Research Article
BibTex RIS Cite

Dolaylı Bir Söylem Alanı Olarak Sanat ve İlişkili Mekanlar

Year 2024, Issue: 43, 94 - 102, 26.03.2024

Abstract

Sanat yapıtının toplumla kurduğu ilişki organik bir şekilde ortaya çıkmış ancak tarihsel süreç içerisinde dönem dönem ayrışmalara uğramıştır. Sanatçının bir söylem alanı olarak ortaya koyduğu yapıt ile toplumsal yapıların söylem alanı olan eylem, kamusal alanda bir arada varlık kazanabilmektedir. Bu varoluş biçimi yapıtın ya da eylemin anlamında bazı kırılmalar medyana getirirken ikincil söylem alanlarının da meydana gelmesine olanak tanımaktadır. Sanatçı için üretildiği koşulların bir dışavurumu olarak görülebilecek yapıt, izleyicinin gözünde sürekli dönüşen anlam örgüleri oluşturabilmekte ve söylemi diğer temsillerine göre daha etkili bir şekilde ifade edebilmektedir. Bu durum yapıtı toplumsal eylemlerin nesnesi haline getirerek ardıl anlamlar oluşturulmasına neden olmuştur. Sanat yapıtının kendi anlam örgüsünden çıkartılarak ona farklı bir söylemin yüklendiği süreçler ve bunların nedenleri bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca geçmiş örneklerden faydalanılarak eylem ve yapıt ilişkisinin tarihsel gelişimi üzerine bir inceleme yapılacaktır. Sonrasında Kamusal alan, kurumsal yapılar ve sanat yapıtı ilişkisi üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır.

