Research Article
BibTex RIS Cite

Case reviews on the protection of industrial rights of designs in the furniture industry

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 168 - 176, 25.03.2024

Abstract

Furniture is a basic element of our living spaces. There is a need for furniture in every area where people exist, from city squares to offices, bus stops to residences. Establishing industrial rights in furniture, which is formed by long and laborious design, can make the furniture industry more competitive. According to the statistics of world furniture exporters, Turkiye is in the 11th place. So, there are open areas to develop in the sector. In particular, developing original products and protecting the rights of the products provide significant gains to businesses in the domestic and foreign markets. In Turkiye, the legislation and legal ways used to solve the conflicts in the furniture industry are included in the study with case reviews. Patent - utility model or design registrations, which are effectively used in the protection of industrial rights, constitute official evidence at the point of industrial belonging to the enterprise. Industrial rights should be protected in also other countries, since the current legislation of the target country will be considered in international trade. Cooperation between professional organizations and universities is important.

References

 • Bozbel, S. (2015). Fikri Mülkiyet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ISBN 978-605-152-270-8.
 • FSEK. (30.01.2023). 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1951). Retrieved from www.mevzuat.gov.tr.
 • IPRI. (02.02.2023). Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi (2022). Retrieved from https://atripri22.s3.amazonaws.com/IPRI_FullReport2022_v2.pdf
 • IPRI. (19.02.2024). Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi (2023). Retrieved from https://atripri.s3.amazonaws.com/ipri23_fullreport.pdf)
 • Kapancı, K. B. (2016). Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesi kararlarına etkisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:1.
 • Kurtoğlu, A., KOç, K., H., Erdinler, S. (1997). Mobilya-Kullanicl İlişkileri İle Mobilya Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:47 Sayı: 4.
 • Legal review on industrial design protection in Europe, (2016). Under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, MARKT2014/083/D Final Report.
 • May, C. (2002) ‘The Venetian Moment: New Technologies, LegalInnovation and the Institutional Origins of Intellectual Property’, Prometheus, 20 (2).
 • OECD (1997). Patents and Innovation in the International Context, OCDE/GD(97)210, France, https://web-archive.oecd.org/2012-06-15/164817-2101372.pdf
 • Ryan, M. R. (1998). Knowledge Diplomacy: Global Competition and thePolitics of Intellectual Property. Washington, DC: Brookings Institu-tion Press.
 • SMK. (30.01.2023). 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, (2016). Retrieved from www.mevzuat.gov.tr
 • Suluk, C., (2001). Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımları Koruma Şartları. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ankara.
 • Suluk, C., (2012). Türkiye’de Tasarım Tescil Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme. Ankara Barosu, Erzurumluoğlu Armağanı.
 • Suluk, C., (2019). Bağımlı Çalışma İlişkilerinde Geliştirilen Fikri Mülkiyet Hakları ve Teşvik Mekanizmaları. International Symposium on Intellectual Property Rights in Employment Relations, 101-114.
 • Şen, H., & Çınar, H. (2017). Mobilya Ürün Yaşam Döngüsünde İş Sağlığı Ve Güvenliği Analizi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , Cilt: 5 Sayı: SI , 235-246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/29265/313346
 • T.C. Adalet Bakanlığı (2021) Adli İstatistikler. Ankara.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2021). Mobilya Sektör Raporu. Ankara.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2020). Mobilya Sektör Raporu. Ankara.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2022). Mobilya Sektör Raporu. Ankara.
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı (2023). Karar Arama, Ankara.
 • OBB, (2017). Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu. Ankara.
 • TÜRKPATENT (03.02.2023). Türk Patent ve Marka Kurumu. Retrieved from www.turkpatent.gov.tr
 • TÜRKPATENT. (03.02.2023). Epats Elektronik Başvuru Sistemi. Retrieved from https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris
 • UYAP. (23.10.2023). Ulusal Yargı Ağı Veri Tabanı. Retrieved from https://emsal.uyap.gov.tr/
 • WIPO. (02.02.2023). International Property rights statistics (2022). Retrieved from https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2022_886_annexes.pdf#page=3
 • WIPO. (12.08.2023). International PCT applications by field of technology. Retrieved from https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes

Mobilya Endüstrisinde Tasarımların Sınai Haklarının Korunması Üzerine Vaka İncelemeleri

