Research Article
BibTex RIS Cite

An Evaluation on the Photo Exhibition of Traditional Knitting Works of Hakkâri Province

Year 2023, Issue: 42, 48 - 57, 28.09.2023

Abstract

Hakkâri locality has an important place in knitting works besides weaving art. Woollen gloves
and socks have the function of protecting hands and feet against the cold in winter and they are
remarkable in terms of the messages they carry. In this context, one of the purposes of organizing
the exhibition was to draw attention to the name and meaning of the motifs on the knits.
When you compress an art and culture only into leaf pages, you share them only with a certain
circle. On the other hand, if you expose them through a promotion, such as an exhibition, you
open up to the outside world. In this way, it is possible to convey this art to all parts of the world
with local, national, and international press and traders press and traders as well as visitors with
different profiles and from different places. This essay aims at contributing to the local people of
the Hakkâri locality economically by promoting the art and culture associated with the woollen
socks, woollen gloves, and the shoes called reşik, made out of goat hair yarn by means of knitting
technique, through an exhibition.

References

 • Doğru, M. (2014). Ahlat arkeolojik kazısı çini örnekleri ve el sanatları sergisi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2014(3/3), 238–247.
 • Ergen, B. A. (2013). Burcu, sanat yapıtı sergileme ve sunum çeşitlerine örnekler eşliğinde bir bakış. Akdeniz Sanat Dergisi, 6(11), 130–143.
 • Hakkari Objektif Haber. (2022). Hakkari’de el sanatları sergisi açıldı. https:// www.hakkariobjektifhaber.com/hakkaride-el-sanatlari-sergisi-ac il di- 43859h.htm.
 • Hakkari Üniversitesi. (2022). Hakkari yöresi geleneksel el sanatları fotoğraf sergisi açıldı. https://hakkari.edu.tr/haber/detay/6174/hakkari- yoresigeleneksel- el-sanatlari-fotograf-sergisi-acildi.
 • Neves, C. M. P. (2002). Exhibition concept models (pp. 1–13). Office of Policy and Analysis, Smithaonin Institution.
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. (2022). Van YYÜ’de Hakkâri yöresi geleneksel el sanatları fotoğraf sergisi. https://www.yyu.edu.tr/haberler/van-yyude- hakk-ri-yoresi-geleneksel-el-sanatlari-fotograf-sergisi/13308.
 • Vyas, T. (2019). The importance of exhibition for all visual art forms, department of mass communication. Tilak Maharashtra Vidyapeeth.
 • Yang, Y., Shafi, M., Song, X., & Yang, R. (2018). Preservation of cultural heritage embodied in traditional crafts in the developing countries. A case study of Pakistani handicraft industry. Sustainability, 10(5), 1336.

Hakkâri İli Geleneksel Örgü Eserleri Fotoğraf Sergisi Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2023, Issue: 42, 48 - 57, 28.09.2023

Abstract

Hakkâri yöresi dokuma sanatı yanında örgü işlerinde önemli bir yere sahiptir. Yün eldivenler ve
çoraplar kış mevsiminde elleri ve ayakları soğuğa karşı koruma işlevine sahip olmalarının yanında
üzerlerindeki bezemelerin taşıdığı mesajlar bakımından da dikkat çekicidir. Bu bağlamda, dikkatlerin
örgüler üzerindeki motiflerin isim ve anlamına çekilmesi serginin düzenlenmesinin amaçlarından
birini teşkil etmiştir. Bir sanatı ve kültürü sadece yaprak sayfalarına sıkıştırdığınızda onları
sadece belirli bir çevre ile paylaşmış olursunuz. Diğer yandan onları sergi gibi bir tanıtım vasıtasıyla
teşhir ettiğinizde dış dünyaya açmış olursunuz. Böylece farklı profile sahip ve değişik yerlerden
gelen ziyaretçilerin yanı sıra yerel, ulusal ve uluslararası basınla ve ticaret erbabı ile bu sanatı dünyanın
her tarafına ulaştırmak mümkündür. Bu fotoğraf sergisiyle de Hakkâri yöresi örgü eserlerinden
yün çorap, yün eldiven ve keçi kılından örgü teknikleri elde edilen ve reşik olarak adlandırılan
ayakkabılarla bağlantılı sanatın ve kültürün daha geniş çevrelere tanıtımı yapılarak yöre halkına
ekonomik yönden katkı sağlanması hedeflenmiştir.

References

 • Doğru, M. (2014). Ahlat arkeolojik kazısı çini örnekleri ve el sanatları sergisi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2014(3/3), 238–247.
 • Ergen, B. A. (2013). Burcu, sanat yapıtı sergileme ve sunum çeşitlerine örnekler eşliğinde bir bakış. Akdeniz Sanat Dergisi, 6(11), 130–143.
 • Hakkari Objektif Haber. (2022). Hakkari’de el sanatları sergisi açıldı. https:// www.hakkariobjektifhaber.com/hakkaride-el-sanatlari-sergisi-ac il di- 43859h.htm.
 • Hakkari Üniversitesi. (2022). Hakkari yöresi geleneksel el sanatları fotoğraf sergisi açıldı. https://hakkari.edu.tr/haber/detay/6174/hakkari- yoresigeleneksel- el-sanatlari-fotograf-sergisi-acildi.
 • Neves, C. M. P. (2002). Exhibition concept models (pp. 1–13). Office of Policy and Analysis, Smithaonin Institution.
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. (2022). Van YYÜ’de Hakkâri yöresi geleneksel el sanatları fotoğraf sergisi. https://www.yyu.edu.tr/haberler/van-yyude- hakk-ri-yoresi-geleneksel-el-sanatlari-fotograf-sergisi/13308.
 • Vyas, T. (2019). The importance of exhibition for all visual art forms, department of mass communication. Tilak Maharashtra Vidyapeeth.
 • Yang, Y., Shafi, M., Song, X., & Yang, R. (2018). Preservation of cultural heritage embodied in traditional crafts in the developing countries. A case study of Pakistani handicraft industry. Sustainability, 10(5), 1336.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fine Arts
Journal Section Research Articles
Authors

Hasan Buğrul 0000-0003-1135-9628

Publication Date September 28, 2023
Submission Date March 10, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 42

Cite

APA Buğrul, H. (2023). Hakkâri İli Geleneksel Örgü Eserleri Fotoğraf Sergisi Üzerine Bir Değerlendirme. Sanat Ve Yorum(42), 48-57.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929