Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of Ortahisar Municipality Building Interior Spaces in Terms of Noise Levels

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 58 - 66, 25.03.2024

Abstract

In the study, the acoustic comfort conditions of the interiors of the Trabzon Ortahisar Municipality Building were evaluated depending on the noise level values. Noise level measurements were made indoors in Ortahisar Municipality of Ortahisar District, the center of Trabzon, and acceptable values and measurement results were compared. First, the current architectural project of Ortahisar Municipality was obtained from the Survey Project Directorate to determine the measurement points. The causes of indoor noise and density conditions in the units were evaluated by making on-site observations. Then, measurement points were determined on the project in line with the data obtained. Four measurements of 15 minutes each between 10.00-11.00 hours at the specified measurement points were completed in 24 working days. The values of the noise level measurement results depending on the frequencies were obtained. In the last stage of the study, the noise level measurement values obtained were compared with the acceptable values specified in the relevant standards. As a result of the study, it was determined that the noise level measurement results were generally above acceptable values in the background at medium and high frequencies.

References

 • Acar, B. (2007). Açık planlı büro yapılarında işitsel konforun sağlanmasına yönelik yaklaşım örnekleri, Tez no: 213313 Yıldız Teknik Üniversitesi]. İstanbul.
 • Aslan, Ç. (2009). Yerleşim alanlarındaki eğlence yerlerinde gürültü ölçümü ve değerlendirilmesi, Tez no:260051 Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Samsun.
 • Ateş, E. G. (2007). Kültürel Mirasımız Olan Yerebatan Sarnıcının Akustik Sorunlarının İncelenmesi, Tez no: 222621 İstanbul Teknik Üniversitessi]. İstanbul.
 • Aydın, B. (2023). Kamu Yapılarındaki Mekanların Gürültü Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon Ortahisar Belediyesi Örneği, Tez no: 797764 Karadeniz Teknik Üniversitesi]. Trabzon.
 • Babisch, W. (2014). Updated exposure-response relationship between road traffic noise and coronary heart diseases: a meta-analysis. Noise and Health, 16(68), 1.
 • Cirrus Research plc. (2013). Calculation of NR & NC Curves in the optimus sound level meter and the NoiseTools software. Optimus.
 • Engineering ToolBox. (2001). Resources, tools, and basic information for engineering and design of technical applications. retrieved from https://www.engineeringtoolbox.com (last access: 21.12.2022).
 • General Directorate of Environmental Management. (2011). Environmental Noise Measurement and Evaluation Guide. T.C. Ministry of Environment and Forestry.
 • Google Earth. (2023). Retrieved from https://earth.google.com/web/ (last access: 10.07.2023).
 • Guide, A. (2006). Environmental design. Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE). Retrieved from http://ierga.com/hr/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/CIBSE-Guide-A-Environmental-design.pdf (last access: 21.12.2022).
 • Konuk, G. G. (2010). Hacim akustiği parametrelerinin Türk makam müziği icra edilen kapalı mekanlar açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi, Tez no: 295712 Yıldız Teknik Üniversitesi]. İstanbul
 • Koranteng, C., Amos-Abanyie, S., & Kwofie, T. (2016). Environmental noise exposure on occupants in naturally ventilated open-plan offices: Case of selected offices in Kumasi, Ghana. International Journal of Scientific & Technology Research, 5(10), 138-146.
 • Lesson 3: Noise Criteria: A Background Noise Rating Standard (201912A). (2022). Retrieved from https://altaintegra.com/201912a-noise-criteria/ (last access: 22.12.2022).
 • Özen, Z. Ü. (2017). Anayol Trafik Gürültüsünün İç Mekân Yaşam Konforuna Etkisi Çerçevesinde Konya-Nalçacı Caddesi Gürültü, Tez no: 468308 Analizi Selçuk Üniversitesi]. Konya.
 • Şentop, A. (2013). Binaların Gürültü Kontrolü Etkin Tasarımı İçin Yapı Elemanı Seçim Aracı, Tez no: 335927 İstanbul Teknik Üniversitesi]. İstanbul.
 • Topalgökçeli, M. (1995). Gürültü denetiminde gerekli ses geçirmezliği sağlayacak yapı kabuğu ve bölme duvarı tasarımı, Tez no: 47034 Yıldız Teknik Üniversitesi]. İstanbul.
 • Trabzon Ortahisar Belediyesi. (2022). Etüt Proje Müdürlüğü Arşivi.
 • TS ISO 1996-1:2020. (2020). Acoustics — Description, measurement and assessment of environmental noise — Part 1: Basic quantities and assessment procedures.
 • Uçar, E. G. (2019). Ses kayıt stüdyolarında bölme elemanlarının kesit özelliklerinin gürültü denetimi açısından incelenmesi, Tez no: 598283 Yıldız Teknik Üniversitesi]. İstanbul.
 • Vehid, S. (1995). İşyeri Gürültüsünün Kan Basıncı Üzerine Etkisi, Tez No:44987 İstanbul Üniversitesi]. İstanbul.
 • Veliu, A. (2022). Measurement and evaluation of noise levels inside and outside the industrial area of Ferronikeli. Retrieved from https://www.researchsquare.com/article/rs-2100052/v2 (last access: 12.01.2023).
 • Vergili, S. (2015). Gürültü kontrolünün sağlanması ve konuşma anlaşılırlığının iyileştirilmesine yönelik farklı akustik tasarımlar: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Birimi, Tez no:389033 Dokuz Eylül Üniversitesi]. İzmir.

