Year 2019, Volume 1 , Issue 1, Pages 31 - 37 2019-11-01

Türkiye’de Acil Tıp Alanında Yayınlanmış Makalelerin Dünya Tıp Literatürüne Katkısının Analizi
Contribution of Turkish Articles About Emergency Medicine to The International Literature

Sevil Kuşku KIYAK [1] , Yonca Senem AKDENİZ [2] , Mustafa ÖZTÜRK [3] , Osman Gazi KIYAK [4] , Afşın İPEKCİ [5] , Yavuz AYDIN [6] , İbrahim İKİZCELİ [7]


Amaç: Türkiye'de Acil Tıp alanında uluslararası literatürde yayınlanmış bilimsel çalışmaların genel karakteristik özelliklerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Değerlendirme için ABD’de Science Citation Index ve Science Citation Index Expanded 'ta 2002-2012 yılları arasında Acil Tıp alanında yayınlanan makaleler seçilmiştir. Seçilen makaleler konulara, hastanelere, bölümlere ve yıllara göre sınıflandırılmıştır. Araştırma bilgisayar ortamında “International Scientific Indexing Web of Knowledge” kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 1812 makalenin %64,3’ünün (n=1165) son 5 yılda yayınlandığı, son beş yılda artış oranının yılda %4,6 olduğu saptandı. Tüm makalelerin %78,1’lik (n=1416) bir oranı acil tıp kategorisi dışındaki dergilerde yayınlanmıştır. Bu kategoride en popüler dergi 46 makale ile "Türkiye Klinikleri" dergisi olurken, acil tıp kategorisinde ilk sırayı 134 makale ile "Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi" almıştır. En sık travma %14,7 (n=266) ve acil tıp ve yönetimi %14 (n=253) konularında makale gönderilmiştir.

Sonuç: Türk acil tıbbındaki gelişmelere paralel olarak uluslararası bilimsel yayınların sayısı da her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Acil tıp kategorisi dışındaki dergilerin daha çok tercih edilmesi, acil tıp konulu yayınların çokluğu, üniversite hastanelerinin katkısı dikkat çekicidir. Çok merkezli ve etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanan çalışmaların azlığı yayın sayısı kadar yayın kalitesi konusuna da önem verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Objective: This study aimed to present characteristics of internationally published articles about emergency medicine originating from Turkey between 2002-2012 years.

Methods: For our evaluation, all articles about emergency medicine published in Science Citation Index and Science Citation Index Expanded between 2002-2012 years were included. The articles were categorized according to subjects, hospitals, departments, years. The International Scientific Indexing Web of Knowledge was searched for all articles.

Results: A total of 1812 articles were included. Of all articles, 64,3% (n=1165) were published in the last five years. Publications in the last five years were detected to increase at a rate of 4,6% per year. 78,1% (n=1416) of the articles were published in non-Emergency Medicine journals. “Turkish Clinics” journal in the non-Emergency Medicine journals group, with 46 articles, and the "Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery" in the Emergency Medicine group, with 134 articles, were the preferred journals. The most popular subjects were trauma, at 14,7% (n=266), followed by emergency medicine and management, at 14% (n=253).

Conclusion: Significant publication growth was detected related to the development of Emergency Medicine in Turkey. The preference of non- Emergency Medicine journals, trauma as the most popular subject, and the effect of university hospitals were the interesting results of this study. The low number of multicenter trials and published articles in high impact factor journals have led us to consider the importance of publication quality, which requires additional effort.

 • 1. Acil Tıp Nedir? Downloaded from www.acilci.net/acil-tip-nedir/ at 15.10.2019.
 • 2. Thompson Scientific Journal Citation Reports Downloaded from http://scientific.thomson.com/products/jcr/ at 20.09.2013.
 • 3. Journal Impact Factors List 2013. JCR-Impact-Factors-List-2013 - DTFL Downloaded from dtfl.snu.ac.kr/cgi-bin/spboard/board.cgi?id=news2&action at 30.09.2013.
 • 4. Yanturali S, Aksay E, Cevik AA. International Publications from Turkish Emergency Medicine Departments: analysis of first ten years. Turkish J Emerg Med 2004; 4: 170-3. 5. Ersel M. et al. International publications of Academic Emergency Medicine Departments in Turkey: 15th year analysis. Turkish J Emerg Medicine 2010; 10: 55-60.
 • 6. Dogan NO. Evaluation of International Scientific Publications and Citations on Trauma Authored by Professors and Associate Professors of Emergency Medicine in Turkey. Tr J Emerg Med 2013;13(2):64-68.
 • 7. Kucuk E. Contribution of Emergency Medicine Clinics to International Literature in Turkey: Evaluation of Last 5 Years. Sakarya Med J 2015;5(3):119-124.
 • 8. Wilson MP, Itagaki MW. Characteristics and trends of published emergency medicine research. Acad Emerg Med 2007; 14: 635-40.
 • 9. Çınar O. et al. Contribution of Turkish Emergency Medicine to the international literature: evaluation of 15 years. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011; 17. 3: 248-252.
 • 10. Aksay E, Sahin H, Kiyan S et al. Current status of emergency residency training programs in Turkey: after 14 years of experience. Eur J Emerg Med 2009; 16: 4-10.
 • 11. Callaham M, Wears RL, Weber E. Journal prestige, publication bias, and other characteristics associated with citation of published studies in peer-reviewed journals. JAMA 2002; 287: 2847-50.
 • 12. Patsopoulos NA, Analatos AA, Ioannidis JP. Relative citation impact of various study designs in the health sciences. JAMA 2005; 293: 2362-6.
 • 13. Tubitak-Ulakbim Downloaded from http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tbyg_1981_2007/ektablo2. pdf. at 18.08.2010.
 • 14. National Library of Medicine. Downloaded from http://www.nlmw.nih.gov/pubs/factsheets/ factsubj.html. at 12.09.2013.
 • 15. Usubutun A, Balcı S, Al P. Evaluation of Articles from Turkey Published in Pathology Journals ındexed in ınternational ındexes. Turkish Journal of Pathology. 2010; 26:2:10 7-113.
 • 16. Al U, Soydal I. An Evaluation on Turkey Addressed Journals in Citation Indexes. Information World, 2011, 12 (1) 13-29.
 • 17. Tonta Y. TUBITAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Değerlendirilmesi. TUBITAK ULAKBIM, Ankara.
 • 18. Tur FC, Aksay E. Publishing by Emergency Medicine Physicians: Only for Academic Advancement? Tr J Emerg Med 2012;12(2):77-81.
Primary Language en
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sevil Kuşku KIYAK (Primary Author)
Institution: AYDIN SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ
Country: Turkey


Author: Yonca Senem AKDENİZ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Mustafa ÖZTÜRK
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL HASEKİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Osman Gazi KIYAK
Institution: ÇIRPI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, BAYINDIR, İZMİR
Country: Turkey


Author: Afşın İPEKCİ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Yavuz AYDIN
Institution: İSTANBUL SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ
Country: Turkey


Author: İbrahim İKİZCELİ

Dates

Application Date : October 10, 2019
Acceptance Date : October 22, 2019
Publication Date : November 1, 2019

AMA Kıyak S , Akdeni̇z Y , Öztürk M , Kıyak O , İpekci̇ A , Aydın Y , İki̇zceli̇ İ . Contribution of Turkish Articles About Emergency Medicine to The International Literature. Phnx Med J.. 2019; 1(1): 31-37.