Research Article
BibTex RIS Cite

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN ÇAĞDAŞ SANATTAKİ ETKİSİ

Year 2024, Issue: 43, 26 - 33, 26.03.2024

Abstract

Bilgisayar teknolojileri sanatsal ifadenin bir aracı olarak kullanılmaya 1960'lı yıllarla birlikte başlamıştır. Günümüzde, pek çok sanatçı bilgisayar teknolojilerini çeşitli şekillerde kullanarak sanat çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu araştırmanın amacı, bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin çağdaş sanatlar alanına katkılarını incelemektir. Makalede, bilgisayar teknolojilerinin tarihsel süreçteki gelişimi sanat çalışmalarına katkısı açısından literatür tarama yöntemi ile incelenmiştir. Bu çerçevede, günümüz sanatçılarından Camille Utterback, Daniel Canogar, Rafael Lozano-Hemmer ve Daniel Rozin'in çalışmalarından örneklere yer verilmiştir. Bilgisayar teknolojileri, 1960'lardan itibaren sanat alanında gerçekleşen gelişmelere paralel olarak, sanatçıların farklı pek çok malzemeyi ve medyayı bir arada çok çeşitli şekillerde sunabilmesine olanak tanımıştır. Bilgisayar alanındaki teknolojik gelişmeler, sanatçılar tarafından, hareketli, etkileşimli ve izleyiciye duyarlı sanat çalışmalarının üretilmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Böylece, izleyicinin varlığıyla anlam kazanan bireysel katılımların gözlemlenebilir ve değerli olduğu sanat çalışmaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çerçevede, sanatçının, sanat çalışmasının ve izleyicinin süreç içerisindeki rolü ve etkinliği de çeşitlenmeye başlamıştır.

References

 • Kuruüzümcü, R. (2007). Bir dijital ortam ve sanat formu olarak sanal gerçeklik. Sanat Dergisi, 12, 93-96.
 • McClean, S. T. (2007). Digital storytelling: the narrative power of visual effects in film. Cambridge, United Kingdom: Oxford University Press.
 • Roble, D. (2004). In imerging topics in computer vision. New Jersey, USA: Prentice Hall Publishing.
 • İnternet Kaynakça Basharat, S. (2023). Relationship between computer science and art. https://eduinput.com/relationship-between-computer-science-and-art/
 • Blazepress. (4.10.2018). Daniel Rozin’s Wooden Mirror wave back at you. https://blazepress.com/2018/10/daniel-rozin-moving--mirror/
 • Canogar, D. (t.y.). Statement. http://www.danielcanogar.com/statement,
 • Christiane, P. (t.y.). Histories of the digital now. https://whitney.org/essays/histories-of-the-digital-now
 • Digiart 21. (t.y.). 21. Century digital art. http://www.digiart21.org/art/storming-times-square-2014
 • Foundry Gallery. (t.y.). Allen Hirsch. https://www.foundrygallery.org/allen-hirsh
 • Bitforms Gallery. (t.y.). Daniel Rozin. https://bitforms.art/artist/daniel-rozin/#biography-container Lozano-Hemmer, R. (2019). Rafael Lozano-Hemmer page.
 • https://zhcn.facebook.com/lozanohemmer/photos/zoom-pavilion-a-collaboration-with-polish-artist-krzysztof-wodiczko-from-2015-is/2325342860877537/
 • Lozano-Hemmer, R. (t.y.a). Biography/Rafael Lozano-Hemmer. https://www.lozano-hemmer.com/bio.php
 • Lozano-Hemmer, R. (t.y.b). Zoom Pavillion. https://www.lozano-hemmer.com/zoom_pavilion.php
 • Nake, F. (t.y.). Figure 2. https://www.researchgate.net/figure/Frieder-Nake-13-9-65-Nr-2-Also-called-Homage-a-Paul-Klee-1965_fig2_221629559
 • National Gallery Singapore. (t.y.). Nam June Paik, the future is now. https://explore.namjunepaik.sg//artwork-archival-highlights/tv-buddha
 • Rozin, D. (t.y.). Artist statement. https://digitalartarchive.siggraph.org/artwork/daniel-rozin-wooden-mirror/
 • Stinson, L. (14.05.2014). Watch: How Andy Warhol’s lost computer art was finally found.
 • https://www.wired.com/2014/05/watch-andy-warhol-computer-art/
 • Timetoast. (t.y.). The History of Digital Art. https://www.timetoast.com/timelines/the-history-of-digital-art Türk Dil Kurumu Sözlükleri (TDKS), (2024). Güncel Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr
 • Utterback, C. (2024). Camille Utterback. https://camilleutterback.com/
 • V&A. (t.y.). A history of computer art. http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/computer-art-history/ Vikipedia. (2024). Led. https://tr.wikipedia.org/wiki/LED
Year 2024, Issue: 43, 26 - 33, 26.03.2024

