Research Article
BibTex RIS Cite

The Emergence of Islamic Schools in Burkina Faso

Year 2019, Issue: 4, 76 - 85, 29.10.2019

Abstract
Abstract
The idea of the
emergence of the traditional Islamic (Quran) schools (Katatib)
was launched during the reign of the Prophet (saw) and continued and developed
during the reign of the caliphs, especially during the reign of Omar Ibn
al-Khattab. Nevertheless, the caliphate that was established after the rule of
the guided caliphs (khulafa-a al-rashidiin) took care of this schools and they
eventually spread in all Islamic cities until they even reached in all parts of
Africa. These schools were the first to be known to Africans
even before the advent of colonialism. In this article, we
talk about the emergence and development of these schools in
Burkina Faso, the most important Islamic and Arabic books used in their
curriculum, the problems they faced from the French colonialists and
the role played by scholars and sheikhs in resisting the French colonialists
and their selfless efforts to preserve their religion, their sanctities and
their homeland.
Furthermore, the
article also contains an overview of the state of Burkina Faso whereby we talk
about its geographical location, the concept in its name, the date of entry of
Islam and the proportion of all the religions in it. In addition to the most
important information about this country that seems strange to many people in
other continents.
References

  • / Referencesالمصادر والمراجع 1) أبو غدة حسن عبد الغني. "دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي". بحث مقدم للمؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، رياض، 2009م. 2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. البداية والنهاية. ج5 دار الفكر 1986م. 3) اتحاد طلاب بوركينا فاسو في ليبيا، بوركينا فاسو: خصائص ومميزات، 2006م. 4) زونغو سعيد. "تطور التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا". بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الزيتونة بتونس، قسم الحضارة الإسلامية 2000-2001م. 5) سانفو تاسري. "الأدب العربي في بوركينا فاسو من خلال علماء منطقة سغبتنغا". بحث مقدم إلى كلية اللغة العربية في جامعة الإسلامية بنيجر لنيل درجة الإجازة العليا (ميتريز) سنة2012م. 6) الشيخ سانفو عبد الرحمن. المقابلة الشخصية في يوم الخميس الموافق: 18/10/2018م واغادوغو بوركينا فاسو. 7) سانا محمود. المقابلة الشخصية بتاريخ 20/10/2018م، واغادوغو بوركينا فاسو. 8) غنمي عم. "تطور التعليم الإسلامي في بوركينا فاسو". بحث مقدم لنيل درجة دبلوم العالي في مركز البحوث والترجمة بجامعة إفريقيا العالمية، 1993م. 9) القرآن الكريم. 10) كبوري عمر. "الدعوة وأحوال الدعاة في غرب إفريقيا: بوركينا فاسو نموذجا". بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس لطلبة وطالبات في السعودية، مدينة المنورة،2015م. 11) خالد حسن عبد الله. "التعليم العربي الإسلامي في نيجيريا". مجلة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي، العدد (15) 2013م. 12) محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير الكتاني. نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية. ج2 دار الأرقم – بيروت. 13) محمد بن سحنون. آداب المعلمين. مكتبة الفقه المالكي1972م. 14) نابالوم موسى. تاريخ التربية والتعليم في بوركينا فاسو. 2013م.
  • Kaynakça
  • Ebû Gudde, Hasan Abdulgani. “Devru’l-Vakf fi Ta’zizi’t-Tekaddümi’l-Marifî”. Suudi Arabistan Üçüncü Bilimsel Konferansı, Riyad: 2009. İbn Kesîr, İsmail b Ömer. el-Bidâye ve’n-Nihâye. Dâru’l-Fıkır, yrs.: 1986. İttihâdu Tullâbi Burkina Faso fî Libya. Burkina Faso: Ḥasâis ve Mümeyyizât. yrs.: 2006. Said, Zongo. Tatavuru’t-Ta’limi’l-İslâmî fî Garbi İfrîkıya. Doktora Tezi, Zeytune Üniversitesi, Tunus: 2001. Tasire, Sanfo. el-Edebül-Arabî fi Burkina Faso min Hilali Ulamâi Mıntıkati Sgptenga. Lisans Tezi, Nijer İslam Üniversitesi, 2012. Abdurrahman, Sanfo. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 18.10.2018. Mahmut, Sana. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 20.10.2018. Ömer, Ganame. Tatavvuru’t-Ta’lîmi’l-İslâmî fi Burkina Faso. Mecelletü Dirâsâti İfrîkıya, (12), Hartum: 1995. Kur’an-ı Kerim. Ömer, Kabore. “ed-Da’ve ve Ahvâlü’d-Duât fi Garbi İfrîkıya: Burkina Faso Nemûzecen”. Suudi Arabistan Altıncı öğrenciler Bilimsel Konferansı, Medine: 2015. Hasan Abdullah, Halidd. et-Ta’lîmü’l Arab’il-İslamî fî Nijerya, Mecelletü Kıraâtı İfrikiye, (15), 2013. Kettânî, Muhammed İbn Abdulhay. Nizamü’l-Hukûmeti’n-Nebeviyye el-Müsemmâ bi’t-Terâtîbil-İdâriyye. Daru’l-Erkâm, Beyrut: trs.. İbn Sehnûn, Muhammed. Âdâbu’l-Muallimîn, Mektebetü’l-Fıkhı’l-Mâlkî, yrs.: 1972. Musa, Nabalom. Târihu’t-Terbiye ve’t-Ta’lîm fî Burkina Faso. yrs.: 2013.

