BibTex RIS Cite

BASKETBOL ANTRENMANIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ PLİOMETRİK ÇALIŞMALARIN BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE

Year 2012, Volume: 3 Issue: 2, 90 - 100, 23.05.2012

Abstract

Amaç: Bu çalışma basketbol antrenmanlarına eklenmiş 6 haftalık pliometrik egzersizlerin maksimum 1 tekrar squat, dikey sıçrama ve 30m sürat performansı üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 20,7±2,6 yıl olan 24 lisanslı erkek basketbol sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular en az iki yıllık lisanslı aktif sporcu olmaları ve kronik eklem kas rahatsızlığına sahip olmaması kritirelerine göre belirlenmiştir. Tüm sprocular çalışmaya katılmadan önce bilgilendirilmiş gönüllü olur formunu imzalamıştır. Sporcular rasgele kontrol (n:12) ve pliometrik (n:12) olmak üzere iki guruba yarılmıştır. Pliometrik gurup basketbol antrenmanı sonrası 30 dakikalık pliometrik egzersizleri uygulamış, kontrol gurubu sadece basketbol antrenmanlarını uygulamıştır. Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bittikten sonra sporcuların maksimum 1 tekrar squat, 30 metre sürat ve dikey sıçrama performansları kaydedilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 11,5 istatistik programında; öntest-sontest ölçümleri arasındaki farkın anlamlılık analizi için “Wilcoxon işaretli sıralar testi” ve bu farkın çalışma grupları arasındaki karşılaştırması için ise “Mann Whitney U-Testi” modeli kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma sonucunda altı haftalık pliometrik egzersiz yapan sporcuların biyomotorik özelliklerinin öntest-sontest değerleri arasında istatistiksel anlamda farklılık olduğu belirlenmştir (p<0.05), bu farklılığın guruplar arasında yapılan karşılaştırılmasında ise pliometrk gurubu kontrol gurubunun öntest-sontest ortalama puanları açısından istatistiksel anlamda farklılaştığı bulunmuştur (p<0,05). Pliometrik gurup altı haftalık çalışma sonucunda maksimum 1 tekrar squat, dikey sıçrama ve 30m sürat performansı açısından kontrol gurubuna göre daha fazla gelişme kaydetmiştir. Sonuç: Çalışmada elde edilen verilere göre; sezon içi basketbol teknik antrenmanlarına eklenmiş 6 haftalık pliometrik egzersizlerin biyomotorik özellikleri geliştirmek için etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Spor, pliometrik antrenman, basketbol

References

 • Adams, K., O’Shea, J.P., O’Shea, K.L., Climstein, M., (1992) The effects of six weeks of squat, plyometric and squat plyometric training on power production, Journal of Applied Sport Science Research, 6, 36-41
 • Bonetto, M. J. A. (1997) Comparison of plyometric programs on sprint speed and vertical jump height, Thesis of master of science.
 • Brown, A.G, Wells, T.J, Schade, M.L, Smith, D.L, Fehling, P.G, (2007) Effects of Plyometric Training Versus Traditional Weight Training on Strength, Power, and Aesthetic Jumping Ability in Female Collegiate Dancers, Journal of Dance Medicine of Science , 11, 38-44
 • Brzycki, M. (1993) Strength testing-Predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 68, 88-90
 • Chu, D.A., (1998) Jumping into Plyometrics, 2nd Edition, Human Kinetics Publishers, llionois,: 1-24
 • Diallo, O., Dore, E., Duche, P., Van, P.E., (2001) Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance in prepubescent soccer players, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 41, 3-5
 • Faigenbaum, A.D., McFarland, J.E., Keiper, F.B., Tevlin, W., Ratamess, N.A., Kang, J., Hoffman, J.R, (2007) Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years, Journal of Sports Science and Medicine , 6, 519-525
 • Fatouros, I.G., Jamurtas, A.Z., Leontsini, D., Kyriakos, T., Aggelousis, N., Kostopoulos, N., Buckenmeyer, P., (2000) Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and their combination on vertical jump performance and leg strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 14, 470-476
 • Hoffman, J.R., Fry, A.C., Howard, R., Maresh, C.M., (1991) Strength,speed and endurance changes during the course of a division 1 basketball season, Journal of Applied Sport Science Research, 5, 144-149
 • Kotzamanıdıs, C., (2006) Effect Of Plyometrıc Traınıng On Runnıng Performance And Vertıcal Jumpıng In Prepubertal Boys, Journal of Strength and Conditioning Research, 20, 441-445
 • Kubo, K., Morımoto, M., Komuro, T., Yata, H., Tsunoda, N., Kanehısa, H., Fukunaga, T., (2007) Effects of Plyometric and Weight Training on Muscle–Tendon Complex and Jump Performance, Medıcıne & Scıence In Sports & Exercıse, 39, 1801-1810
 • LeSuer, D.A, McCormick, J.H, Mayhew, J.L, Wasserstein, R.L, Arnold, M.D, (1997) The Accuracy of Prediction Equations forEstimating 1-RM Performance in The Bench Press, Squat and Deadlift. Journal of Strength and Conditioning Research, 11(4), 211– 213
 • Matavulj, D., Kukolj, M., Ugarkovic, D., Tihanyi, J., Jaric, S., (2001) Effects of plyometric training on jumping performance in junior basketball players, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2, 41-45
 • Myer, G., Ford, K., Palumbo, J., Hewitt, T., (2005) Neuromuscular training improves performance and lower extremity biomechanics in female athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 19, 51-60
 • Reyment, C.M., Bonis, M.E., Lundquist, J.C., Dalleck, L.C., Janot, J.M., (2007) Effects of a Four Week Plyometric Training Program on Measurements of Power in Male Collegiate Hockey Players, The American College of Sports Medicine, 39, 210-215
 • Rimmer, E, Gordon, S., (2000) Effects of a Plyometrics Intervention Program on Sprint Performance, Journal of Strength and Conditioning Research, 14, 295–301 100
Year 2012, Volume: 3 Issue: 2, 90 - 100, 23.05.2012