Abstract

References

 • Kuruüzümcü, R. (2007). Bir dijital ortam ve sanat formu olarak sanal gerçeklik. Sanat Dergisi, 12, 93-96.
 • McClean, S. T. (2007). Digital storytelling: the narrative power of visual effects in film. Cambridge, United Kingdom: Oxford University Press.
 • Roble, D. (2004). In imerging topics in computer vision. New Jersey, USA: Prentice Hall Publishing.
 • İnternet Kaynakça Basharat, S. (2023). Relationship between computer science and art. https://eduinput.com/relationship-between-computer-science-and-art/
 • Blazepress. (4.10.2018). Daniel Rozin’s Wooden Mirror wave back at you. https://blazepress.com/2018/10/daniel-rozin-moving--mirror/
 • Canogar, D. (t.y.). Statement. http://www.danielcanogar.com/statement,
 • Christiane, P. (t.y.). Histories of the digital now. https://whitney.org/essays/histories-of-the-digital-now
 • Digiart 21. (t.y.). 21. Century digital art. http://www.digiart21.org/art/storming-times-square-2014
 • Foundry Gallery. (t.y.). Allen Hirsch. https://www.foundrygallery.org/allen-hirsh
 • Bitforms Gallery. (t.y.). Daniel Rozin. https://bitforms.art/artist/daniel-rozin/#biography-container Lozano-Hemmer, R. (2019). Rafael Lozano-Hemmer page.
 • https://zhcn.facebook.com/lozanohemmer/photos/zoom-pavilion-a-collaboration-with-polish-artist-krzysztof-wodiczko-from-2015-is/2325342860877537/
 • Lozano-Hemmer, R. (t.y.a). Biography/Rafael Lozano-Hemmer. https://www.lozano-hemmer.com/bio.php
 • Lozano-Hemmer, R. (t.y.b). Zoom Pavillion. https://www.lozano-hemmer.com/zoom_pavilion.php
 • Nake, F. (t.y.). Figure 2. https://www.researchgate.net/figure/Frieder-Nake-13-9-65-Nr-2-Also-called-Homage-a-Paul-Klee-1965_fig2_221629559
 • National Gallery Singapore. (t.y.). Nam June Paik, the future is now. https://explore.namjunepaik.sg//artwork-archival-highlights/tv-buddha
 • Rozin, D. (t.y.). Artist statement. https://digitalartarchive.siggraph.org/artwork/daniel-rozin-wooden-mirror/
 • Stinson, L. (14.05.2014). Watch: How Andy Warhol’s lost computer art was finally found.
 • https://www.wired.com/2014/05/watch-andy-warhol-computer-art/
 • Timetoast. (t.y.). The History of Digital Art. https://www.timetoast.com/timelines/the-history-of-digital-art Türk Dil Kurumu Sözlükleri (TDKS), (2024). Güncel Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr
 • Utterback, C. (2024). Camille Utterback. https://camilleutterback.com/
 • V&A. (t.y.). A history of computer art. http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/computer-art-history/ Vikipedia. (2024). Led. https://tr.wikipedia.org/wiki/LED
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fine Arts
Journal Section Research Articles
Authors

Melda Öncü 0000-0002-9101-5886

Early Pub Date March 26, 2024
Publication Date March 26, 2024
Submission Date February 28, 2024
Acceptance Date February 29, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 43

Cite

APA Öncü, M. (2024). BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN ÇAĞDAŞ SANATTAKİ ETKİSİ. Sanat Ve Yorum(43), 26-33. https://doi.org/10.47571/sanatyorum.1444434

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929