/paud.1055883

Abstract

References

 • Anonim, (2019). Boğaçayı Projesinin öncesindeki ve sonrasındaki durumu. Erişim: https://twitter.com/ (06.11.2021)
 • Apaydın, A., Sargın, A., Keleş, A., Özbek, T., Karadeniz, C., (2019). Antalya Boğaçay Projesinin Yeraltı sularına ve Konyaaltı Plajına Olası Olumsuz Etkileri, Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.
 • Çetiner, Z., (2019). Ankara Çayı Örneğinde Kentsel Alanlardaki Akarsuların Ekolojik Çerçevede İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Dilek, E. F.; Uzun, O., (2007). Düzce Akarsuyu Havzasında Peyzaj Değişimi, Ekoloji Dergisi, 16(65).
 • Dipova, N., (2010). Boğaçay Kıyı Ovası’nın mühendislik jeolojisi değerlendirmeleri,Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 34(2): 71-84. Antalya.
 • Dipova, N., (2019). Antalya Boğaçay Rekreasyon Alanı Çalışmalarının Konyaaltı Sahiline Etkileri, Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi, 1 (2): 71-76. Antalya
 • DSİ, (1977). Antalya Boğaçay Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu, DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Gazete Duvar, (2018). Antalya'nın 'çılgın projesinin yapılaşma planları iptal edildi. Gazete Haberi, Gazete Duvar, Erişim: https://www.gazeteduvar.com.tr (24.10.2021)
 • Google Haritalar, (2021). Antalya Haritası. Erişim: https://www.google.com.tr/maps (05.11.2021)
 • Google Earth, (2021). Boğaçayı ve Çevresi. Erişim: https://earth.google.com/ (05.11.2021)
 • Haberler, (2018). ‘’Taşan Boğaçay'ın su seviyesi azalırken, kapanan köprü ulaşıma açıldı.’’ Erişim: https://www.haberler.com (19.11.2021)
 • Jeoloji Mühendisleri Odası, (2018a). Ülkenin ve Kentlerimizin Geleceğini Çalmaya Devam Ediyor: Antalya Boğaçay Projesi. TMMOB Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası, Erişim: http://www.tmmob.org.tr (24.10.2021)
 • Jeoloji Mühendisleri Odası, (2018b). Boğaçay Projesi Değerlendirme Raporu, Ankara. TMMOB Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası, Erişim: http://www.tmmob.org.tr (24.10.2021)
 • Karagül, S., (2014). Yerel halkın çevre sorunlarına yaklaşımları ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma: Boğaçayı Havzası örneği. Turkish Journal of Forestry, 15(2): 108-113, Isparta.
 • Karakoç, M., (2019). Kırşehir Kılıçözü çayı örneğinde kentsel akarsu peyzajı değerlendirmesi üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Koçan, N., Ankaralı, N., (2020).Akarsuların Önemi ve Farklı Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(4): 937-948.
 • Mapio, (2021). Antalya, Döşemealtı bölgesinde Karaman Çayı’nın görüntüsü. Erişim: https://mapio.net (25.11.2021)
 • Oğuz, H., (2001). Boğaçayı Havzasında Yapılan Faaliyetler Sonucu Antalya Körfezine Taşınan Kirlilik Yüklerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Antalya.
 • Oktay, E., (2009). Antalya Boğaçayı Nehri Ekolojik, Kültürel ve Estetik Değerlerinin Sürdürülebilirliğine Bütüncül Yaklaşım, Lisansüstü Tez Önerisi Teklif Formu, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Antalya.
 • Resmî Gazete, (2009). Antalya Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı. Resmi Gazete, Tarih 28.12.2009, Kanun No 27446. Erişim: https://www.resmigazete.gov.tr (15.12.2021)
 • Resmî Gazete, (2012). Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, Tarih 07.04.2012, Kanun No 28257. Erişim: https://www.resmigazete.gov.tr (28.10.2021)
 • Sabah, (2021). Antalya’da Boğaçay Taştı, Köprü Ulaşıma Kapandı. Erişim: https://www.sabah.com.tr (30.12.2021)
 • Tağıl, Ş., (2014). Edremit Körfezi’nin Kuzey Sahil Bölgesinde Peyzaj Paterni ve Arazi Örtüsünün Zamansal ve Mekânsal Değişimi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31): 1-1
 • Türel, M. (2019). Boğaçayı Projesi 2.Etap, Youtube Videosu. Erişim: https://www.youtube.com/watch?v=dS9tlyPPdhM&ab_channel=MenderesTürel (29.10.2021)
 • Year of The Fly, (2019). Antalya Bölge Haritası. Erişim: https://yearofthefly.org/1174/antalya-bolge-haritasi/ (06.11.2021)
 • YILMAZ, M., (2010). Karapınar Çevresinde Yeraltı Suyu Seviye Değişimlerinin Yaratmış Olduğu Çevre Sorunları. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2): 145-163.
 • Wikiloc, (2021). Doyran ve Çandır Çayı’nın görüntüleri. Erişim: https://tr.wikiloc.com (25.11.2021)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Makaleler
Authors

Kübra ÇIPLAK> (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9081-5515
Türkiye


Meryem ATİK>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2105-9231
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Submission Date January 14, 2022
Acceptance Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @review { paud1055883, journal = {Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi}, issn = {2687-2366}, eissn = {2687-2366}, address = {SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü}, publisher = {Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği}, year = {2022}, volume = {4}, number = {1}, pages = {20 - 31}, doi = {10.56629/paud.1055883}, title = {ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Çıplak, Kübra and Atik, Meryem} }
APA Çıplak, K. & Atik, M. (2022). ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ . Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi , 4 (1) , 20-31 . DOI: 10.56629/paud.1055883
MLA Çıplak, K. , Atik, M. "ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ" . Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi 4 (2022 ): 20-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/paud/issue/70912/1055883>
Chicago Çıplak, K. , Atik, M. "ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ". Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi 4 (2022 ): 20-31
RIS TY - JOUR T1 - ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ AU - KübraÇıplak, MeryemAtik Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.56629/paud.1055883 DO - 10.56629/paud.1055883 T2 - Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 31 VL - 4 IS - 1 SN - 2687-2366-2687-2366 M3 - doi: 10.56629/paud.1055883 UR - https://doi.org/10.56629/paud.1055883 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Landscape Researches and Practices ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ %A Kübra Çıplak , Meryem Atik %T ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ %D 2022 %J Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi %P 2687-2366-2687-2366 %V 4 %N 1 %R doi: 10.56629/paud.1055883 %U 10.56629/paud.1055883
ISNAD Çıplak, Kübra , Atik, Meryem . "ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ". Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi 4 / 1 (June 2022): 20-31 . https://doi.org/10.56629/paud.1055883
AMA Çıplak K. , Atik M. ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. PAUD. 2022; 4(1): 20-31.
Vancouver Çıplak K. , Atik M. ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi. 2022; 4(1): 20-31.
IEEE K. Çıplak and M. Atik , "ANTALYA, BOĞAÇAY PROJESİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ", Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 20-31, Jun. 2022, doi:10.56629/paud.1055883