Research Article
BibTex RIS Cite

The Effects of Core Stabilization Exercises on Balance and Anaerobic Performance of Female Volleyball Players

Year 2022, Volume: 24 Issue: 2, 41 - 48, 22.07.2022
https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.1033755

Abstract

The purpose of this study is to determine the effects of 6-week Bosu ball stabilization exercises on the balance and anaerobic performance of female volleyball players. A total of 15 female volleyball players (aged: 23.5 ± 4.0 years, height: 1.73 ± 0.08 m, body weight: 66.4 ± 9.1 kg, sports age: 11.6 ± 5.1 years) voluntarily participated in the study. As part of the study, the volleyball players were subjected to balance, vertical jump, core stabilization, standing jump, medicine ball throwing, and 30 m speed and agility tests for two times before the training schedule and after 6 weeks. The athletes underwent an exercise program of core stabilization with Bosu ball about 20 minutes before warm-up for 3 days a week for 6 weeks. The data obtained were evaluated using the IBM Statistical Package for the Social Sciences Statistics 22.0 statistical program. After the 6-week core stabilization exercise program, a statistically significant increase was found in anaerobic performance (p < .05), but no statistically significant difference was found in the balance performance of the group. At the end of 6 weeks of training, it was found that anaerobic performance was affected positively, but the training made no change in the balance performance.

References

 • Akalın, T. C., Kudak, H. H., Gümüş, M., & Yamaner (2008). 10 Haftalık Pliometrik Antrenmanın 18–21 Yaş Grubu Voleybolcuların Bazı Fiziksel Parametreleri Üzerine Etkisi. Bolu: Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı.
 • Aslan, A. K. (2014). Genç Futbolcularda Sekiz Haftalık “Core” Antrenmanın Denge ve Fonksiyonel Performans Üzerine Etkisi [Yüksek lisans tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Aydoğ, E., Aydoğ, S. T., Cakci, A., & Doral, M. N. (2006). Dynamic postüral stability in blind athletes using the biodex stability system. International Journal of Sports Medicine, 27(5), 415–418.
 • Backous, D. D., Farrow, J. A., & Friedl, K. E. (1990). Assesment of maturity in boys and grip strength. Journal of Adolescent Health Care, 11(6), 497–500.
 • Balaji, E., & Murugavel, K. (2013). Motor fitnes parameters response to core strength training on Handbal Players. International Journal for Life Sciences and Educational Research, 1(2), 76–80.
 • Cachupe, W. J. C., Shifflett, B., Kahanov, L., & Wughalter, E. H. (2001). Reliability of biodex balance system measures. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5(2), 97–108.
 • Çeker, B. (1999). Çabuk Kuvvet Antrenmanlarının 16–17 Yaş Grubu Güreşçilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Cinemre, A., & Ünver, E. (2013). Voleybolda Kuvvet ve Güç Antrenmanları. Ankara: Antrenman Bilimi Kongresi Özet Kitabı.
 • Eren, M. (2010). Voleybol Sporu Büyük Erkek Kategorisinde Performans Parametrelerinin Incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Gearon, J. P. (1987). The effects of weight training on the body composition and strength of preadolescent boys. Boston, MA: Boston University.
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., & Gelen, E. (2009). Tenisçiler ile Voleybolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. E-journal of New World Sciences Academy Sport Sciences, 4(3), 227–235.
 • Günay, M., Erol, A. E., Savaş, S., & Kuvvet, F. (1994). Esneklik-Çabukluk ve Anaerobik Gücün Boy, Vücut Ağırlığı ve Bazı Antropometrik Parametreler ile Ilişkisi. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 3–11.
 • Karacaoğlu, S. (2015). Erkek Voleybolcularda Core Antrenmanın Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi [Yüksek lisans tezi]. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Moresi, M. P., Bradshaw, E. J., Greene, D., & Naughton, G. (2011). The assessment of adolescent female athletes using standing and reactive long jumps. Sports Biomechanics, 10(2), 73–84.
 • Muratlı, S. (2007). Çocuk ve Spor (pp. 52–64). Ankara: Nobel yayınları. Nesser, T. W., Huxel, K. C., Tincher, J. L., & Okada, T. (2008). The relationship between core stability and performance in division football players. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1750–1754.
 • Noakes, T. D. (2000). Physiological model stounderst and exercise fatigue and the adaptations that predictorenhance athletic performance. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 10(3), 123–145.
 • Okada, T., Huxel, K. C., & Nesser, T. W. (2011). Relatıonshıp between core stabılıty, functıonal movement, and performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(1), 252–261.
 • Önder, H. U. (2007). Ankara Birinci Lig Takımlarında Oynayan Bayan Voleybolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Öztin, S., Erol, A. E., & Pulur, A. (2003). 15–16 Yaş Grubu Basketbolculara Uygulanan Çabuk Kuvvet ve Pliometrik Çalışmalarının Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 41–52.
 • Riemann, B. L., Guskiewicz, K. M., & Shields, E. W. (1999). Relationship between clinical and forceplate measure of postural stability. Journal of Sport Rehabilitation, 8(2), 71–82.
 • Şatıroğlu, S., Arslan, E., & Atak, M. (2013). Voleybolda Core Antrenman Uygulamaları. Ankara: Antrenman Bilimi Kongresi Özet Kitabı.
 • Sekendiz, B., Cuğ, M., & Korkusuz, F. (2010). Effects of Swiss-ball core strength training on strength, endurance, flexibility, and balance in sedentary women. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(11), 3032–3040.
 • Sharma, A., Geovinson, S. G., & Singh Sandhu, J. (2012). Effects of a nine week core strengthening exercise program on vertical jump performances and static balance in volleyball players with trunk instability. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 52(6), 606–615.
 • Sharrock, C., Cropper, J., Mostad, J., Johnson, M., & Malone, T. A. (2011). Pilot study of core stability and athletic performance: Is there a relationship. International Journal of Sports Physical Therapy, 6(2), 63–74.
 • Snyder, A., Buechter, A., Schultz, K. K., & Mansur, K. (2017). Effects of shortterm dynamic core training onagility. Retrieved from http: //min ds.wi scons in.ed u/bit strea m/han dle/1 793/6 7461/ Snyde rSpr2 013.p df?se quenc e=1
 • Sucan, S., Yılmaz, A., Can, Y., & Süer, C. (2005). Aktif Futbol Oyuncularının Çeşitli Denge Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), 36–42.
 • Topuz, F. (2008). Özel Pliometrik Çalışmaların Genç Voleybolcuların Bacak Güç Gelişimine Etkisi [Yüksek lisans tezi]. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Tse, M. A., McManus, A. M., & Masters, R. S. W. (2005). Development and validation of a core endurance intervention program: Implications for performance in college-age rowers. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(3), 547–552.
 • Waldhelm, A. (2011). Assessment of core Stabılıty: Developıng Practıcal [LSU doctoral dissertations]. Baton Rouge, LA: Louisiana State University.