References

 • Antmen, A. (2008). 20. Yüzyıl batı sanatında akımlar. Sel Yayıncılık.
 • Araeen, R. (2000). A new beginning beyond postcolonial cultural theory and ıdentity politics. Third Tex, 50(14), 3-20. https://doi.org/10.1080/09528820008576833
 • Di Stefano, C. (2010), The 1968 biennale: boycotting the exhibition: an account of three extraordinary days. C. Ricci. (ed.) içinde, Starting from Venice, Milano: Etal, 130-33.
 • Djan, C. (2021, Şubat). Attacking the biennial. (T. Gualberto, Röportaj Yapan)
 • Faulkner, S. (2015). İsrail/Filistin ve görünürlük politikası. A. Artun (ed.) içinde, Küresel ayaklanmalar çağında direniş ve estetik (s. 225-353). İletişim Yayıncılık.
 • Findlen, P. (1989). The museum: ıts classıcal etymology and renaıssance genealogy. Journal of the History of Collectio, 1(1) 59-78. https://doi.org/10.1093/jhc/1.1.59
 • Frizzell, D. (2019). We wanted a revolution black radical women, 1965–85: New Perspectives. Woman’s Art Journal, 2(40), 62-64.
 • Hallward, M. C. (2008). Negotiating boundaries, narrating checkpoints: The case of machsom watch. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 17(1), 21-40. https://doi.org/10.1080/10669920701862476
 • Jung, Y. (2015). Harlem on my mind a step toward promoting cultural diversity in art museums. The International Journal of the Inclusive Museum, 2(7) 1-12. https://doi.org/10.18848/1835-2014/CGP/v07i02/44483 Steyerl, H. (Sanatçı). (2013). Müze bir savaş alanı mıdır? [Video].
 • Taş, G. (2016). Feminizm üzerine genel bir değerlendirme: kavramsal analizi, tarihsel süreçleri ve dönüşümleri. Akademik Hassasiyetler, 3(5).
 • İnternet Kaynakçası 350 Ankara. (2019, Eylül 27). Sanatı piyasalaştırdınız, mücadeleyi de piyasalaştırmayın. Erişim tarihi:06.02.2024 350 Ankara. https://350ankara.org/mucadeleyide-piyasalastirmayin/? fbclid=IwAR3XZpJrNhZ3Zmn4kwb576HIQ-UswIIO9sKXYqJRDsGaDg5X5orn26qVY3k
 • Associated Press. (2022, Mayıs). Man in Wig Throws Cake At Glass Protecting Mona Lisa. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-30/man-in-wig-throws-cake-at-glass-protecting-mona-lisa
 • Beusys, J. (1982). 7000 Meşe [Fotoğraf]. ArtFacts. Erişim Tarihi: 03.03.2023. Art Facts. https://artfacts.net/artwork/7000-oak-trees/61781
 • Cyprino, F. (2007, Kasım 20). A Void in São Paulo. Erişim Tarihi: 30.06.2023. Frieze. https://www.frieze.com/article/void-s%C3%A3o-paulo
 • Debord, G. (2013, Haziran 6). Politikada veya sanatta yeni eylem biçimleri ve sitüasyonistler Erişim Tarihi: 26.06.2023. E-flux. https://www.e-skop.com/skopbulten/politikada-veya-sanatta-yeni-eylem-bicimleri-ve-situasyonistler/1329
 • Djan, C. (2008). 28. Sao Paulo Bienalinin ikinci katında gerçekleştirilen eylemi belgeleyen fotoğraf. [Fotoğraf]. The Brooklyn Rail. Erişim Tarihi: 03.03.2023. The Brooklyn Rail. https://brooklynrail.org/2021/02/criticspage/Attacking-the-Biennial
 • Emmelhainz, I. (2016, Şubat 9). Temsilin iflasından gerçeğin kurtarılmasına. (E. G. Çeviri: Ayşe Boren, Düzenleyen) E-skop. https://www.e-skop.com/skopbulten/temsilin-iflasindan-gercegin-kurtarilmasina/2807
 • Gayle, D. (2022, 14 Ekim). Just Stop Oil activists throw soup at Van Gogh’s Sunflowers. The Guardian.https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/14/just-stop-oil-activists-throwsoup-at-van-goghs-sunflowers
 • ICOM. (2022, Kasım). Statement: Attacks on artworks in museums. ICOM. https://icom-deutschland.de/de/nachrichten/564-statement-attacks-on-artworks-in-museums.html
 • Iriarte, M. E. (2011, Aralık). 29ª Bienal de São Paulo. Erişim Tarihi: 30.06.2023 Art Nexus.
 • https://www.artnexus.com/en/magazines/article-magazine-artnexus/5d63fa4690cc21cf7c0a2939/79/29a-bienal-de-sao-paulo
 • ISM. (2007, Mart). At the Checkpoint: Photo Exhibit. palsolidarity.org. https://palsolidarity.org/2007/03/qalandia-exhibit/
 • Jarrar, K. (2007). Khaled Jarrar Sergisini Toplarken. [Fotoğraf]. Ayyam Galery. Erişim Tarihi: 17.06.2023. Ayyam
 • Galery. http://images.exhibite.com/www_ayyamgallery_com/816.jpg
 • Menezes, C. (2010, Aralık 06). Clear Sailing: 29th São Paulo Biennial. Erişim Tarihi: 30.06.2023. Studio İnternational: https://www.studiointernational.com/clear-sailing-29th-s-o-paulo-biennial
 • McShane, J. (2022, Ekim). German protesters arrested after throwing mashed potatoes at Monet painting that sold for $110 million. Nbcnews. https://www.nbcnews.com/pop-culture/pop-culture-news/german-protesters-arrested-throwing-mashed-potatoes-monet-painting-sol-rcna53623
 • Mulas, U. (1968). Venedik Bienalinde Sanatçıların Eserlerini Ters Sergiledi Anları Belgeleyen Fotoğraf. [Fotoğraf].
 • L’Espresso. Erişim Tarihi: 03.03.2023. L’Espresso. http://temi.repubblica.it/espresso-il68/2008/01/29/la-contestazione-1968-1969/?photo=21News & Press. Just Stop Oil. https://juststopoil.org/news-press/
 • Rawsthorn, A. (2013, Mayıs 26). Political unrest of ‘68 still reverberates. The New York Times. https://www.nytimes.com/2013/05/27/arts/27iht-design27.html
 • Roiter, C. (2008). Pichação at the São Paulo Bienal: Art or Crime? Erişim Tarihi: 30.06.2023. The Art Section. https://www.theartsection.com/art-or-crime
 • Yeşil Gazete. (2019, Kasım 15). 16. İstanbul Bienali sona erdi.Erişim tarihi: 06.02.2024. Yeşil Gazete. https://yesilgazete.org/16-istanbul-bienali-sona-erdi/
Year 2024, Issue: 43, 94 - 102, 26.03.2024

