Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 15 - 35 2020-12-29

Impacts of Industry 4.0 and Technology on Employment, Panel Data Analysis
Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi

Ela BULUT [1] , Aslı YENİPAZARLI [2]


Industry 4.0 contributes to the active use of technology in all areas as the beginning of a new digital age. 3D printers eliminate the surplus of output in production by causing additive manufacturing systems to replace subtractive production systems. While the “Internet of Things” enables the transfer of information from machine to machine (M2M), “Smart Factories” reduce the labor force in production to a minimum. However, the effect of technology on employment has started to be discussed again and different opinions have emerged on this issue. The aim of this study is to try to understand the effects of technology on employment. R&D expenditures and high technology export data are used as technology indicators. Data from developed, developing and underdeveloped 81 countries are estimated by using unbalanced panel data analysis generalized least squares method (GEKK). The effects of R&D expenditures and high technology exports on employment differ. It was observed in the study that technological developments in production processes reduce employment, while technological developments resulting in new product production have an employment-increasing effect. It has been determined that technological developments in production processes have a negative impact on employment.

Endüstri 4.0 yeni bir dijital çağın başlangıcı olarak, teknolojinin her alanda aktif kullanımını katkıda bulunmaktadır. 3D yazıcılar, çıkartmalı üretim sistemlerinin yerini eklemeli üretim sistemlerinin almasına neden olarak üretimdeki çıktı artığını ortadan kaldırmaktadır. “Nesnelerin İnterneti” makineden makineye (M2M) bilgi aktarımını sağlarken, “Akıllı Fabrikalar” üretimdeki emek gücünü minimum seviyeye indirmektedir. Bununla birlikte teknolojinin istihdam üzerindeki etkisi tekrar tartışılmaya başlanmış ve bu konuda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı teknolojinin istihdam üzerinde oluşabilecek etkilerini anlamaya çalışmaktır. Teknoloji göstergeleri olarak Ar&Ge harcamaları ve yüksek teknoloji ihracatı verileri kullanılmıştır. Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş 81 ülke verileri dengesiz panel veri analizi genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi (GEKK) ile tahmin edilmiştir. Ar&Ge harcamaları ve yüksek teknoloji ihracatının istihdam üzerindeki etkilerinin farklılık göstermektedir. Çalışmada üretim süreçlerinde gerçekleşen teknolojik gelişimlerin istihdamı azalttığı, yeni ürün üretimi ile sonuçlanan teknolojik gelişimlerin ise istihdamı arttırıcı etkisi olduğu gözlenmiştir. Üretim süreçlerinde ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin istihdamı olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
 • Acemoğlu, D., & Robinson, J. A. (2013). Ulusların düşüşü: güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri. Doğan Kitap, 8. Baskı, İstanbul, 2015.
 • Asteriou, D. ja Hall, SG 2007. Applied Econometrics-A Modern Approach using EViews and Microfit. Revised Edition.
 • Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons. Fifth Edition, 2014.
 • Barreau H. (1990). Epistemoloji. (Fransa Üniversitesi orijinal baskısı 1990) Çev. Yergüz Ġ. Dost Kitabevi, Ankara, 2010.
 • Bogliacino, F. (2014). Innovation and employment: A firm level analysis with European R&D Scoreboard data. EconomiA, 15(2), 141-154.
 • Bogliacino, F., Piva, M., & Vivarelli, M. (2012). R&D and employment: An application of the LSDVC estimator using European microdata. Economics Letters, 116(1), 56-59.
 • Crespi, G., & Zuniga, P. (2012). Innovation and productivity: evidence from six Latin American countries. World development, 40(2), 273-290.
 • Dachs, B., & Peters, B. (2014). Innovation, employment growth, and foreign ownership of firms: A European perspective. Research Policy, 43(1), 214-232.
 • Dam, M.M. (2016). Teknolojinin İşsizlik Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi. Aydın İktisat Fakültesi, Eurefe 2016, (syf. 985-1002).
 • Derya, H. (2015). Alman Tarihçi Okulu; Klasik Okula Tepkileri. Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Ebersberger, B. (2004). Labor demand effect of public R&D funding. 2004, VIT Working papers 9.
 • Feldmann, H. (2013). Technological unemployment in industrial countries. Journal of Evolutionary Economics, 23(5), 1099-1126.
 • Güriş, S. (Ed.), (2018). Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi. Der Yayınları. 1. Baskı İstanbul, 2018.
 • Güriş, S., & Kızılarslan, Ş. (2017). Dengesiz Panel Veri Modeli ile Em Algoritması Sonuçlarının Karşılaştırılması. Öneri Dergisi, 12(47), 15-30.
 • Harrison, R., Jaumandreu, J., Mairesse, J., & Peters, B. (2014). Does innovation stimulate employment? A firm-level analysis using comparable micro-data from four
 • European countries. International Journal of Industrial Organization, 35, 29-43.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the econometric society, 1251-1271.
 • Kara, M., & Duruel, M. (2010). Türkiye’de Ekonomik Büyümenin İstihdam Yaratamama Sorunu. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (50), 367-396.
 • Kaynak, M. (2015). Büyüme Teorileri Giriş. Gazi Kitabevi, 3. Baskı. ISBN 978-605-344-220-2, Ankara.
 • Kendrick, J.W. (1956). Productivity Trends: Capital and Labor. National Bureau of Economic Research (NBER), Occasional Paper No: 53, New York.
 • Kutlar A. (2017). Adım Adım EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları. Umuttepe yayınları, 1. Baskı, Kocaeli, 2017.
 • Küçükalay, A.M. 2015. İktisadi Düşünce Tarihi. Beta Yayıncılık, İstanbul, 4. Baskı.
 • Lachenmaier, S., & Rottmann, H. (2011). Effects of innovation on employment: A dynamic panel analysis. International journal of industrial organization, 29(2), 210-220.
 • Özer, M., & Çiftçi, N. (2009a). Ar-ge harcamaları ve ihracat ilişkisi: OECD ülkeleri panel veri analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 39-49.
 • Solow, Robert M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.70, No.1, Feb., pp.65-94.
 • Tatoğlu F. Y. (2018). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı. Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2018. 103
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı. Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2013.
 • Vivarelli, M. (2013). Technology, employment and skills: an interpretative framework. Eurasian Business Review, 3(1), 66-89.
 • Vivarelli, M. (2015). Innovation and employment. IZA World of Labor.
 • Wooldridge, J. M. (2015). Introductory econometrics: A modern approach. Nelson Education.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0771-9654
Author: Ela BULUT (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Aslı YENİPAZARLI
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2020