Kadın Voleybolculara Uygulanan Kor Stabi̇li̇zasyon Egzersi̇zleri̇ni̇n Denge ve Anaerobi̇k Performansa Etki̇si

Year 2022, Volume: 24 Issue: 2, 41 - 48, 22.07.2022
https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.1033755

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kadın voleybolculara altı hafta süre ile bosu topu kullanılarak uygulanan kor stabilizasyon egzersizlerinin, denge ve anaerobik performansa etkisinin belirlenmesidir. Araştırmaya voleybol oynayan toplam 15 (yaş 23,5 ± 4,0 yıl, boy uzunluğu 1,73 ± 0,08 m, vücut ağırlığı 66,4 ± 9,1 kg, spor yaşı 11,6 ± 5,1 yıl) kadın sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, sporculara sırasıyla denge, dikey sıçrama, kor stabilizasyon, durarak uzun atlama, sağlık topu atma, 30 m. sürat ve çeviklik testleri; antrenman programı öncesi ve altı hafta sonrasında olmak üzere iki defa aynı sıra ile uygulanmıştır. Sporculara altı hafta boyunca, haftada üç gün, takım ısınmasından sonra yaklaşık 20 dakika bosu topu ile kor stabilizasyon egzersiz programı uygulanmıştır. Elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 22,0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Altı haftalık kor stabilizasyon egzersiz programı sonrası grubun; anaerobik performanslarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu görülürken (p < ,05), denge performanslarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç: Yapılan altı haftalık antrenman sonucunda; anaerobik performansın olumlu yönde etkilendiği fakat denge performansında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı görülmüştür.

