Year 2017, Volume 4 , Issue 1, Pages 26 - 36 2017-04-01

Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
The Effects of the Budget Deficit on Current Account Deficit, Economic Growth and Inflation: Example of Turkey

Ekrem Karayılmazlar1 [1] , Erdal Berk [2]


Bütçe açıkları özellikle Keynesyen yaklaşımla birlikte iktisatçıların ilgi odağı olmuştur. Bütçe açıklarının makroekonomik değişkenler üzerindeki olumlu ve/veya olumsuz etkileri, bütçe açıklarının nasıl finansman edilmesi gerektiği ve bu finansman yöntemlerinin ekonomiye etkileri gibi konular çok daha fazla önemsenmeye ve tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada amaçlanan Türkiye’de bütçe açıklarının, cari açık, ekonomik büyüme ve enflasyon değişkenleri üzerindeki etkilerini ampirik olarak test etmektir. Bu çalışmada 1980-2015 dönemlerine ait yıllık veriler kullanılarak Türkiye’de yaşanan bütçe açıklarının cari açık, ekonomik büyüme ve enflasyon değişkenleri üzerindeki etkileri VAR analizi yardımıyla incelenmiştir. Daha sonra VAR analizinden hareketle Etki-Tepki fonksiyonları ve Varyans Ayrıştırması sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, cari açık, ekonomik büyüme ve enflasyon değişkenlerinde meydana gelen bir şok sonucu ortaya çıkan değişimlerin kaynağında bütçe açığı değişkeninin önemli bir payı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bütçe açığı değişkeni gelecek dönemlerde cari açık değişkenini yaklaşık olarak % 10, ekonomik büyüme değişkenini yaklaşık olarak % 13 ve enflasyon değişkenini ise ilk dönem yaklaşık olarak % 3 daha sonraki dönemlerde ise yaklaşık olarak % 7 oranında etkilemektedir.
Budget deficits have become the focus of economists, especially with the Keynesian approach. Issues such as the positive and / or negative effects of budget deficits on macroeconomic variables, how budget deficits should be financed and the economic effects of these financing methods have begun to be discussed more and more. The aim of this study is to empirically test the effects of budget deficits, current account deficit, economic growth and inflation variables in Turkey. In this study, using the annual data for 1980-2015 period, the effects of budget deficits in Turkey on current account deficit, economic growth and inflation variables were examined with VAR analysis. After the VAR analysis, the Impact-Response functions and the Variance Decomposition results were obtained. In according to findings in the event of a shock the budget deficit has a significant share in the changes that are occuring on the current account deficit, economic growth and inflation. The budget deficit variable affects current account deficit variable by about 10% and economic growth variable by about 13% in future periods. The budget deficit variable affects the inflation variable by approximately 3% in the first period and approximately 7% in the latter periods.
Primary Language tr
Subjects Economics
Other ID JA44YS84TY
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ekrem Karayılmazlar1

Author: Erdal Berk

Dates

Publication Date : April 1, 2017

Bibtex @research article { pjess374878, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {26 - 36}, doi = {10.5505/pjess.2017.43531}, title = {Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {Karayılmazlar1, Ekrem and Berk, Erdal} }
APA Karayılmazlar1, E , Berk, E . (2017). Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 4 (1) , 26-36 . DOI: 10.5505/pjess.2017.43531
MLA Karayılmazlar1, E , Berk, E . "Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 (2017 ): 26-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/33857/374878>
Chicago Karayılmazlar1, E , Berk, E . "Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 (2017 ): 26-36
RIS TY - JOUR T1 - Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği AU - Ekrem Karayılmazlar1 , Erdal Berk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.5505/pjess.2017.43531 DO - 10.5505/pjess.2017.43531 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 36 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.5505/pjess.2017.43531 UR - https://doi.org/10.5505/pjess.2017.43531 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği %A Ekrem Karayılmazlar1 , Erdal Berk %T Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği %D 2017 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 4 %N 1 %R doi: 10.5505/pjess.2017.43531 %U 10.5505/pjess.2017.43531
ISNAD Karayılmazlar1, Ekrem , Berk, Erdal . "Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 / 1 (April 2017): 26-36 . https://doi.org/10.5505/pjess.2017.43531
AMA Karayılmazlar1 E , Berk E . Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. pjess. 2017; 4(1): 26-36.
Vancouver Karayılmazlar1 E , Berk E . Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2017; 4(1): 26-36.
IEEE E. Karayılmazlar1 and E. Berk , "Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, vol. 4, no. 1, pp. 26-36, Apr. 2017, doi:10.5505/pjess.2017.43531