Abstract

References

 • Antmen, A. (2008). 20. Yüzyıl batı sanatında akımlar. Sel Yayıncılık.
 • Araeen, R. (2000). A new beginning beyond postcolonial cultural theory and ıdentity politics. Third Tex, 50(14), 3-20. https://doi.org/10.1080/09528820008576833
 • Di Stefano, C. (2010), The 1968 biennale: boycotting the exhibition: an account of three extraordinary days. C. Ricci. (ed.) içinde, Starting from Venice, Milano: Etal, 130-33.
 • Djan, C. (2021, Şubat). Attacking the biennial. (T. Gualberto, Röportaj Yapan)
 • Faulkner, S. (2015). İsrail/Filistin ve görünürlük politikası. A. Artun (ed.) içinde, Küresel ayaklanmalar çağında direniş ve estetik (s. 225-353). İletişim Yayıncılık.
 • Findlen, P. (1989). The museum: ıts classıcal etymology and renaıssance genealogy. Journal of the History of Collectio, 1(1) 59-78. https://doi.org/10.1093/jhc/1.1.59
 • Frizzell, D. (2019). We wanted a revolution black radical women, 1965–85: New Perspectives. Woman’s Art Journal, 2(40), 62-64.
 • Hallward, M. C. (2008). Negotiating boundaries, narrating checkpoints: The case of machsom watch. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 17(1), 21-40. https://doi.org/10.1080/10669920701862476
 • Jung, Y. (2015). Harlem on my mind a step toward promoting cultural diversity in art museums. The International Journal of the Inclusive Museum, 2(7) 1-12. https://doi.org/10.18848/1835-2014/CGP/v07i02/44483 Steyerl, H. (Sanatçı). (2013). Müze bir savaş alanı mıdır? [Video].
 • Taş, G. (2016). Feminizm üzerine genel bir değerlendirme: kavramsal analizi, tarihsel süreçleri ve dönüşümleri. Akademik Hassasiyetler, 3(5).
 • İnternet Kaynakçası 350 Ankara. (2019, Eylül 27). Sanatı piyasalaştırdınız, mücadeleyi de piyasalaştırmayın. Erişim tarihi:06.02.2024 350 Ankara. https://350ankara.org/mucadeleyide-piyasalastirmayin/? fbclid=IwAR3XZpJrNhZ3Zmn4kwb576HIQ-UswIIO9sKXYqJRDsGaDg5X5orn26qVY3k
 • Associated Press. (2022, Mayıs). Man in Wig Throws Cake At Glass Protecting Mona Lisa. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-30/man-in-wig-throws-cake-at-glass-protecting-mona-lisa
 • Beusys, J. (1982). 7000 Meşe [Fotoğraf]. ArtFacts. Erişim Tarihi: 03.03.2023. Art Facts. https://artfacts.net/artwork/7000-oak-trees/61781
 • Cyprino, F. (2007, Kasım 20). A Void in São Paulo. Erişim Tarihi: 30.06.2023. Frieze. https://www.frieze.com/article/void-s%C3%A3o-paulo
 • Debord, G. (2013, Haziran 6). Politikada veya sanatta yeni eylem biçimleri ve sitüasyonistler Erişim Tarihi: 26.06.2023. E-flux. https://www.e-skop.com/skopbulten/politikada-veya-sanatta-yeni-eylem-bicimleri-ve-situasyonistler/1329
 • Djan, C. (2008). 28. Sao Paulo Bienalinin ikinci katında gerçekleştirilen eylemi belgeleyen fotoğraf. [Fotoğraf]. The Brooklyn Rail. Erişim Tarihi: 03.03.2023. The Brooklyn Rail. https://brooklynrail.org/2021/02/criticspage/Attacking-the-Biennial
