Research Article
BibTex RIS Cite

İlk Çağdan Günümüze Kimeraların Plastik Sanatlardaki Tasviri

Year 2024, Issue: 43, 43 - 51, 26.03.2024

Abstract

Kadim kültürlerde önemli bir yeri olan mitler tanrıların yaşamlarına dair kutsal hikayeler, dünyanın nasıl var olduğunu açıklayan geleneksel anlatılar olarak nitelendirilebilir. Mitoloji tarihinde birçok hayali, doğaüstü güçlere sahip karışık yaratıklar, kimi zaman kötünün kimi zaman ise iyinin temsili olmuşlardır. Kadim kültürlerde kimera olarak adı geçen bu karışık yaratıklar, İlk Çağlar’dan günümüze kadar farkı özelliklerde ve amaçlarda var olmuşlardır. Bu araştırmada literatür tarama yöntemi kullanılarak tarihi süreç içerinde çeşitli biçemlerde tasvir edilmiş kimeraların, plastik sanatlardaki betimlemeleri incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmada, İlk Çağ’dan itibaren, çağdaş sanata kadar kimeraların yüklendikleri anlamların irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu karışık yaratıkların tanrı ve tanrıça formu ya da şeytani vasfı, günümüzde üçüncü bir türün varlığını ya da bu türün gelecekte var olma ihtimalini ve insanlık tarafından kabulünü vurgulayan anlayışın yansıtıldığı eserlerin yaratılma amaçları ele alınmıştır.

References

 • Alexis Rockman. (2023, Temmuz 18). A fable for tomorrow. Smithsonian American Art Museum.
 • Andrews, L. B. (2007). Art as a Public Policy medium. E. Kac (Eds), Sings of life bio Art and beyond (s. 125-151).
 • Cambridge, Massachusetts, London: The Mit Press.
 • Anrieu, B. (2007). Embodying the Chimera: Biotechnology and subjectivity. E. Kac (Eds), Sings of life bio art and beyond (s. 57-69). London: The MIT.
 • Atalay, R. (2016). Mitolojinin heykel plastiğine yansımalarına genel bir bakış. Sanat Dergisi (25), 5-17.
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/712008
 • Boyana, H. (2005, Mayıs 1). Arkadia kökenli keçi tanrı Pan. Tarih Araştırmaları Dergisi, 24(37), s. 167-193. doi:10.1501/Tarar_0000000202
 • Camille, M. (2009). The gargoyles of notre-dame: Medievalism and the monsters of modernity. London: University of Chicago Press.
 • Can, Ş. (2011). Klasik Yunan mitolojisi. İstanbul: Ötüken.
 • Catts, O., & Zurr, I. (2007). Semi-Living Art. E. Kac (Eds), Sings of life bio art and beyond (s. 231-247). London: The MIT Press.
 • Graves, R. (1987). New Larousse encyclopedia of mythology. New York: Crescent.
 • Grimal, P. (1986). A conside dictionary of classical mythology. S. Kershaw(Eds), England: Basil Blackwell.
 • Jezińska, E. L. (2022). Affective realities and conceptual contradictions of Patricia Piccinini’s Art: Ecofeminist and disability studies perspectives. The Ecological Future(12), s. 363-379. doi:https://doi.org/10.18778/2083-2931.12.22
 • Kaya, A. (2023). Çağdaş sanat formu olarak dijital heykel, dijital heykelin sağladığı yeni olanaklar. Sanat ve İkonografi Dergisi (4), 2-9. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2861454
 • Krems, K. (2021, Ekim 3). Patricia Piccinini embracing the future.
 • Mackellar, C., & Jones, D. A. (Dü). (2012). Continuum.
 • Öndin, N. (2020). Notre-Dame ve hayal gücü: Gargoyle. 21(1), s. 137-141.
 • Piccinini, P. (2019, Şubat). “Your place is my place.” Rosi Braidotti in conversation with Patricia
 • Rosenberg, R. J. (Dü.). (2023, Temmuz 18). Alaxis Rockman. Art Works of Change.
 • Görsel Kaynakça Görsel 1. https://ozhanozturk.com/2018/01/28/chimera-kimera-mitoloji/
 • Görsel 2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_Katedrali#/media/Dosya:Notre_dame-paris-view.jpg
 • Görsel3. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6rten#/media/Dosya:Bored_Gargoyle_at_Notre_Dame_de_Paris.jpg
 • Görsel 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Meryon#/media/File:Charles_Meryon_-_Le_Stryge_-_Google_Art_Project.jpg
 • Görsel 5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Le_Secq_near_a_Gargoyle.jpg
 • Görsel 6. 50 Art and Interpretation l 2024 43(1): 43-51 l doi: 10.47571/sanatyorum.1443934 https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyevi_Zevkler_Bah%C3%A7esi#/media/Dosya:El_jard%C3%ADn_de_las_Delicias,_de_El_Bosco.jpg
 • Görsel 7. https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyevi_Zevkler_Bah%C3%A7esi#/media/Dosya:Bosch_the_Prince_of_Hell_with_a_cauldron_on_his_head.JPG
 • Görsel 8. https://oggito.com/icerikler/pieter-bruegel-Isyankar-meleklerin-dususu-1562/66840
 • Görsel 9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pan_and_Syrinx_-_After_Rubens.jpg
 • Görsel 10. https://www.fr.de/kultur/kunst/francisco-de-goya-lebensbilder-von-tanz-und-tod-91059785.html
 • Görsel 11. https://www.interaliamag.org/articles/tissue-culture-art-project-oron-catts-ionat-zurr/
 • Görsel 12. https://www.cmaj.ca/content/177/6/609
 • Görsel 13. https://www.flickr.com/photos/hanneorla/35124247892/in/photostream/
 • Görsel 14. https://collections.lacma.org/node/198794
 • Görsel 15. https://www.artworksforchange.org/portfolio/alexis-rockman/
Year 2024, Issue: 43, 43 - 51, 26.03.2024