Ortahisar Belediye Binası İç Mekanlarının Gürültü Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 58 - 66, 25.03.2024

Abstract

Çalışmada, Trabzon Ortahisar Belediye Binası’nın iç mekanlarının akustik konfor koşulları, gürültü düzey değerlerine bağlı olarak değerlendirilmiştir. Trabzon’un merkezi konumunda olan Ortahisar İlçesi Ortahisar Belediyesi’ndeki iç mekanlarda gürültü düzeyi ölçümleri yapılmış ve kabul edilebilir değerler ile yapılan ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Öncelikle ölçüm noktalarını belirlemek için Ortahisar Belediyesi’nin mevcut mimari projesi Etüt Proje Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Yerinde gözlemler yapılarak iç mekân gürültüsünün nedenleri ve birimlerdeki yoğunluk durumları değerlendirilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler doğrultusunda proje üzerinde ölçüm noktaları belirlenmiştir. Belirlenen ölçüm noktalarında 10.00-11.00 saatleri aralığında 15’er dakikalık dört ölçüm 24 iş gününde tamamlanmıştır. Frekanslara bağlı gürültü düzeyi ölçüm sonuçlarına ait değerler elde edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında, elde edilen gürültü düzeyi ölçüm değerleri ilgili standartlarda belirtilen kabul edilebilir değerler ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda gürültü düzeyi ölçüm sonuçlarının orta ve yüksek frekanslarda genel olarak arka planda kabul edilebilir değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Acar, B. (2007). Açık planlı büro yapılarında işitsel konforun sağlanmasına yönelik yaklaşım örnekleri, Tez no: 213313 Yıldız Teknik Üniversitesi]. İstanbul.
 • Aslan, Ç. (2009). Yerleşim alanlarındaki eğlence yerlerinde gürültü ölçümü ve değerlendirilmesi, Tez no:260051 Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Samsun.
 • Ateş, E. G. (2007). Kültürel Mirasımız Olan Yerebatan Sarnıcının Akustik Sorunlarının İncelenmesi, Tez no: 222621 İstanbul Teknik Üniversitessi]. İstanbul.
 • Aydın, B. (2023). Kamu Yapılarındaki Mekanların Gürültü Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon Ortahisar Belediyesi Örneği, Tez no: 797764 Karadeniz Teknik Üniversitesi]. Trabzon.
 • Babisch, W. (2014). Updated exposure-response relationship between road traffic noise and coronary heart diseases: a meta-analysis. Noise and Health, 16(68), 1.
 • Cirrus Research plc. (2013). Calculation of NR & NC Curves in the optimus sound level meter and the NoiseTools software. Optimus.
 • Engineering ToolBox. (2001). Resources, tools, and basic information for engineering and design of technical applications. retrieved from https://www.engineeringtoolbox.com (last access: 21.12.2022).
 • General Directorate of Environmental Management. (2011). Environmental Noise Measurement and Evaluation Guide. T.C. Ministry of Environment and Forestry.
 • Google Earth. (2023). Retrieved from https://earth.google.com/web/ (last access: 10.07.2023).
