Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Retrospective Review of Blue Code Calls in Kayseri City Training and Research Hospital

Year 2021, Volume 3, Issue 3, 130 - 134, 01.11.2021
https://doi.org/10.38175/phnx.968928

Abstract

Objective: Blue code is a colorful code application that effectively and quickly intervenes in hospital cardiac arrest cases. The aim of our study was to retrospectively examine blue code management and blue code registration forms in our hospital. Material and Method: After receiving approval from the ethics committee of Kayseri City Hospital, the data of 160 patients who were called for blue code between October 2019 and December 2019 were retrospectively examined. Data of the intervention process was analyzed with the SPSS 22 package program. Results: In 91 of them (56.9%), in-hours work time crews, transportation time to the scene was determined as 1 minute and 48 seconds on average. 69 (43.2%) of the blue code calls were found to be out of-hours work time and teams transportation time to the scene averaged 2 minutes and 6 seconds. Conclusion: Respect for human life, rules that must be followed legally, once again emphasizes the importance of the blue code system. Blue code teams should use indoor navigation systems to ensure that there are no transportation problems with the scene in large hospitals.

References

 • Resmî Gazete. Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, R.G: 06/04/2011, sayı: 27897. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm .16 Temmuz 2021 tarihinde erişim sağlandı.
 • Özütürk B, Muhammedoglu N, Dal E, Çalışkan B. Evaluation of code blue implementation outcomes. Haseki Tip Bulteni. 2015;53(3):204-208.
 • Kloeck W, Cummins R, Chamberlain D, Bossaert L, Callanan V, Carli P, et al. The universal ALS algorithm: an advisory statement by the Advanced Life Support Working Group of the International Liaison Committee on Resuscitation. Resuscitation. 1997;34(2):109-111.
 • Nolan J, Soar J, Eikeland H. The chain of survival. Resuscitation. 2006;71(3):270-271.
 • Abella B, Alvarado JP, Myklebust H, Edelson DP, Barry, A, O’Hearn N, et al. Quality of cardiopulmonary resuscitation during in-hospital cardiac arrest. Jama. 2005;293(3):305-310.
 • Bal A, Memiş R, Kılıç H, Çalış A, Yıldız A, Yılmaz H, et al. Mavi Kod Bildirimlerinin Değerlendirmesi. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Sağlık Bakanlığı, Ankara. 2010;772(2):608-613.
 • Mehel D, Şen M, Sakarya Ö, Dinç S. Hasta ve çalışan güvenliğinde mavi kod uygulaması. II. uluslararası sağlıkta performans ve kalite kongresi bildirileri kitabı. Sağlık Bakanlığı, Ankara. 2010;772(2):614-616.
 • Yılmaz Taşkın F, Konaşoğlu H, Karahallı E. Mavi Kod Bildirimleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildirileri Kitabı. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2011:869:691-697.
 • Eisenberg M S, Bergner L, Hallstrom A. Cardiac resuscitation in the community: importance of rapid provision and implications for program planning. Jama. 1979:241(18):1905-1907.
 • Kaernested B, Indridason O S, Baldursson J, Arnar D O. In-hospital cardiopulmonary resuscitation at Landspitali University Hospital in Reykjavik. Laeknabladid. 2009;95(7-8):509-514.
 • Bayramoglu A, Cakir ZG, Akoz A, Ozogul B, Aslan S, Saritemur M. Patient-staff safety applications: the evaluation of blue code reports. The Eurasian journal of medicine. 2013;45(3):163.
 • Koltka N, Çelik M, Yalman A, Süren M, Öztekin F. Kardiyopulmoner resusitasyonun başarısına etkisi olan faktörler. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2008;36(6):366-372.
 • Çimen İ. Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan olguların son beş yıllık değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2013.
 • Kayış O, Çakmak Y, Semih U. Mobil cihazlar kullanılarak kapalı alanlarda navigasyon sistemi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018;24(2):238-245.
 • Özdemir E. Bilgisayar destekli 10. sınıf modern fizik ünitesi öğretiminin öğrencilerin kavramsal ve duyuşsal değişimlerine etkisi. Fen Bilimleri Enstitüsü: Balıkesir Üniversitesi; 2015.
 • Çakırca M, Kılcı O. Büyük Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Mavi Kod Verilerinin Değerlendirilmesi: Katkı Ve Eksiklikler. Anestezi Dergisi. 2018;26(3):132-136.
 • Sağlam Gürmen E, Demir B. Bir üniversite hastanesindeki mavi kod çağrı sisteminin uygunluğunun ve sonlanımının incelenmesi. Van Tıp Dergisi. 2019;26(3):353-357.
 • İncesu E. Hayata dönüşün adı “mavi kod” seydişehir devlet hastanesi mavi kod birimine yapılan bildirim raporlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2018;4(1), 26-39.

