Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 36 - 48 2020-12-29

The Effect of Terrorism on Direct Foreign Investments in The Developing Countries
Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi

Merve ÇOLAKOĞLU [1]


Günümüzde artan terör olaylarıyla birlikte terörizmin ekonomik etkilerinin neler olduğu da merak konusu olmuştur. Terör olayları bir ülkede yaralanmalara, can kayıplarına yol açmakla birlikte o ülkenin ekonomisini de önemli derecede etkilemektedir. Terörizmin daha fazla görüldüğü az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, terör eylemlerinin yaşanmasından dolayı karşılaşılabilecek risk o ülkedeki yatırımları da etkilemektedir. Bu bağlamda çalışmadaki amaç terörizmin gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 50 ülke için 2007-2017 dönemleri itibariyle panel veri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığı Westerlund (2005) eş-bütünleşme testi ile araştırılmıştır. Panel Dinamik OLS tahmin modeli sonuçları gelişmekte olan ülkelerde, terörizmin doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde uzun dönemde negatif yönlü bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Abadie, A, Gardeazabal, J. (2008). Terrorism And The World Economy. European Economic Review, 52(1), 1-27.
 • Ağırman, E. & M. Özcan & Ö. Yılmaz (2014).Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Ön Çalışma. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 8(2), 99-117.
 • Akıncı M., Akıncı Gönül Y., Yılmaz Ö. (2015).Terörizmin Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Dış Yardımlar Ne Kadar Telafi Edici. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(1), 1-33.
 • Ali, S., Waqas, H., & Asghar, M. (2015). Bearing the Brunt: The Effect of Terrorism on Foreign Direct Investment in Pakistan. J. Appl. Environ. Biol. Sci, 5(5), 312-320.
 • Aytun, C., ve Akın, C. S. (2014). OECD Ülkelerinde Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi. İktisat İşletme ve Finans Dergisi.29(340), 69-94.
 • Bandyopadhyay, Subhayu, Todd Sandler ve Javed Younas (2013).Foreign Direct Investment, Aid and Terrorism: An Analysis of Developing Countries. Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper, No: 211-004A.
 • Breitung, J. (2005). A Parametric Approach to the Estimation of Cointegration Vectors in Panel Data’, Econometric Reviews, Vol: 24, s. 151-173.
 • Christofis, Nikos, Christos Kollias, Stefanos Papadamou ve Apostolos Stagiannis (2013).İstanbul Stock Market’s reaction to Terrorist Attacks. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(2),153- 164.
 • Eckstein, Zvi ve Daniel Tsiddon (2004).Macroeconomic Consequences Of Terror: Theory And The Case Of Israel. Journal of Monetary Economics, 51(5),971-1002.
 • Elmas, B., Yılmaz, Y., (2019). Türkiye’de 2016 Yılında Gerçekleştirilen Bazı Terör Saldırılarının Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisi: BIST’te Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,23 (4) ,1737-1749.
 • Enders, W, Sandler, T, Parise, G F. (1992). An Econometric Analysis Of The İmpact Of Terrorism On Tourism. Kyklos, 45(4), 531-554.
 • Esteve, V., Martinez-zahonero J. L. (2007).Testing the Long-Run Relationship between Health Expenditures and GDP in the Presence of Structural Change: The Case of Spain, Applied Economic Letters, Vol: 14, s. 271-276.
 • Drakos, Konstantinos (2010).The Determinants Of Terrorist Shocks’ Cross-market Transmission. Journal of Risk Finance,11 (2),147-163.
 • Gaibulloev, Khusrav ve Todd Sandler (2009).The impact Of Terrorism And Conflicts On Growth İn Asia.Economics & Politics,21 (3), 359-383.
 • Kang, Sung J. ve Hong S. Lee (2005).Terrorism and FDI Flows: Cross-Country Dynamic Panel Estimation.http://www.apeaweb.org/confer/hito05/papers/kang_s.pdf (Erişim 19.03.2020)
 • Kinyanjui, S.,(2014).The İmpact Of Terrorism On Foreign Direct İnvestment in Kenya. IJBA International Journal of Business Administration,5,148-157.
 • Llussá, F, Tavares, J. (2011).Which Terror At Which Cost? On The Economic Consequences Of Terrorist Attacks. Economics Letters, 110(1), 52-55.
 • Muckley, Cal (2011).Terrorism, tourism and fdı: estimating a lower bound on the peace dividend in Northern Ireland. Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, 40, 116-132.
 • Omay, Tolga, Bahar A. Takay ve Deniz İlalan (2011).The Effects of Terrorist Activities on Foreign Direct Investment: Nonlinear Evidence.MPRA Working Paper, No: 31015.
 • Shah, M., Faiz, Mehreen.,(2015).Terrorısm And Foreign Direct İnvestment :An Empirical Analysis Of SAARC Countries. City University Research Journal,5,219-233.
 • Westerlund, J., Edgerton, D. L. (2007). “A Panel Bootstrap Cointegration Test”, Economics Letters, Vol:97, No:3, pp:185-190.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Merve ÇOLAKOĞLU (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2020

Bibtex @research article { pjess756616, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {36 - 48}, doi = {10.34232/pjess.756616}, title = {Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Çolakoğlu, Merve} }
APA Çolakoğlu, M . (2020). Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 7 (2) , 36-48 . DOI: 10.34232/pjess.756616
MLA Çolakoğlu, M . "Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 (2020 ): 36-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/58843/756616>
Chicago Çolakoğlu, M . "Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 (2020 ): 36-48
RIS TY - JOUR T1 - Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi AU - Merve Çolakoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34232/pjess.756616 DO - 10.34232/pjess.756616 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 48 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.756616 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.756616 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi %A Merve Çolakoğlu %T Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi %D 2020 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 7 %N 2 %R doi: 10.34232/pjess.756616 %U 10.34232/pjess.756616
ISNAD Çolakoğlu, Merve . "Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 7 / 2 (December 2020): 36-48 . https://doi.org/10.34232/pjess.756616
AMA Çolakoğlu M . Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi. pjess. 2020; 7(2): 36-48.
Vancouver Çolakoğlu M . Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2020; 7(2): 36-48.
IEEE M. Çolakoğlu , "Gelişmekte Olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, vol. 7, no. 2, pp. 36-48, Dec. 2021, doi:10.34232/pjess.756616