Year 2020, Volume 7 , Issue 1, Pages 39 - 47 2020-06-22

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri
Gender Sensitive Budgeting and The Place of Women in the Budget in Turkey

İsmail İŞLER [1] , Gamze İŞLER [2]


Bütçe, devletlerin kamu gelirlerini ne şekilde harcadıklarını ve harcama önceliklerinin ne olduğunu gösteren, bununla beraber ülkenin yönetim anlayışı, gelişmişlik düzeyi, gelir dağılımı gibi konularda önemli ipucu niteliğinde bilgiler içeren bir belgedir. Gerçekleşmesi öngörülen gelir ve gider tahminlerini içeren bir cetvel niteliğindeki bütçenin, en önemli işlevlerinden biri de çağdaş işlevleridir. Diğer bir ifade ile bölgelerarası, şehirlerarası ve vatandaşlar arası gelirin yeniden dağılımını sağlayarak fırsat eşitliği yaratmaktır. Kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğinin çokça konuşulduğu son yıllarda cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımı da güncelliğini koruyarak yeni uygulamalar ile gelişmiş ekonomi politikalarında yerini bulmaktadır. Türkiye’de de son yıllarda bu doğrultuda uygulamaya konulan birçok düzenleme mevcuttur. Bu çerçevede ülkemizde, “Kadın Statü Genel Müdürlüğü”, “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” gibi kuruluşlar kurulmuş olup bu kurumlar tarafından araştırmalar yapılarak önemli stratejik eylem planları hazırlanmaktadır. Diğer taraftan cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması konusunda, kadınlara yönelik girişimcilik destekleri, yerel yönetimler tarafından uygulanan sosyal ve sportif faaliyetler günümüzde olumlu gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu uygulamaların ve kadına fırsat eşitliği yaratmaya yönelik kamu harcamalarının yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir.

The budget is a document that shows how states spend their public revenues and what their spending priorities are, along with important information about the country's understanding of governance, level of development and distribution of income. One of the most important functions of the budget, which is a ruler that includes the projected income and expenditure estimations, is its contemporary functions. In other words, creating equality of opportunity by ensuring the redistribution of income between interregional, inter urban and inter citizen. In recent years, where equality of opportunity has been widely talked about between men and women, the approach of gender sensitive budgeting has also been gaining its place in new practices and improved economic policies. Turkey has in recent years many regulations implemented in this direction. Within this framework, organizations such as the “General Directorate of women's status” and the “Equal Opportunities Commission for men and women” have been established in our country and important strategic action plans have been prepared by these institutions. On the other hand, entrepreneurship support for women and social and sporting activities implemented by local governments in reducing gender inequality are today seen as positive developments. However, it can be said that these practices and public expenditures to create equal opportunities for women are not sufficient.

 • Ayas I., (2016), Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin Toplumsal Kabul Edilebilirliği: Marmara Bölgesi Alan Araştırması, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:11, s.18
 • Edizdoğan N, Çetinkaya Ö., (2016), Kamu Bütçesi, Ekin Yayınevi, 7. Baskı, Bursa, s.2
 • Ergen Z., Durak B., (2017),Bütçeleme Anlayışında Yeni Bir Yaklaşım: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Sosyal Ve Beşeri Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 2
 • Erkan B, Şentürk M, Akbaş Y. E., Paksoy S., (2012), Dünyada Ve Türkiye’de Sosyal Bütçeleme (Cinsiyete Duyarlı Bütçe) Yaklaşımı, International Journal of Economic and Administrative Studies, Sayı:9, s.87
 • Güngör G., Şahpaz K. İ., (2012), Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme’nin (TCDB) Önemi: Türkiye Ve Çeşitli Ülke Uygulamaları, Kadın, Kriz ve Kritik” isimli konferansta sunulan özet bildirinin genişletilmiş tam metin hali, s.183
 • Tepekule U, Özcan P. M, Kayalıdere Gül, (2016), Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye Örneği, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 7
 • Tügen K, Özen A, (2008), Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı, Maliye Dergisi, Sayı:154
 • http://www.skb.gov.tr/toplumsal-cinsiyete-duyarli-butceleme-tcdb-kavrami-gelisimi-s27424k/, Erişim:19.10.2019
 • http://www.skb.gov.tr/toplumsal-cinsiyete-duyarli-butceleme-tcdb-kavrami-gelisimi-s27424k/, Erişim:19.10.2019
 • https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting, Erişim:17.10.2019
 • https://ekonomihukuk.com/maliye/devlet-butcesi/, Erişim:19.10.2019
 • https://komisyon.tbmm.gov.tr/komisyon_index.php?pKomKod=865, 17.10.2019
 • https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/kefek_but_rpr.pdf, Erişim:17.10.2019
 • 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: İsmail İŞLER (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9666-130X
Author: Gamze İŞLER
Institution: ADNAN MENDERES UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 22, 2020

Bibtex @research article { pjess646097, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {39 - 47}, doi = {10.34232/pjess.646097}, title = {Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri}, key = {cite}, author = {İşler, İsmail and İşler, Gamze} }
APA İşler, İ , İşler, G . (2020). Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 7 (1) , 39-47 . DOI: 10.34232/pjess.646097
MLA İşler, İ , İşler, G . "Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 (2020 ): 39-47 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/54753/646097>
Chicago İşler, İ , İşler, G . "Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 (2020 ): 39-47
RIS TY - JOUR T1 - Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri AU - İsmail İşler , Gamze İşler Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34232/pjess.646097 DO - 10.34232/pjess.646097 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 47 VL - 7 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.646097 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.646097 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri %A İsmail İşler , Gamze İşler %T Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri %D 2020 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 7 %N 1 %R doi: 10.34232/pjess.646097 %U 10.34232/pjess.646097
ISNAD İşler, İsmail , İşler, Gamze . "Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 / 1 (June 2020): 39-47 . https://doi.org/10.34232/pjess.646097
AMA İşler İ , İşler G . Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri. pjess. 2020; 7(1): 39-47.
Vancouver İşler İ , İşler G . Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2020; 7(1): 39-47.
IEEE İ. İşler and G. İşler , "Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Kadının Bütçedeki Yeri", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, vol. 7, no. 1, pp. 39-47, Jun. 2020, doi:10.34232/pjess.646097