Abstract

References

 • Alexis Rockman. (2023, Temmuz 18). A fable for tomorrow. Smithsonian American Art Museum.
 • Andrews, L. B. (2007). Art as a Public Policy medium. E. Kac (Eds), Sings of life bio Art and beyond (s. 125-151).
 • Cambridge, Massachusetts, London: The Mit Press.
 • Anrieu, B. (2007). Embodying the Chimera: Biotechnology and subjectivity. E. Kac (Eds), Sings of life bio art and beyond (s. 57-69). London: The MIT.
 • Atalay, R. (2016). Mitolojinin heykel plastiğine yansımalarına genel bir bakış. Sanat Dergisi (25), 5-17.
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/712008
 • Boyana, H. (2005, Mayıs 1). Arkadia kökenli keçi tanrı Pan. Tarih Araştırmaları Dergisi, 24(37), s. 167-193. doi:10.1501/Tarar_0000000202
 • Camille, M. (2009). The gargoyles of notre-dame: Medievalism and the monsters of modernity. London: University of Chicago Press.
 • Can, Ş. (2011). Klasik Yunan mitolojisi. İstanbul: Ötüken.
 • Catts, O., & Zurr, I. (2007). Semi-Living Art. E. Kac (Eds), Sings of life bio art and beyond (s. 231-247). London: The MIT Press.
 • Graves, R. (1987). New Larousse encyclopedia of mythology. New York: Crescent.
 • Grimal, P. (1986). A conside dictionary of classical mythology. S. Kershaw(Eds), England: Basil Blackwell.
 • Jezińska, E. L. (2022). Affective realities and conceptual contradictions of Patricia Piccinini’s Art: Ecofeminist and disability studies perspectives. The Ecological Future(12), s. 363-379. doi:https://doi.org/10.18778/2083-2931.12.22
 • Kaya, A. (2023). Çağdaş sanat formu olarak dijital heykel, dijital heykelin sağladığı yeni olanaklar. Sanat ve İkonografi Dergisi (4), 2-9. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2861454
 • Krems, K. (2021, Ekim 3). Patricia Piccinini embracing the future.
 • Mackellar, C., & Jones, D. A. (Dü). (2012). Continuum.
 • Öndin, N. (2020). Notre-Dame ve hayal gücü: Gargoyle. 21(1), s. 137-141.
 • Piccinini, P. (2019, Şubat). “Your place is my place.” Rosi Braidotti in conversation with Patricia
 • Rosenberg, R. J. (Dü.). (2023, Temmuz 18). Alaxis Rockman. Art Works of Change.
 • Görsel Kaynakça Görsel 1. https://ozhanozturk.com/2018/01/28/chimera-kimera-mitoloji/
 • Görsel 2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_Katedrali#/media/Dosya:Notre_dame-paris-view.jpg
 • Görsel3. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6rten#/media/Dosya:Bored_Gargoyle_at_Notre_Dame_de_Paris.jpg
 • Görsel 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Meryon#/media/File:Charles_Meryon_-_Le_Stryge_-_Google_Art_Project.jpg
 • Görsel 5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Le_Secq_near_a_Gargoyle.jpg
 • Görsel 6. 50 Art and Interpretation l 2024 43(1): 43-51 l doi: 10.47571/sanatyorum.1443934 https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyevi_Zevkler_Bah%C3%A7esi#/media/Dosya:El_jard%C3%ADn_de_las_Delicias,_de_El_Bosco.jpg
 • Görsel 7. https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyevi_Zevkler_Bah%C3%A7esi#/media/Dosya:Bosch_the_Prince_of_Hell_with_a_cauldron_on_his_head.JPG
 • Görsel 8. https://oggito.com/icerikler/pieter-bruegel-Isyankar-meleklerin-dususu-1562/66840
 • Görsel 9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pan_and_Syrinx_-_After_Rubens.jpg
 • Görsel 10. https://www.fr.de/kultur/kunst/francisco-de-goya-lebensbilder-von-tanz-und-tod-91059785.html
 • Görsel 11. https://www.interaliamag.org/articles/tissue-culture-art-project-oron-catts-ionat-zurr/
 • Görsel 12. https://www.cmaj.ca/content/177/6/609
 • Görsel 13. https://www.flickr.com/photos/hanneorla/35124247892/in/photostream/
 • Görsel 14. https://collections.lacma.org/node/198794
 • Görsel 15. https://www.artworksforchange.org/portfolio/alexis-rockman/
There are 34 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fine Arts
Journal Section Research Articles
Authors

Derya Aysun Cancan 0000-0003-3215-5130

Early Pub Date March 26, 2024
Publication Date March 26, 2024
Submission Date February 27, 2024
Acceptance Date February 29, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 43

Cite

APA Cancan, D. A. (2024). İlk Çağdan Günümüze Kimeraların Plastik Sanatlardaki Tasviri. Sanat Ve Yorum(43), 43-51. https://doi.org/10.47571/sanatyorum.1443934

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929