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 168 - 176, 25.03.2024

Abstract

Mobilya, yaşam alanlarımızın temel unsurları arasında yer almaktadır. Yaşamsal ihtiyaçlarımızın karşılanmasında ya da kolaylaştırılmasında her yaşam alanında mobilyalara ihtiyaç duyulmaktadır. Şehir meydanlarından ofislere, otobüs duraklarından konutlara kadar insanın var olduğu her alanda mobilya ihtiyacı da var olmaktadır. Uzun ve zahmetli tasarım ve imalat süreçleri ile meydana gelen mobilyalarda sınai hakların tesis edilmesi mobilya sektörünü daha rekabetçi hale getirebilir. Dünya mobilya ihracatçıları istatistiklerine göre Türkiye 11nci sırada yer almaktadır. Bu durum sektörde gelişmeye açık yanların bulunduğunu işaret etmektedir. Özellikle özgün ürün geliştirmek ve ürünlerin haklarını koruma altına almak, iç ve dış piyasada işletmelere önemli kazanımlar sağlamaktadır. Çalışmada, ülkemizde mobilya endüstrisinde görülen ihtilafların çözümünde başvurulan mevzuat ve yasal yollar ile vaka incelemesi çalışmaları da yer bulmaktadır. Sınai hakların korunmasında etkili şekilde kullanılan patent - faydalı model ya da tasarım tescilleri işletmeye sınai aidiyet noktasında resmi kanıt niteliği oluşturmaktadır. Diğer yandan uluslararası ticarette hedef ülkenin meri mevzuatı dikkate alınacağından sınai hakların diğer ülkelerde de koruma altına alınmasının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu noktada meslek örgütleri ile birlikte sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerin iş birliği önem taşımaktadır.

Thanks

Alana katkı sağlayacağını umar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

References

 • Bozbel, S. (2015). Fikri Mülkiyet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ISBN 978-605-152-270-8.
 • FSEK. (30.01.2023). 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1951). Retrieved from www.mevzuat.gov.tr.
 • IPRI. (02.02.2023). Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi (2022). Retrieved from https://atripri22.s3.amazonaws.com/IPRI_FullReport2022_v2.pdf
 • IPRI. (19.02.2024). Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi (2023). Retrieved from https://atripri.s3.amazonaws.com/ipri23_fullreport.pdf)
 • Kapancı, K. B. (2016). Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesi kararlarına etkisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:1.
 • Kurtoğlu, A., KOç, K., H., Erdinler, S. (1997). Mobilya-Kullanicl İlişkileri İle Mobilya Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:47 Sayı: 4.
 • Legal review on industrial design protection in Europe, (2016). Under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, MARKT2014/083/D Final Report.
 • May, C. (2002) ‘The Venetian Moment: New Technologies, LegalInnovation and the Institutional Origins of Intellectual Property’, Prometheus, 20 (2).
 • OECD (1997). Patents and Innovation in the International Context, OCDE/GD(97)210, France, https://web-archive.oecd.org/2012-06-15/164817-2101372.pdf
 • Ryan, M. R. (1998). Knowledge Diplomacy: Global Competition and thePolitics of Intellectual Property. Washington, DC: Brookings Institu-tion Press.
 • SMK. (30.01.2023). 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, (2016). Retrieved from www.mevzuat.gov.tr
 • Suluk, C., (2001). Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımları Koruma Şartları. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ankara.
 • Suluk, C., (2012). Türkiye’de Tasarım Tescil Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme. Ankara Barosu, Erzurumluoğlu Armağanı.
 • Suluk, C., (2019). Bağımlı Çalışma İlişkilerinde Geliştirilen Fikri Mülkiyet Hakları ve Teşvik Mekanizmaları. International Symposium on Intellectual Property Rights in Employment Relations, 101-114.
 • Şen, H., & Çınar, H. (2017). Mobilya Ürün Yaşam Döngüsünde İş Sağlığı Ve Güvenliği Analizi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , Cilt: 5 Sayı: SI , 235-246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/29265/313346
 • T.C. Adalet Bakanlığı (2021) Adli İstatistikler. Ankara.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2021). Mobilya Sektör Raporu. Ankara.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2020). Mobilya Sektör Raporu. Ankara.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2022). Mobilya Sektör Raporu. Ankara.
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı (2023). Karar Arama, Ankara.
 • OBB, (2017). Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu. Ankara.
 • TÜRKPATENT (03.02.2023). Türk Patent ve Marka Kurumu. Retrieved from www.turkpatent.gov.tr
 • TÜRKPATENT. (03.02.2023). Epats Elektronik Başvuru Sistemi. Retrieved from https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris
 • UYAP. (23.10.2023). Ulusal Yargı Ağı Veri Tabanı. Retrieved from https://emsal.uyap.gov.tr/
 • WIPO. (02.02.2023). International Property rights statistics (2022). Retrieved from https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2022_886_annexes.pdf#page=3
 • WIPO. (12.08.2023). International PCT applications by field of technology. Retrieved from https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Interior Architecture
Journal Section Research Articles
Authors

Taner Aşçı 0000-0001-5452-2670

İhsan Toktaş 0000-0002-4371-1836

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Submission Date January 30, 2024
Acceptance Date February 26, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Aşçı, T., & Toktaş, İ. (2024). Mobilya Endüstrisinde Tasarımların Sınai Haklarının Korunması Üzerine Vaka İncelemeleri. PLANARCH - Design and Planning Research, 8(1), 168-176.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929