Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2717-767X | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Sakarya University |


Call For Papers for the 4th Issue:

Academic papers in the fields of Management and Organization, Production, Marketing, Accounting, Finance, Health Management, International Trade, Management Information Systems, Organizational Behavior, Organization Theory, Strategic Management, Human Resources Management, Management Information Systems, Operations and Supply Chain Management are invited for the next issue of Journal of Sakarya University Business Institute which will be published in June, 2021.

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2717-767X | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Sakarya University |
Cover Image


Call For Papers for the 4th Issue:

Academic papers in the fields of Management and Organization, Production, Marketing, Accounting, Finance, Health Management, International Trade, Management Information Systems, Organizational Behavior, Organization Theory, Strategic Management, Human Resources Management, Management Information Systems, Operations and Supply Chain Management are invited for the next issue of Journal of Sakarya University Business Institute which will be published in June, 2021.

Volume 2 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. Geyve ilçesi ayva üreticileri araştırması
  Pages 41 - 49
  Mustafa AKAL, Busenur GÖKÇE, Şeyma ÇELİK
 2. Politik risklerin döviz kuru hareketlerine etkileri: Türkiye uygulamalı
  Pages 51 - 58
  Yonca ÇİÇEK
 3. Arsa karşılığı inşaat işlerinin muhasebeleştirilmesi
  Pages 59 - 63
  Cafer ŞUEKİNCİ
 4. Mutsuz eden yöneticilerden beklenen liderlik tarzları üzerine senaryo araştırması
  Pages 65 - 72
  Ali ALPARSLAN, Funda KIRAN, Şükriye KILIÇ AKSOY, Dorukcan PEHLİVAN
 5. The experience of Arab workers working in Turkey: Qualitative study
  Pages 73 - 77
  Dalya ALNAJJAR, Ahmad ALSAMAN
 6. Değer bazlı performans ölçümüne katkı sunan üç ölçüm aracı: Performans ölçüm matrisi, performans piramidi ve Cambridge performans ölçüm çerçevesi
  Pages 79 - 85
  Hakan CAVLAK
 7. A review on impact of leadership styles in organizations
  Pages 87 - 91
  Afet KIYAK, Fatma BOZKURT
 8. Özel sağlık kuruluşlarında hizmet alan bireylerin kalite algılarının belirlenmesi: Bir SERVPERF uygulaması
  Pages 93 - 98
  Cemal SEZER, Ayhan DURMUŞ, Melih BEBİK
 9. An investigation into apprenticeship education in Kars
  Pages 99 - 105
  Erdoğan KAYGIN, Tayfun YILDIZ, Ethem TOPÇUOĞLU, Serdal ÖZKES
 10. II. Bayezid Dönemi muhasebe uygulamaları ve Osmanlı mali düzeninde yaşanan gelişmeler: Fatih Camii ve İmareti tesislerinin gelir giderleri
  Pages 107 - 111
  Fırat ALTINKAYNAK
 11. Çalışanların algılanan sosyal zekâlarının örgütsel iletişime etkisi
  Pages 113 - 121
  Necmiye Tülin İRGE, Ayşegül ÖZKAN, Özlem Munise KAYNAK