References

 • Akalın, T. C., Kudak, H. H., Gümüş, M., & Yamaner (2008). 10 Haftalık Pliometrik Antrenmanın 18–21 Yaş Grubu Voleybolcuların Bazı Fiziksel Parametreleri Üzerine Etkisi. Bolu: Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı.
 • Aslan, A. K. (2014). Genç Futbolcularda Sekiz Haftalık “Core” Antrenmanın Denge ve Fonksiyonel Performans Üzerine Etkisi [Yüksek lisans tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Aydoğ, E., Aydoğ, S. T., Cakci, A., & Doral, M. N. (2006). Dynamic postüral stability in blind athletes using the biodex stability system. International Journal of Sports Medicine, 27(5), 415–418.
 • Backous, D. D., Farrow, J. A., & Friedl, K. E. (1990). Assesment of maturity in boys and grip strength. Journal of Adolescent Health Care, 11(6), 497–500.
 • Balaji, E., & Murugavel, K. (2013). Motor fitnes parameters response to core strength training on Handbal Players. International Journal for Life Sciences and Educational Research, 1(2), 76–80.
 • Cachupe, W. J. C., Shifflett, B., Kahanov, L., & Wughalter, E. H. (2001). Reliability of biodex balance system measures. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5(2), 97–108.
 • Çeker, B. (1999). Çabuk Kuvvet Antrenmanlarının 16–17 Yaş Grubu Güreşçilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Cinemre, A., & Ünver, E. (2013). Voleybolda Kuvvet ve Güç Antrenmanları. Ankara: Antrenman Bilimi Kongresi Özet Kitabı.
 • Eren, M. (2010). Voleybol Sporu Büyük Erkek Kategorisinde Performans Parametrelerinin Incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Gearon, J. P. (1987). The effects of weight training on the body composition and strength of preadolescent boys. Boston, MA: Boston University.
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., & Gelen, E. (2009). Tenisçiler ile Voleybolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. E-journal of New World Sciences Academy Sport Sciences, 4(3), 227–235.
 • Günay, M., Erol, A. E., Savaş, S., & Kuvvet, F. (1994). Esneklik-Çabukluk ve Anaerobik Gücün Boy, Vücut Ağırlığı ve Bazı Antropometrik Parametreler ile Ilişkisi. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 3–11.
 • Karacaoğlu, S. (2015). Erkek Voleybolcularda Core Antrenmanın Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi [Yüksek lisans tezi]. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Moresi, M. P., Bradshaw, E. J., Greene, D., & Naughton, G. (2011). The assessment of adolescent female athletes using standing and reactive long jumps. Sports Biomechanics, 10(2), 73–84.
 • Muratlı, S. (2007). Çocuk ve Spor (pp. 52–64). Ankara: Nobel yayınları. Nesser, T. W., Huxel, K. C., Tincher, J. L., & Okada, T. (2008). The relationship between core stability and performance in division football players. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1750–1754.
 • Noakes, T. D. (2000). Physiological model stounderst and exercise fatigue and the adaptations that predictorenhance athletic performance. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 10(3), 123–145.
 • Okada, T., Huxel, K. C., & Nesser, T. W. (2011). Relatıonshıp between core stabılıty, functıonal movement, and performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(1), 252–261.
 • Önder, H. U. (2007). Ankara Birinci Lig Takımlarında Oynayan Bayan Voleybolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Öztin, S., Erol, A. E., & Pulur, A. (2003). 15–16 Yaş Grubu Basketbolculara Uygulanan Çabuk Kuvvet ve Pliometrik Çalışmalarının Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 41–52.
 • Riemann, B. L., Guskiewicz, K. M., & Shields, E. W. (1999). Relationship between clinical and forceplate measure of postural stability. Journal of Sport Rehabilitation, 8(2), 71–82.
 • Şatıroğlu, S., Arslan, E., & Atak, M. (2013). Voleybolda Core Antrenman Uygulamaları. Ankara: Antrenman Bilimi Kongresi Özet Kitabı.
 • Sekendiz, B., Cuğ, M., & Korkusuz, F. (2010). Effects of Swiss-ball core strength training on strength, endurance, flexibility, and balance in sedentary women. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(11), 3032–3040.
 • Sharma, A., Geovinson, S. G., & Singh Sandhu, J. (2012). Effects of a nine week core strengthening exercise program on vertical jump performances and static balance in volleyball players with trunk instability. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 52(6), 606–615.
 • Sharrock, C., Cropper, J., Mostad, J., Johnson, M., & Malone, T. A. (2011). Pilot study of core stability and athletic performance: Is there a relationship. International Journal of Sports Physical Therapy, 6(2), 63–74.
 • Snyder, A., Buechter, A., Schultz, K. K., & Mansur, K. (2017). Effects of shortterm dynamic core training onagility. Retrieved from http: //min ds.wi scons in.ed u/bit strea m/han dle/1 793/6 7461/ Snyde rSpr2 013.p df?se quenc e=1
 • Sucan, S., Yılmaz, A., Can, Y., & Süer, C. (2005). Aktif Futbol Oyuncularının Çeşitli Denge Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), 36–42.
 • Topuz, F. (2008). Özel Pliometrik Çalışmaların Genç Voleybolcuların Bacak Güç Gelişimine Etkisi [Yüksek lisans tezi]. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Tse, M. A., McManus, A. M., & Masters, R. S. W. (2005). Development and validation of a core endurance intervention program: Implications for performance in college-age rowers. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(3), 547–552.
 • Waldhelm, A. (2011). Assessment of core Stabılıty: Developıng Practıcal [LSU doctoral dissertations]. Baton Rouge, LA: Louisiana State University.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise
Journal Section Research Articles
Authors

Nevin Atalay Güzel This is me 0000-0003-0467-7310

Gamze Erikoğlu Örer This is me 0000-0001-6365-7219

Ali Cenk Tortum This is me 0000-0002-8956-8641

Publication Date July 22, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Atalay Güzel, N., Erikoğlu Örer, G., & Tortum, A. C. (2022). Kadın Voleybolculara Uygulanan Kor Stabi̇li̇zasyon Egzersi̇zleri̇ni̇n Denge ve Anaerobi̇k Performansa Etki̇si. Research in Sport Education and Sciences, 24(2), 41-48. https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.1033755

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929