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Mavi Kod Çağrılarının Retrospektif Olarak İncelenmesi

Year 2021, Volume 3, Issue 3, 130 - 134, 01.11.2021
https://doi.org/10.38175/phnx.968928

Abstract

Amaç: Mavi kod hastane içi arrest vakalarına etkili ve hızlı bir şekilde müdahale eden renkli bir kod uygulamasıdır. Çalışmamızın amacı hastanemizde mavi kod yönetimi ve mavi kod kayıt formlarının retrospektif incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Kayseri Şehir Hastanesi etik kurulundan onay alındıktan sonra Ekim 2019 -Aralık 2019 tarihleri arasında mavi kod çağrısı verilen 160 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Müdahale işlemlerinin verileri SPSS (Statistical Package for Social Science) 22 paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: 160 bildirimden 91’inde (%56,9) mesai içi zamanda ve ekiplerin olay yerine ulaşım süreleri ortalama 1 dakika 48 saniye olarak saptandı. Mavi kod çağrılarının 69’u (%43,2) ise mesai dışı zamanda ve ekiplerin olay yerine ulaşım süreleri ortalama 2 dakika 6 saniye olarak tespit edildi. Sonuç: İnsan hayatına saygı, yasal olarak uyulması gereken kurallar mavi kod sisteminin önemini bir kez daha vurguladı. Büyük hastanelerde olay yerine ulaşım sorunu olmaması için mavi kod ekipleri kapalı mekân navigasyon sistemleri kullanmalıdırlar.

References

 • Resmî Gazete. Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, R.G: 06/04/2011, sayı: 27897. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm .16 Temmuz 2021 tarihinde erişim sağlandı.
 • Özütürk B, Muhammedoglu N, Dal E, Çalışkan B. Evaluation of code blue implementation outcomes. Haseki Tip Bulteni. 2015;53(3):204-208.
 • Kloeck W, Cummins R, Chamberlain D, Bossaert L, Callanan V, Carli P, et al. The universal ALS algorithm: an advisory statement by the Advanced Life Support Working Group of the International Liaison Committee on Resuscitation. Resuscitation. 1997;34(2):109-111.
 • Nolan J, Soar J, Eikeland H. The chain of survival. Resuscitation. 2006;71(3):270-271.
 • Abella B, Alvarado JP, Myklebust H, Edelson DP, Barry, A, O’Hearn N, et al. Quality of cardiopulmonary resuscitation during in-hospital cardiac arrest. Jama. 2005;293(3):305-310.
 • Bal A, Memiş R, Kılıç H, Çalış A, Yıldız A, Yılmaz H, et al. Mavi Kod Bildirimlerinin Değerlendirmesi. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Sağlık Bakanlığı, Ankara. 2010;772(2):608-613.
 • Mehel D, Şen M, Sakarya Ö, Dinç S. Hasta ve çalışan güvenliğinde mavi kod uygulaması. II. uluslararası sağlıkta performans ve kalite kongresi bildirileri kitabı. Sağlık Bakanlığı, Ankara. 2010;772(2):614-616.
 • Yılmaz Taşkın F, Konaşoğlu H, Karahallı E. Mavi Kod Bildirimleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildirileri Kitabı. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2011:869:691-697.
 • Eisenberg M S, Bergner L, Hallstrom A. Cardiac resuscitation in the community: importance of rapid provision and implications for program planning. Jama. 1979:241(18):1905-1907.
 • Kaernested B, Indridason O S, Baldursson J, Arnar D O. In-hospital cardiopulmonary resuscitation at Landspitali University Hospital in Reykjavik. Laeknabladid. 2009;95(7-8):509-514.
 • Bayramoglu A, Cakir ZG, Akoz A, Ozogul B, Aslan S, Saritemur M. Patient-staff safety applications: the evaluation of blue code reports. The Eurasian journal of medicine. 2013;45(3):163.
 • Koltka N, Çelik M, Yalman A, Süren M, Öztekin F. Kardiyopulmoner resusitasyonun başarısına etkisi olan faktörler. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2008;36(6):366-372.
 • Çimen İ. Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan olguların son beş yıllık değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2013.
 • Kayış O, Çakmak Y, Semih U. Mobil cihazlar kullanılarak kapalı alanlarda navigasyon sistemi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018;24(2):238-245.
 • Özdemir E. Bilgisayar destekli 10. sınıf modern fizik ünitesi öğretiminin öğrencilerin kavramsal ve duyuşsal değişimlerine etkisi. Fen Bilimleri Enstitüsü: Balıkesir Üniversitesi; 2015.
 • Çakırca M, Kılcı O. Büyük Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Mavi Kod Verilerinin Değerlendirilmesi: Katkı Ve Eksiklikler. Anestezi Dergisi. 2018;26(3):132-136.
 • Sağlam Gürmen E, Demir B. Bir üniversite hastanesindeki mavi kod çağrı sisteminin uygunluğunun ve sonlanımının incelenmesi. Van Tıp Dergisi. 2019;26(3):353-357.
 • İncesu E. Hayata dönüşün adı “mavi kod” seydişehir devlet hastanesi mavi kod birimine yapılan bildirim raporlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2018;4(1), 26-39.

Details

Primary Language English
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Emre EBEM (Primary Author)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KAYSERİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-7111-5732
Türkiye


Emin SİLAY
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KAYSERİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-9985-4548
Türkiye


Cevdet Gökmen ATABEY
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KAYSERİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-8225-4968
Türkiye

Publication Date November 1, 2021
Application Date July 9, 2021
Acceptance Date September 27, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 3

Cite

AMA Ebem E. , Silay E. , Atabey C. G. Retrospective Review of Blue Code Calls in Kayseri City Training and Research Hospital. Phnx Med J. 2021; 3(3): 130-134.

Creative Commons License
Phoenix Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.