Abstract

References

 • Adams, K., O’Shea, J.P., O’Shea, K.L., Climstein, M., (1992) The effects of six weeks of squat, plyometric and squat plyometric training on power production, Journal of Applied Sport Science Research, 6, 36-41
 • Bonetto, M. J. A. (1997) Comparison of plyometric programs on sprint speed and vertical jump height, Thesis of master of science.
 • Brown, A.G, Wells, T.J, Schade, M.L, Smith, D.L, Fehling, P.G, (2007) Effects of Plyometric Training Versus Traditional Weight Training on Strength, Power, and Aesthetic Jumping Ability in Female Collegiate Dancers, Journal of Dance Medicine of Science , 11, 38-44
 • Brzycki, M. (1993) Strength testing-Predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 68, 88-90
 • Chu, D.A., (1998) Jumping into Plyometrics, 2nd Edition, Human Kinetics Publishers, llionois,: 1-24
 • Diallo, O., Dore, E., Duche, P., Van, P.E., (2001) Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance in prepubescent soccer players, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 41, 3-5
 • Faigenbaum, A.D., McFarland, J.E., Keiper, F.B., Tevlin, W., Ratamess, N.A., Kang, J., Hoffman, J.R, (2007) Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years, Journal of Sports Science and Medicine , 6, 519-525
 • Fatouros, I.G., Jamurtas, A.Z., Leontsini, D., Kyriakos, T., Aggelousis, N., Kostopoulos, N., Buckenmeyer, P., (2000) Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and their combination on vertical jump performance and leg strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 14, 470-476
 • Hoffman, J.R., Fry, A.C., Howard, R., Maresh, C.M., (1991) Strength,speed and endurance changes during the course of a division 1 basketball season, Journal of Applied Sport Science Research, 5, 144-149
 • Kotzamanıdıs, C., (2006) Effect Of Plyometrıc Traınıng On Runnıng Performance And Vertıcal Jumpıng In Prepubertal Boys, Journal of Strength and Conditioning Research, 20, 441-445
 • Kubo, K., Morımoto, M., Komuro, T., Yata, H., Tsunoda, N., Kanehısa, H., Fukunaga, T., (2007) Effects of Plyometric and Weight Training on Muscle–Tendon Complex and Jump Performance, Medıcıne & Scıence In Sports & Exercıse, 39, 1801-1810
 • LeSuer, D.A, McCormick, J.H, Mayhew, J.L, Wasserstein, R.L, Arnold, M.D, (1997) The Accuracy of Prediction Equations forEstimating 1-RM Performance in The Bench Press, Squat and Deadlift. Journal of Strength and Conditioning Research, 11(4), 211– 213
 • Matavulj, D., Kukolj, M., Ugarkovic, D., Tihanyi, J., Jaric, S., (2001) Effects of plyometric training on jumping performance in junior basketball players, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2, 41-45
 • Myer, G., Ford, K., Palumbo, J., Hewitt, T., (2005) Neuromuscular training improves performance and lower extremity biomechanics in female athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 19, 51-60
 • Reyment, C.M., Bonis, M.E., Lundquist, J.C., Dalleck, L.C., Janot, J.M., (2007) Effects of a Four Week Plyometric Training Program on Measurements of Power in Male Collegiate Hockey Players, The American College of Sports Medicine, 39, 210-215
 • Rimmer, E, Gordon, S., (2000) Effects of a Plyometrics Intervention Program on Sprint Performance, Journal of Strength and Conditioning Research, 14, 295–301 100
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section MOVEMENT AND TRAINING
Authors

Özhan Bavlı

Publication Date May 23, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Bavlı, Ö. (2012). BASKETBOL ANTRENMANIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ PLİOMETRİK ÇALIŞMALARIN BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2), 90-100.