Research Article
BibTex RIS Cite

Research on Season-Themed Window Display Illustrations from the Point of Visual Semiotics

Year 2023, Issue: 42, 78 - 87, 28.09.2023

Abstract

Recently, significant roles have been assigned to window displays actualized with multiple design
and application methods used to attract customers to the store by both employers and designers.
These visual communication design items are planned as applications to perform customer
attraction, while they are realized as social communication tools and aesthetic utilities. Therefore,
window displays can be designed in the appearance of an art gallery, thus attracting attention and
creating catchy influences among window display samples. Thanks to their characteristics based
on indicator usage, which are ever-growing in parallel with developing technology and changing
design approaches in this context; window displays, transformed into an artistic display space
with featured approaches, have also become an area of influence and reaction, which could lead
to it changing the behavior of the target audience while walking the course of life. It has become
significant to identify the problems by researching the subject to raise the window display applications,
affecting life both in terms of function and – both social and individual – aesthetics to
higher quality levels, develop solution suggestions for the identified problems, and realize qualified
window display designs in this context. This research sought to be lean in the context of
scientific principles and has been limited to the scrutiny of season-themed window display illustrations
in terms of visual semiotics. The study, the significance of which has been outlined above,
is carried out with qualitative research methods; the identified problems and suggestions for the
related solutions are presented in the conclusion section.

References

 • Arslan, M. (2011). Mağazacılıkta atmosfer. Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Başkan, Ö. (1988). Bildirişim insan dili ve ötesi. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Berger, J. (1995). Görme biçimleri. Metis Yayınları.
 • Canbakal Ataoğlu, N. (2020). Çağdaş vitrin tasarımlarının temel tasarım ilkeleri ile incelenmesi. Ida: International Design and Art Journal, 2(2), 264.
 • Denkel, A. (1984). Anlamın kökenleri. Metis Yayınları.
 • Erkman, F. (1987). Göstergebilime giriş. Alan Yayıncılık.
 • Guiraud, P. (1984). Anlambilim. Kuzey Yayınları.
 • Harlequin (2016). Clarks mağazasının kış mevsimi izlekli vitrin resimlemesi (Resimleme). https ://ha rlequ in-de sign. com/c hrist mas-r etail -desi gn/.
 • Jesse, M. (2015). Kapok mağazasının sonbahar mevsimi izlekli vitrin resimlemesi [Resimleme]. https ://ma rikoj esse. com/j ourna l/383 5.
 • Jordan, E. (2018). Anthropologie mağazasının kış mevsimi izlekli vitrin resimlemesi [Resimleme]. https ://ww w.jor danem mons. com/a rt/sn owyn ight- holid ay-wi ndow- anthr opolo gie-n aperv ille.
 • Kalache, M. (2017). Muse mağazasının yaz mevsimi izlekli vitrin resimlemesi [Resimleme]. https ://ww w.beh ance. net/g aller y/423 43957 /Summ er-Wi ndow- Displ ay
 • Kalan, Ö. (2014). Foucault'un biyopolitika kavramı bağlamında moda ve beden: Vouge dergisi üzerinden bir söylem analizi. Selçuk İletişim, 8(3), 154.
 • Kılıç Efe, P. (2019). Geçmişten günümüze şekerleme vitrinlerinin değişimi ve tüketim isteğine etkisi (Tez No. 611149, Yüksek Lisans Tezi).
 • Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi, Maltepe Üniversitesi.
 • Over, M. (2019). Milk mağazasının ilkbahar mevsimi izlekli vitrin resimlemesi [Resimleme]. https ://ww w.mar iaove r.com /wind ow-ar t
 • Parsa, S., & Parsa, A. F. (2002). Göstergebilim çözümlemeleri. Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Rifat, M. (1986). Genel göstergebilim sorunları: Kuram ve uygulama. Sözce Yayınları.
 • Rifat, M. (1990). Dilbilim ve göstergebilimin çağdaş kuramları. Düzlem Yayınları.
 • Rifat, M. (2000a). XX. yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları 2: Temel metinler. Om Yayınevi.
 • Rifat, M. (2000b). XX. yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları 1: Tarihçe ve eleştirel düşünceler. Om Yayınevi.
 • Sayın, Z. (2001). Göstergelerin göstergebilimsel (semiotik) açıdan değerlendirilmesi: Ankara Büyükşehir Belediye’sinin “Ankara” amblemine bir yaklaşım. Sanat Yazıları, 8, 83–94.
 • Sayın, Z. (2019). Grafik tasarımda etki. Pegem Akademi.
 • Somoon, K., & Sahachaisaeree, N. (2010). Factors determining the location and style of the goods carried: A shopping center clothing display example for undergraduate students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1237.

Mevsim İzlekli Vitrin Resimlemelerinin Görsel Göstergebilim Açısından İncelenmesi