Burkina Faso'da İslâmî Eğitim Kurumlarının Ortaya Çıkışı

Year 2019, Issue: 4, 76 - 85, 29.10.2019

Abstract

ÖZET

Küttab türü, eğitim öğretim müesseelerinin
ana fikri, Hz Peygamber zamanında ortaya çıkmış ve Hz Ömer başta olmak üzere, Bütün
Hulefai Raşidin döneminde devam etmiş ve daha da gelişmiştir.

Daha sonraki hilafet dönemlerinde bütün islam
şehirlerine yayılan küttab, Afrika’ın fethiyle, kıtanın her tarafına
kurulmuştur.  Kuttab/Ketatip,  işgal güçlerinin Afrikaya gelmeden önce
tanıdığı ilk eğitim kurumlarıdır.  İslamın
Bölgeye ulamasının hemen ardından kurulan İslami eğitim kurumları Küttab’larda
bölge insanı hem dini hem de gerekli diğer eğitimi en güzel şekilde almıştır.
Küttablarda görevleri eğitim elemanları, ondokuzuncu yüzyılın sonlarından
itibaren eğitim seviyesini geliştirmek amacıyla önemli çalımalar yapmıştır.
Eğitim programlarının yenilenmesi ve kalitenin artırlıması amacıyla yaptıkları
çabaların bir kısmı Batılı eğitim kurumlarının bölgede açılmaya başlamasıyla
sekteye uğramıştır.

Küttab/Ketakit okulları yöneticileri, öğretim
elemanları ve öğrencileri ülkelerini işgal eden Fransız dömürgecilere ve onların
getirdikleri eğitim sistemlerine karşı mücadele etmişler ve kendi kültürleri ve
eğitim müesselerini korumak için mücadele etmişlerdir.

Bu makalede, once, kısaca Burina Faso’nu genel
tarihinden söz edecek, daha sonra Burkina Faso'daki bu okulların ortaya çıkışı,
gelişmeler ve Fransız işgalinden sonra 
karşılaştığı sorunlar üzerinde durulacaktır.
References

