Research Article
BibTex RIS Cite

Industrial Wood Material Design and Application with a Design Thinking Approach for Individuals with Learning Disabilities

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 162 - 167, 25.03.2024

Abstract

In this study, the behaviors of individuals with learning disabilities in educational environments were examined with a design-oriented thinking approach. A course material that will transform abstract mathematical expressions into concrete teachings for the needs of these individuals has been determined as a need. In the next stage, an idea study was conducted with the trainers on the shape and purpose of the product to be designed. Thus, the expectations of individuals with learning difficulties and the qualities of the finished product to be designed were revealed. The design was carried out in 5 steps by following the design-oriented thinking systematic. Design details include necessary calculations, experimental verification and selection of appropriate materials, ergonomic, ecological and functionality elements. As a result of the technical evaluation of the design, computer aided production was decided as the most suitable alternative. As a result, a product that meets the needs of individuals with learning difficulties, manufactured from wood material with CNC laser technology, and compatible with the industrial design and production concept has been revealed.

References

 • Friedman, K. (2003). Theory construction in design research: criteria: approaches, and methods. Design studies, 24(6), 507-522. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(03)00039-5
 • Gould, R K., Bratt, C., Lagun Mesquita, P., Broman, G I. (2017), Integrating sustainable development and design-thinking-based product design, International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign), Tainan, Taiwan. DOI: Integrating sustainable development and design-thinking-based product design (divaportal.org)
 • Güller, E., (2014), Rehabilitasyon Mekanlarındaki Rengin Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora Tezi ss. 169.
 • Han, J., Gu, L., ve Chen, D., (2021), Application of Innovative Design Thinking in Product Design Intelligent Waste Paper Recycling Machine Design Case, E3S Web of Conferences 236, 04062. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123604062
 • Karadayı, T., (2021). İş Modeli Oluşturma Sürecinde Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımının Rolü ve Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaya, V. ve Erden, O., (2019),Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı İle Telekom Sektörüne Özel DC Aydınlatma Sistem Tasarım Süreci: - 48V DC Acil Aydınlatma Lambası. Mesleki Bilimler Dergisi, 8 (1): 29 – 40. DOI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbd/issue/45578/537372
 • Kayahan K., (2022), Ürün tasarımlarının tasarım odaklı düşünme metodu ile desteklenmesi: fonksiyonel okçuluk ahşap hedef ayağı tasarımı ve uygulaması, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 110-119, DOI: 1033725/ mamad.1190390
 • Okça K. A., ve Kabukçu, E., (2020), Geleneksel Üretimlerin Tasarım Odaklı Düşünme Metodu ile Desteklenmesi: Çaput Dokumacılığı, Sanat ve Tasarım Dergisi Aralık - Sayfa 517-535. DOI: https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.696991
 • Onur Ş., Öndoğan E.N., 2020. A Study in Modular Wooden Kids Playhouse Design and Development, TJFMD, 3 (2): 97-110.
 • Özyürek, A. ve Akça, F., 2015. Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Oyuncak Profillerinin İncelenmesi. Bartin University Journal of Faculty of Education 4(2) p. 516–529. DOI: 10.14686/buefad.v4i2.5000142122
 • URL-1: Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Kurs notları https://www.oba.gov.tr/egitim/detay/tasarim-odakli-dusunme-becerisi-egitimi-kursu-703
 • URL-2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı istatistik bülteni https://www.aile.gov.tr/media/98625/eyhgm_istatistik_bulteni_ocak_2022.pdf

Öğrenme Güçlüğü Bulunan Bireyler İçin Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile Endüstriyel Ahşap Materyal Tasarımı ve Uygulaması

