Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye popüler müziğinin salt müziksel eğilimleri 2007-2017

Year 2021, Volume: 9 Issue: 2, 2713 - 2738, 30.12.2021
https://doi.org/10.12975/rastmd.2021921

Abstract

Bu çalışmada 2007-2017 yılları arasında üretilmiş olan 400 şarkı üzerinden Türkiye’deki popüler müzik üretiminin formel özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Böylelikle, söz konusu müziklerdeki genel eğilimlerin neler olduğunun; bu eğilimlerin küresel ya da yerel, hangi endüstriyel/kültürel etmenlerle ilişkili olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde, yerel müzik malzemesine dair ögelerin Türkiye popüler müziğinde sıklıkla yer bulması; birtakım baskın müziksel ögelerin örneklemin geneline olan yaygınlığı ve genel anlamda, müzikler üzerindeki küresel-endüstriyel etkinin belirginliği gibi sonuçlara ulaşılmış ve söz konusu sonuçlar kültürel, müziksel ve endüstriyel bağlamda irdelenmiştir.

Supporting Institution

TÜBİTAK

Project Number

215K165

Thanks

Bu makale Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Kurumu TÜBİTAK-1001 projesi (Proje No: 215K165) desteğiyle üretilmiştir.

References

 • Referans1 Attali, J. (2017). Gürültüden müziğe. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Referans2 Büyüköztürk, Ş. vd. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • Referans3 Ekiz. D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Referans4 İlerici, K. (1981). Bestecilik bakımından Türk müziği ve armonisi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Referans5 Kanat, E. (2020). Kültürel Etkileşim Örneği Olarak Melfûf Usulü ve Stüdyo Kayıtlarında Çalınışı. Ahenk Müzikoloji Dergisi. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1179104
 • Referans6 Kantemiroğlu, D. (2001). Kitabu 'ilmi'l-musiki 'ala vechi'l-hurufat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Referans7 Karahasanoğlu, S. (2016). Cultural and Historical Unity in Mediterranean Music. Humanities and Social Sciences Review, 61-65. doi:2165-6258 :: 05(02):61–66 (2016)
 • Referans8 Kutluğ, Y. F. (2000). Türk musikisinde makamlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Referans9 Manuel, P. (1989). Modal Harmony in Andulusian Eastern European and Turkish Syncretic Musics. Yearbook of Traditional Music(21), 70-94. Erişim: https://www.jstor.org/stable/767769?origin=JSTOR-pdf&seq=1
 • Referans10 Orhunbilge, N. (1997). Örnekleme yöntemleri ve hipotez testleri, Avciol Basım Yayın, İstanbul.
 • Referans11 Özkan, İ. H. (1994). Türk musikisi nazariyatı ve usulleri. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Referans12 Parncutt, R. (2014). The emotional connotations of major versus minor tonality: One or more origins? Musicae Scientiae(18:3), 325. doi:10.1177/1029864914542842
 • Referans13 Rigg, M. G. (1940). Speed as a determiner of musical mood. Journal of Experimental Psychology(27:5), 566-571.
 • Referans14 Schreuder, H. T., Gregoire, T. G., & Weyer, J. P. (2001) “For What Applications can Probability and Non-Probability Sampling be Used?”, Environmental Monitoring and Assessment, 66 (3), s. 281-291.
 • Referans15 Teddlie, C., & Yu, F. (2007) “Mixed Method Sampling: A Typology With Examples”, Journal of Mixed Methods Research, 1 (7), s. 77–100.

Musical trends of Turkish popular music between 2007-2017

Year 2021, Volume: 9 Issue: 2, 2713 - 2738, 30.12.2021
https://doi.org/10.12975/rastmd.2021921

Abstract

In this study, the formal characteristics of popular music production in Turkey over 400 songs that were produced between the years 2007-2017 were studied to determine. In this way, the general trends in these songs were stated and aimed to understand which global or local industrial/cultural factors related to these trends. According to analysis, local musical materials and some dominant musical tendencies are common among the songs and there is a significant global-industrial impact on them. These results are also examined in a cultural, musical and industrial context.

Project Number

215K165

References

 • Referans1 Attali, J. (2017). Gürültüden müziğe. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Referans2 Büyüköztürk, Ş. vd. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • Referans3 Ekiz. D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Referans4 İlerici, K. (1981). Bestecilik bakımından Türk müziği ve armonisi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Referans5 Kanat, E. (2020). Kültürel Etkileşim Örneği Olarak Melfûf Usulü ve Stüdyo Kayıtlarında Çalınışı. Ahenk Müzikoloji Dergisi. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1179104
 • Referans6 Kantemiroğlu, D. (2001). Kitabu 'ilmi'l-musiki 'ala vechi'l-hurufat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Referans7 Karahasanoğlu, S. (2016). Cultural and Historical Unity in Mediterranean Music. Humanities and Social Sciences Review, 61-65. doi:2165-6258 :: 05(02):61–66 (2016)
 • Referans8 Kutluğ, Y. F. (2000). Türk musikisinde makamlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Referans9 Manuel, P. (1989). Modal Harmony in Andulusian Eastern European and Turkish Syncretic Musics. Yearbook of Traditional Music(21), 70-94. Erişim: https://www.jstor.org/stable/767769?origin=JSTOR-pdf&seq=1
 • Referans10 Orhunbilge, N. (1997). Örnekleme yöntemleri ve hipotez testleri, Avciol Basım Yayın, İstanbul.
 • Referans11 Özkan, İ. H. (1994). Türk musikisi nazariyatı ve usulleri. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Referans12 Parncutt, R. (2014). The emotional connotations of major versus minor tonality: One or more origins? Musicae Scientiae(18:3), 325. doi:10.1177/1029864914542842
 • Referans13 Rigg, M. G. (1940). Speed as a determiner of musical mood. Journal of Experimental Psychology(27:5), 566-571.
 • Referans14 Schreuder, H. T., Gregoire, T. G., & Weyer, J. P. (2001) “For What Applications can Probability and Non-Probability Sampling be Used?”, Environmental Monitoring and Assessment, 66 (3), s. 281-291.
 • Referans15 Teddlie, C., & Yu, F. (2007) “Mixed Method Sampling: A Typology With Examples”, Journal of Mixed Methods Research, 1 (7), s. 77–100.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Music
Journal Section Popular Music
Authors

Onur Karabiber 0000-0002-9204-2202

Songül Karahasanoğlu 0000-0003-3861-1088

Elif Yavuz 0000-0002-9187-9262

Project Number 215K165
Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Karabiber, O., Karahasanoğlu, S., & Yavuz, E. (2021). Türkiye popüler müziğinin salt müziksel eğilimleri 2007-2017. Rast Müzikoloji Dergisi, 9(2), 2713-2738. https://doi.org/10.12975/rastmd.2021921

Yazarlarımızın editöryal süreçlerin aksamaması için editöryal emaillere 3 gün içinde yanıt vermeleri gerekmektedir.