 • Emmelhainz, I. (2016, Şubat 9). Temsilin iflasından gerçeğin kurtarılmasına. (E. G. Çeviri: Ayşe Boren, Düzenleyen) E-skop. https://www.e-skop.com/skopbulten/temsilin-iflasindan-gercegin-kurtarilmasina/2807
 • Gayle, D. (2022, 14 Ekim). Just Stop Oil activists throw soup at Van Gogh’s Sunflowers. The Guardian.https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/14/just-stop-oil-activists-throwsoup-at-van-goghs-sunflowers
 • ICOM. (2022, Kasım). Statement: Attacks on artworks in museums. ICOM. https://icom-deutschland.de/de/nachrichten/564-statement-attacks-on-artworks-in-museums.html
 • Iriarte, M. E. (2011, Aralık). 29ª Bienal de São Paulo. Erişim Tarihi: 30.06.2023 Art Nexus.
 • https://www.artnexus.com/en/magazines/article-magazine-artnexus/5d63fa4690cc21cf7c0a2939/79/29a-bienal-de-sao-paulo
 • ISM. (2007, Mart). At the Checkpoint: Photo Exhibit. palsolidarity.org. https://palsolidarity.org/2007/03/qalandia-exhibit/
 • Jarrar, K. (2007). Khaled Jarrar Sergisini Toplarken. [Fotoğraf]. Ayyam Galery. Erişim Tarihi: 17.06.2023. Ayyam
 • Galery. http://images.exhibite.com/www_ayyamgallery_com/816.jpg
 • Menezes, C. (2010, Aralık 06). Clear Sailing: 29th São Paulo Biennial. Erişim Tarihi: 30.06.2023. Studio İnternational: https://www.studiointernational.com/clear-sailing-29th-s-o-paulo-biennial
 • McShane, J. (2022, Ekim). German protesters arrested after throwing mashed potatoes at Monet painting that sold for $110 million. Nbcnews. https://www.nbcnews.com/pop-culture/pop-culture-news/german-protesters-arrested-throwing-mashed-potatoes-monet-painting-sol-rcna53623
 • Mulas, U. (1968). Venedik Bienalinde Sanatçıların Eserlerini Ters Sergiledi Anları Belgeleyen Fotoğraf. [Fotoğraf].
 • L’Espresso. Erişim Tarihi: 03.03.2023. L’Espresso. http://temi.repubblica.it/espresso-il68/2008/01/29/la-contestazione-1968-1969/?photo=21News & Press. Just Stop Oil. https://juststopoil.org/news-press/
 • Rawsthorn, A. (2013, Mayıs 26). Political unrest of ‘68 still reverberates. The New York Times. https://www.nytimes.com/2013/05/27/arts/27iht-design27.html
 • Roiter, C. (2008). Pichação at the São Paulo Bienal: Art or Crime? Erişim Tarihi: 30.06.2023. The Art Section. https://www.theartsection.com/art-or-crime
 • Yeşil Gazete. (2019, Kasım 15). 16. İstanbul Bienali sona erdi.Erişim tarihi: 06.02.2024. Yeşil Gazete. https://yesilgazete.org/16-istanbul-bienali-sona-erdi/
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Visual Arts (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Rıza Ozan Eroğlu 0000-0003-2393-7683

Fırat Engin 0000-0002-0927-0635

Early Pub Date March 26, 2024
Publication Date March 26, 2024
Submission Date January 30, 2024
Acceptance Date March 11, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 43

Cite

APA Eroğlu, R. O., & Engin, F. (2024). Dolaylı Bir Söylem Alanı Olarak Sanat ve İlişkili Mekanlar. Sanat Ve Yorum(43), 94-102. https://doi.org/10.47571/sanatyorum.1428375

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929