Bibtex @research article { pjess722978, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {15 - 35}, doi = {10.34232/pjess.722978}, title = {Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {Bulut, Ela and Yeni̇pazarlı, Aslı} }
APA Bulut, E , Yeni̇pazarlı, A . (2020). Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 7 (2) , 15-35 . DOI: 10.34232/pjess.722978
MLA Bulut, E , Yeni̇pazarlı, A . "Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 (2020 ): 15-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/58843/722978>
Chicago Bulut, E , Yeni̇pazarlı, A . "Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 (2020 ): 15-35
RIS TY - JOUR T1 - Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi AU - Ela Bulut , Aslı Yeni̇pazarlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34232/pjess.722978 DO - 10.34232/pjess.722978 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 35 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.722978 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.722978 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi %A Ela Bulut , Aslı Yeni̇pazarlı %T Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi %D 2020 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 7 %N 2 %R doi: 10.34232/pjess.722978 %U 10.34232/pjess.722978
ISNAD Bulut, Ela , Yeni̇pazarlı, Aslı . "Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 / 2 (December 2020): 15-35 . https://doi.org/10.34232/pjess.722978
AMA Bulut E , Yeni̇pazarlı A . Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi. pjess. 2020; 7(2): 15-35.
Vancouver Bulut E , Yeni̇pazarlı A . Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2020; 7(2): 15-35.
IEEE E. Bulut and A. Yeni̇pazarlı , "Endüstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Panel Veri Analizi", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, vol. 7, no. 2, pp. 15-35, Dec. 2021, doi:10.34232/pjess.722978