Year 2019, Volume 1 , Issue 1, Pages 47 - 49 2019-11-01

Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Dalak İnfarktı
A Very Rare Cause of Abdominal Pain: Spleen Infarction

Yonca Senem Akdeniz [1] , Yavuz AYDIN [2] , İbrahim İKİZCELİ [3] , İşıl BAVUNOĞLU [4]


Dalak infarktı özellikli bulguları olmayan, klinik şüphe olmadığı sürece tanısı çok zor konulan ve nadir görülen sessiz bir klinik durumdur. Çoğunlukla sebebi tromboemboli veya hematolojik bir hastalıktır.  Genelde cerrahi müdahale gerektirmeden medikal tedavi ile tablo geriler. Literatürde sayılı olgu bildirimleri mevcuttur ve tanı özellikle acil serviste nadiren akla gelip konulabilir. Biz acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran, atriyal fibrilasyonu olan ve dalak infarktı saptanan olgumuzu literatür taraması eşliğinde tartışmak istedik.

Spleen infarction is a rare, uncommon clinical condition that is difficult to diagnose unless clinical suspicion is present. It is mostly due to thromboembolism or hematologic disease. It usually regresses with medical treatment without surgical intervention. A small number of case reports are available in the literature, and the diagnosis rarely comes into mind, especially in the emergency department. We wanted to discuss a case with atrial fibrillation and splenic infarction presenting to the emergency department with abdominal pain.

  • 1. Menke J, Lüthje L, Kastrup A ve ark. Tromboembolism in Atrial Fibrilation. Am J Cardiol 2010; 105:502-510.
  • 2. Yalçın M, Yılmaz H, Kırcı A ve ark. A Case of Splenic Infarction Developing Atrial Fibrillation. JAEMCR 2014; 5: 141-3.
  • 3. Dursun ZB, Demiraslan H, Çelik İ ve ark. A Case of Splenic İnfarction Associated with Brucellosis which Resolved with Antimicrobial Treatment. JMID 2012; 2 (4): 168-170.
  • 4. Antopolsky M, Hiller N, Salameh et al. Splenic Infarction: 10 Years of Experience. Am J Emerg Med 2009; 27: 262-265.
  • 5. Hatipoğlu A, Karakaya K, Karagülle E ve ark. Nadir Görülen bir Akut Karın Tablosu: Splenik İnfarkt “Case Report”. Ulus Travma Derg 2010; 6 (3): 228-230.
  • 6. Babaoğlu H, Sahna Ö, Çağlayan K ve ark. Sol Üst Kadranda Ağrı: Splenik İnfarkt? Bozok Tıp Derg. 2012,2:71-74.
  • 7. Kabaoglu B, Coşkun H, Yanar H ve ark. A Rare Case of Splenic İnfarct Presenting with Acute Abdomınal Pain due to Polyarteritis Nodosa: Case Report and Review of the Literature. Ulus Travma Derg 2005: 242-247.
  • 8. Arslan K, Cesur S, Yüksekkaya E ve ark. Bruselloza Bağlı Dalak İnfarktı Gelişen Olgu. Ortadoğu Tıp Derg 2018; 10 (1): 77-80.
  • 9. Soysal D, Yersal Ö, Karakuş V ve ark. Wegener Granülomatozisi Seyrinde Dalak İnfarktı. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007; 27:783-787.
  • 10. Turan H, Togan T, Oğuz H ve ark. Plasmodium falciparum İnfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Splenik İnfarkt. Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 60-62.
Primary Language tr
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Case Reports
Authors

Author: Yonca Senem Akdeniz (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Yavuz AYDIN
Institution: İSTANBUL SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ
Country: Turkey


Author: İbrahim İKİZCELİ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: İşıl BAVUNOĞLU
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 10, 2019
Acceptance Date : October 19, 2019
Publication Date : November 1, 2019

AMA Akdeniz Y , Aydın Y , İki̇zceli̇ İ , Bavunoğlu İ . Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Dalak İnfarktı. Phnx Med J.. 2019; 1(1): 47-49.