  • / Referencesالمصادر والمراجع 1) أبو غدة حسن عبد الغني. "دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي". بحث مقدم للمؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، رياض، 2009م. 2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. البداية والنهاية. ج5 دار الفكر 1986م. 3) اتحاد طلاب بوركينا فاسو في ليبيا، بوركينا فاسو: خصائص ومميزات، 2006م. 4) زونغو سعيد. "تطور التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا". بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الزيتونة بتونس، قسم الحضارة الإسلامية 2000-2001م. 5) سانفو تاسري. "الأدب العربي في بوركينا فاسو من خلال علماء منطقة سغبتنغا". بحث مقدم إلى كلية اللغة العربية في جامعة الإسلامية بنيجر لنيل درجة الإجازة العليا (ميتريز) سنة2012م. 6) الشيخ سانفو عبد الرحمن. المقابلة الشخصية في يوم الخميس الموافق: 18/10/2018م واغادوغو بوركينا فاسو. 7) سانا محمود. المقابلة الشخصية بتاريخ 20/10/2018م، واغادوغو بوركينا فاسو. 8) غنمي عم. "تطور التعليم الإسلامي في بوركينا فاسو". بحث مقدم لنيل درجة دبلوم العالي في مركز البحوث والترجمة بجامعة إفريقيا العالمية، 1993م. 9) القرآن الكريم. 10) كبوري عمر. "الدعوة وأحوال الدعاة في غرب إفريقيا: بوركينا فاسو نموذجا". بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس لطلبة وطالبات في السعودية، مدينة المنورة،2015م. 11) خالد حسن عبد الله. "التعليم العربي الإسلامي في نيجيريا". مجلة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي، العدد (15) 2013م. 12) محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير الكتاني. نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية. ج2 دار الأرقم – بيروت. 13) محمد بن سحنون. آداب المعلمين. مكتبة الفقه المالكي1972م. 14) نابالوم موسى. تاريخ التربية والتعليم في بوركينا فاسو. 2013م.
  • Kaynakça
  • Ebû Gudde, Hasan Abdulgani. “Devru’l-Vakf fi Ta’zizi’t-Tekaddümi’l-Marifî”. Suudi Arabistan Üçüncü Bilimsel Konferansı, Riyad: 2009. İbn Kesîr, İsmail b Ömer. el-Bidâye ve’n-Nihâye. Dâru’l-Fıkır, yrs.: 1986. İttihâdu Tullâbi Burkina Faso fî Libya. Burkina Faso: Ḥasâis ve Mümeyyizât. yrs.: 2006. Said, Zongo. Tatavuru’t-Ta’limi’l-İslâmî fî Garbi İfrîkıya. Doktora Tezi, Zeytune Üniversitesi, Tunus: 2001. Tasire, Sanfo. el-Edebül-Arabî fi Burkina Faso min Hilali Ulamâi Mıntıkati Sgptenga. Lisans Tezi, Nijer İslam Üniversitesi, 2012. Abdurrahman, Sanfo. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 18.10.2018. Mahmut, Sana. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 20.10.2018. Ömer, Ganame. Tatavvuru’t-Ta’lîmi’l-İslâmî fi Burkina Faso. Mecelletü Dirâsâti İfrîkıya, (12), Hartum: 1995. Kur’an-ı Kerim. Ömer, Kabore. “ed-Da’ve ve Ahvâlü’d-Duât fi Garbi İfrîkıya: Burkina Faso Nemûzecen”. Suudi Arabistan Altıncı öğrenciler Bilimsel Konferansı, Medine: 2015. Hasan Abdullah, Halidd. et-Ta’lîmü’l Arab’il-İslamî fî Nijerya, Mecelletü Kıraâtı İfrikiye, (15), 2013. Kettânî, Muhammed İbn Abdulhay. Nizamü’l-Hukûmeti’n-Nebeviyye el-Müsemmâ bi’t-Terâtîbil-İdâriyye. Daru’l-Erkâm, Beyrut: trs.. İbn Sehnûn, Muhammed. Âdâbu’l-Muallimîn, Mektebetü’l-Fıkhı’l-Mâlkî, yrs.: 1972. Musa, Nabalom. Târihu’t-Terbiye ve’t-Ta’lîm fî Burkina Faso. yrs.: 2013.

نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو

Year 2019, Issue: 4, 76 - 85, 29.10.2019

Abstract


ملخص:

انطلقت فكرة نشأة الكتاتيب في عهد النبي (ص)
واستمرت وتطورت في عهد الخلفاء الراشدين 
خاصة في عهد عمر ابن الخطاب، وكل الخلافة الإسلامية التي قامت بعد حكم
الخلفاء الراشدين اعتنت بالكتاتيب، لذلك انتشرت في كل المدن الإسلامية حتى وصلت
إلى أفريقيا في جميع أطرافها، وهي أولى مدارس عرفها الأفارقة قبل مجيء الاستعمار،
وحديثنا في هذه المقالة هي نشأة هذه المدارس في بوركينا فاسو وتطوراتها وأهم الكتب
الإسلامية واللغة العربية التي تعتمد عليها في منهجها الدراسية، وكذلك ما واجهت
هذه المدارس من المشاكل العدة من قبل الاحتلال الفرنسي، ودور العلماء والمشايخ في
مقاومة المحتليين الفرنسيين وما بذلوها من الجهد للحفاظ على دينهم ومقدساتهم
ووطنهم.

كما أنّ المقالة تتضمن نبذة عن دولة بوركينا
فاسو كموقعها جغرافيا والمفهوم باسمها وتاريخ دخول الإسلام فيها ونسبة كل الأديان
الموجودة فيها، إضافة إلى أهمّ المعلومات لهذه الدولة التي تبدو غريبا لدى كثير من
أبناء القاراة الأخرى.