 • Guide, A. (2006). Environmental design. Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE). Retrieved from http://ierga.com/hr/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/CIBSE-Guide-A-Environmental-design.pdf (last access: 21.12.2022).
 • Konuk, G. G. (2010). Hacim akustiği parametrelerinin Türk makam müziği icra edilen kapalı mekanlar açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi, Tez no: 295712 Yıldız Teknik Üniversitesi]. İstanbul
 • Koranteng, C., Amos-Abanyie, S., & Kwofie, T. (2016). Environmental noise exposure on occupants in naturally ventilated open-plan offices: Case of selected offices in Kumasi, Ghana. International Journal of Scientific & Technology Research, 5(10), 138-146.
 • Lesson 3: Noise Criteria: A Background Noise Rating Standard (201912A). (2022). Retrieved from https://altaintegra.com/201912a-noise-criteria/ (last access: 22.12.2022).
 • Özen, Z. Ü. (2017). Anayol Trafik Gürültüsünün İç Mekân Yaşam Konforuna Etkisi Çerçevesinde Konya-Nalçacı Caddesi Gürültü, Tez no: 468308 Analizi Selçuk Üniversitesi]. Konya.
 • Şentop, A. (2013). Binaların Gürültü Kontrolü Etkin Tasarımı İçin Yapı Elemanı Seçim Aracı, Tez no: 335927 İstanbul Teknik Üniversitesi]. İstanbul.
 • Topalgökçeli, M. (1995). Gürültü denetiminde gerekli ses geçirmezliği sağlayacak yapı kabuğu ve bölme duvarı tasarımı, Tez no: 47034 Yıldız Teknik Üniversitesi]. İstanbul.
 • Trabzon Ortahisar Belediyesi. (2022). Etüt Proje Müdürlüğü Arşivi.
 • TS ISO 1996-1:2020. (2020). Acoustics — Description, measurement and assessment of environmental noise — Part 1: Basic quantities and assessment procedures.
 • Uçar, E. G. (2019). Ses kayıt stüdyolarında bölme elemanlarının kesit özelliklerinin gürültü denetimi açısından incelenmesi, Tez no: 598283 Yıldız Teknik Üniversitesi]. İstanbul.
 • Vehid, S. (1995). İşyeri Gürültüsünün Kan Basıncı Üzerine Etkisi, Tez No:44987 İstanbul Üniversitesi]. İstanbul.
 • Veliu, A. (2022). Measurement and evaluation of noise levels inside and outside the industrial area of Ferronikeli. Retrieved from https://www.researchsquare.com/article/rs-2100052/v2 (last access: 12.01.2023).
 • Vergili, S. (2015). Gürültü kontrolünün sağlanması ve konuşma anlaşılırlığının iyileştirilmesine yönelik farklı akustik tasarımlar: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Birimi, Tez no:389033 Dokuz Eylül Üniversitesi]. İzmir.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Architectural Design
Journal Section Research Articles
Authors

Büşranur Aydın 0000-0002-8243-814X

Mustafa Kavraz 0000-0001-9556-1916

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Submission Date July 28, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Aydın, B., & Kavraz, M. (2024). Evaluation of Ortahisar Municipality Building Interior Spaces in Terms of Noise Levels. PLANARCH - Design and Planning Research, 8(1), 58-66.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929