Year 2023, Issue: 42, 78 - 87, 28.09.2023

Abstract

Son yıllarda -özellikle de tecimsel alanda- müşterilerin mağazaya çekilmesi ereğiyle kullanılan çoklu
tasarım ve uygulama yöntemleri ile gerçekleştirilen vitrinlere -hem işveren hem de tasarımcılar
tarafından- çokça önemli roller yüklenmektedir. Öyle ki, bu görsel iletişim tasarımı ögeleri; bir taraftan
müşteri çekme işlevini yerine getirecek uygulamalar olarak planlanırken diğer yandan toplumsal
birer iletişim aracı ve güzel duyusal (estetik) birer izlencelikler olarak gerçe kleşt irilm ekted ir. Bu
nedenle de bazı vitrinler adeta birer sanat galerisi görünümünde tasarlanabilmekte, dolayısıyla
diğer vitrin örnekleri arasında daha çok dikkat çekebilmekte ve akılda kalıcı etkiler yaratabilmektedir.
Özellikli yaklaşımlarla adeta birer sanatsal sergileme alanı haline getirilen bazı vitrinler; gelişen
teknoloji ve bu bağlamda değişen tasarım yaklaşımlarına koşut olarak, her geçen gün daha da artan
özgün ve ilginç göstergeler kullanımına dayalı özellikleri sayesinde; olağan hayat akışını yürümekteki
hedef kitlenin davranışlarını-beklenmedik bir anda-değiştirmesine yol açabilecek nitelikte birer
etki ve tepki alanı olmaya da başlamıştır. Gerek işlev gerekse de estetik açıdan -hem toplumsal
hem de bireysel- yaşamı her geçen gün daha da çok etkileyen vitrin uygulamalarının daha nitelikli
düzeylere yükseltilmesi amacıyla konunun araştırılarak sorunlarının belirlenmesi, belirlenen sorunlar
için çözüm önerileri geliştirilmesi ve bu bağlamda nitelikli vitrin tasarımlarının gerçekleştirilmesi
çokça önemli olmaya başlamıştır. Her tecimsel sektörde çeşitli vitrin örnekleriyle karşılaşmak
olasıdır; ancak bilimsel ilkeler bağlamında yalınlaştırılmaya çalışılan bu araştırma, mevsim izlekli
vitrin resimlemelerinin (illüstrasyonlarının) görsel göstergebilim açısından irdelenmesi ile sınırlandırılmıştır.
Önemi yukarıda özetlenerek açıklanan çalışma nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilmiş;
belirlenen sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler sonuç bölümünde sunulmuştur.

References

 • Arslan, M. (2011). Mağazacılıkta atmosfer. Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Başkan, Ö. (1988). Bildirişim insan dili ve ötesi. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Berger, J. (1995). Görme biçimleri. Metis Yayınları.
 • Canbakal Ataoğlu, N. (2020). Çağdaş vitrin tasarımlarının temel tasarım ilkeleri ile incelenmesi. Ida: International Design and Art Journal, 2(2), 264.
 • Denkel, A. (1984). Anlamın kökenleri. Metis Yayınları.
 • Erkman, F. (1987). Göstergebilime giriş. Alan Yayıncılık.
 • Guiraud, P. (1984). Anlambilim. Kuzey Yayınları.
 • Harlequin (2016). Clarks mağazasının kış mevsimi izlekli vitrin resimlemesi (Resimleme). https ://ha rlequ in-de sign. com/c hrist mas-r etail -desi gn/.
 • Jesse, M. (2015). Kapok mağazasının sonbahar mevsimi izlekli vitrin resimlemesi [Resimleme]. https ://ma rikoj esse. com/j ourna l/383 5.
 • Jordan, E. (2018). Anthropologie mağazasının kış mevsimi izlekli vitrin resimlemesi [Resimleme]. https ://ww w.jor danem mons. com/a rt/sn owyn ight- holid ay-wi ndow- anthr opolo gie-n aperv ille.
 • Kalache, M. (2017). Muse mağazasının yaz mevsimi izlekli vitrin resimlemesi [Resimleme]. https ://ww w.beh ance. net/g aller y/423 43957 /Summ er-Wi ndow- Displ ay
 • Kalan, Ö. (2014). Foucault'un biyopolitika kavramı bağlamında moda ve beden: Vouge dergisi üzerinden bir söylem analizi. Selçuk İletişim, 8(3), 154.
 • Kılıç Efe, P. (2019). Geçmişten günümüze şekerleme vitrinlerinin değişimi ve tüketim isteğine etkisi (Tez No. 611149, Yüksek Lisans Tezi).
 • Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi, Maltepe Üniversitesi.
 • Over, M. (2019). Milk mağazasının ilkbahar mevsimi izlekli vitrin resimlemesi [Resimleme]. https ://ww w.mar iaove r.com /wind ow-ar t
 • Parsa, S., & Parsa, A. F. (2002). Göstergebilim çözümlemeleri. Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Rifat, M. (1986). Genel göstergebilim sorunları: Kuram ve uygulama. Sözce Yayınları.
 • Rifat, M. (1990). Dilbilim ve göstergebilimin çağdaş kuramları. Düzlem Yayınları.
 • Rifat, M. (2000a). XX. yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları 2: Temel metinler. Om Yayınevi.
 • Rifat, M. (2000b). XX. yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları 1: Tarihçe ve eleştirel düşünceler. Om Yayınevi.
 • Sayın, Z. (2001). Göstergelerin göstergebilimsel (semiotik) açıdan değerlendirilmesi: Ankara Büyükşehir Belediye’sinin “Ankara” amblemine bir yaklaşım. Sanat Yazıları, 8, 83–94.
 • Sayın, Z. (2019). Grafik tasarımda etki. Pegem Akademi.
 • Somoon, K., & Sahachaisaeree, N. (2010). Factors determining the location and style of the goods carried: A shopping center clothing display example for undergraduate students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1237.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fine Arts
Journal Section Research Articles
Authors

Uğurcan Çorbacı 0000-0002-6403-3093

Zülfükar Sayın 0000-0001-7123-6713

Publication Date September 28, 2023
Submission Date March 26, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 42

Cite

APA Çorbacı, U., & Sayın, Z. (2023). Mevsim İzlekli Vitrin Resimlemelerinin Görsel Göstergebilim Açısından İncelenmesi. Sanat Ve Yorum(42), 78-87.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929