References

  • / Referencesالمصادر والمراجع 1) أبو غدة حسن عبد الغني. "دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي". بحث مقدم للمؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، رياض، 2009م. 2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. البداية والنهاية. ج5 دار الفكر 1986م. 3) اتحاد طلاب بوركينا فاسو في ليبيا، بوركينا فاسو: خصائص ومميزات، 2006م. 4) زونغو سعيد. "تطور التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا". بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الزيتونة بتونس، قسم الحضارة الإسلامية 2000-2001م. 5) سانفو تاسري. "الأدب العربي في بوركينا فاسو من خلال علماء منطقة سغبتنغا". بحث مقدم إلى كلية اللغة العربية في جامعة الإسلامية بنيجر لنيل درجة الإجازة العليا (ميتريز) سنة2012م. 6) الشيخ سانفو عبد الرحمن. المقابلة الشخصية في يوم الخميس الموافق: 18/10/2018م واغادوغو بوركينا فاسو. 7) سانا محمود. المقابلة الشخصية بتاريخ 20/10/2018م، واغادوغو بوركينا فاسو. 8) غنمي عم. "تطور التعليم الإسلامي في بوركينا فاسو". بحث مقدم لنيل درجة دبلوم العالي في مركز البحوث والترجمة بجامعة إفريقيا العالمية، 1993م. 9) القرآن الكريم. 10) كبوري عمر. "الدعوة وأحوال الدعاة في غرب إفريقيا: بوركينا فاسو نموذجا". بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس لطلبة وطالبات في السعودية، مدينة المنورة،2015م. 11) خالد حسن عبد الله. "التعليم العربي الإسلامي في نيجيريا". مجلة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي، العدد (15) 2013م. 12) محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير الكتاني. نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية. ج2 دار الأرقم – بيروت. 13) محمد بن سحنون. آداب المعلمين. مكتبة الفقه المالكي1972م. 14) نابالوم موسى. تاريخ التربية والتعليم في بوركينا فاسو. 2013م.
  • Kaynakça
  • Ebû Gudde, Hasan Abdulgani. “Devru’l-Vakf fi Ta’zizi’t-Tekaddümi’l-Marifî”. Suudi Arabistan Üçüncü Bilimsel Konferansı, Riyad: 2009. İbn Kesîr, İsmail b Ömer. el-Bidâye ve’n-Nihâye. Dâru’l-Fıkır, yrs.: 1986. İttihâdu Tullâbi Burkina Faso fî Libya. Burkina Faso: Ḥasâis ve Mümeyyizât. yrs.: 2006. Said, Zongo. Tatavuru’t-Ta’limi’l-İslâmî fî Garbi İfrîkıya. Doktora Tezi, Zeytune Üniversitesi, Tunus: 2001. Tasire, Sanfo. el-Edebül-Arabî fi Burkina Faso min Hilali Ulamâi Mıntıkati Sgptenga. Lisans Tezi, Nijer İslam Üniversitesi, 2012. Abdurrahman, Sanfo. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 18.10.2018. Mahmut, Sana. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 20.10.2018. Ömer, Ganame. Tatavvuru’t-Ta’lîmi’l-İslâmî fi Burkina Faso. Mecelletü Dirâsâti İfrîkıya, (12), Hartum: 1995. Kur’an-ı Kerim. Ömer, Kabore. “ed-Da’ve ve Ahvâlü’d-Duât fi Garbi İfrîkıya: Burkina Faso Nemûzecen”. Suudi Arabistan Altıncı öğrenciler Bilimsel Konferansı, Medine: 2015. Hasan Abdullah, Halidd. et-Ta’lîmü’l Arab’il-İslamî fî Nijerya, Mecelletü Kıraâtı İfrikiye, (15), 2013. Kettânî, Muhammed İbn Abdulhay. Nizamü’l-Hukûmeti’n-Nebeviyye el-Müsemmâ bi’t-Terâtîbil-İdâriyye. Daru’l-Erkâm, Beyrut: trs.. İbn Sehnûn, Muhammed. Âdâbu’l-Muallimîn, Mektebetü’l-Fıkhı’l-Mâlkî, yrs.: 1972. Musa, Nabalom. Târihu’t-Terbiye ve’t-Ta’lîm fî Burkina Faso. yrs.: 2013.
There are 4 citations in total.

Details

Primary Language Arabic
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Mahama Kouanda 0000-0002-5645-0612

Publication Date October 29, 2019
Submission Date September 9, 2019
Published in Issue Year 2019 Issue: 4

Cite

APA Kouanda, M. (2019). نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi(4), 76-85.
AMA Kouanda M. نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو. Rumeli İslâm. October 2019;(4):76-85.
Chicago Kouanda, Mahama. “نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 4 (October 2019): 76-85.
EndNote Kouanda M (October 1, 2019) نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi 4 76–85.
IEEE M. Kouanda, “نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو”, Rumeli İslâm, no. 4, pp. 76–85, October 2019.
ISNAD Kouanda, Mahama. “نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi 4 (October 2019), 76-85.
JAMA Kouanda M. نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو. Rumeli İslâm. 2019;:76–85.
MLA Kouanda, Mahama. “نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 4, 2019, pp. 76-85.
Vancouver Kouanda M. نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو. Rumeli İslâm. 2019(4):76-85.

RUMELİ
İslâm Araştırmaları Dergisi
مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies
ISSN: 2564-7903