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 162 - 167, 25.03.2024

Abstract

Bu çalışmada tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile öğrenme güçlüğü bulunan bireylerin eğitim ortamlarındaki ihtiyaçları incelenmiştir. Bu bireylerin ihtiyaçlarına yönelik soyutsal matematiksel ifadeleri somutsal öğretilere çevirecek bir ders materyali ihtiyaç olarak belirlenmiştir. Sonraki aşamada tasarlanacak ürünün şekli ve amacı üzerine eğitmenlerle fikir çalışması yapılmıştır. Böylece öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin beklentileri ve tasarlanacak mamul ürünün nitelikleri ortaya konulmuştur. Tasarım odaklı düşünme sistematiği izlenerek 5 adımda tasarım gerçekleştirilmiştir. Tasarım detayları gerekli hesapları, deneysel doğrulamayı ve uygun malzeme seçimini, ergonomik, ekolojik, fonksiyonellik unsurlarını kapsamaktadır. Tasarımın teknik değerlendirme sonuncunda en uygun alternatif olarak bilgisayar destekli üretimine karar verilmiştir. Sonuç olarak öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan, ahşap malzemeden CNC lazer teknolojisiyle imal edilmiş, endüstriyel tasarım ve üretim konseptine uyumlu bir ürün ortaya konmuştur.

References

 • Friedman, K. (2003). Theory construction in design research: criteria: approaches, and methods. Design studies, 24(6), 507-522. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(03)00039-5
 • Gould, R K., Bratt, C., Lagun Mesquita, P., Broman, G I. (2017), Integrating sustainable development and design-thinking-based product design, International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign), Tainan, Taiwan. DOI: Integrating sustainable development and design-thinking-based product design (divaportal.org)
 • Güller, E., (2014), Rehabilitasyon Mekanlarındaki Rengin Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora Tezi ss. 169.
 • Han, J., Gu, L., ve Chen, D., (2021), Application of Innovative Design Thinking in Product Design Intelligent Waste Paper Recycling Machine Design Case, E3S Web of Conferences 236, 04062. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123604062
 • Karadayı, T., (2021). İş Modeli Oluşturma Sürecinde Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımının Rolü ve Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaya, V. ve Erden, O., (2019),Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı İle Telekom Sektörüne Özel DC Aydınlatma Sistem Tasarım Süreci: - 48V DC Acil Aydınlatma Lambası. Mesleki Bilimler Dergisi, 8 (1): 29 – 40. DOI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbd/issue/45578/537372
 • Kayahan K., (2022), Ürün tasarımlarının tasarım odaklı düşünme metodu ile desteklenmesi: fonksiyonel okçuluk ahşap hedef ayağı tasarımı ve uygulaması, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 110-119, DOI: 1033725/ mamad.1190390
 • Okça K. A., ve Kabukçu, E., (2020), Geleneksel Üretimlerin Tasarım Odaklı Düşünme Metodu ile Desteklenmesi: Çaput Dokumacılığı, Sanat ve Tasarım Dergisi Aralık - Sayfa 517-535. DOI: https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.696991
 • Onur Ş., Öndoğan E.N., 2020. A Study in Modular Wooden Kids Playhouse Design and Development, TJFMD, 3 (2): 97-110.
 • Özyürek, A. ve Akça, F., 2015. Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Oyuncak Profillerinin İncelenmesi. Bartin University Journal of Faculty of Education 4(2) p. 516–529. DOI: 10.14686/buefad.v4i2.5000142122
 • URL-1: Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Kurs notları https://www.oba.gov.tr/egitim/detay/tasarim-odakli-dusunme-becerisi-egitimi-kursu-703
 • URL-2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı istatistik bülteni https://www.aile.gov.tr/media/98625/eyhgm_istatistik_bulteni_ocak_2022.pdf
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Interior Architecture
Journal Section Research Articles
Authors

Cebrail Açık 0000-0002-1094-6946

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Submission Date June 6, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Açık, C. (2024). Öğrenme Güçlüğü Bulunan Bireyler İçin Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile Endüstriyel Ahşap Materyal Tasarımı ve Uygulaması. PLANARCH - Design and Planning Research, 8(1), 162-167.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929