Book Review
PDF BibTex RIS Cite

Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 8, 30.12.2018

Abstract

Sosyal bilgiler öğretiminde edebi
ürünlerin kullanımı dersin hedef kazanımlarını gerçekleştirmede büyük önem arz
etmektedir. İncelenen bu eser, sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünlerin
kullanımı için öğretmenlere ve araştırmacılara rehberlik edecek niteliktedir.
Edebi ürünler, sosyal bilgiler kapsamına giren kavramların canlı örneklerini
öğrenciye sunmaktadır.  Ayrıca bu kitaplar
sosyal bilgiler dersi konularını uygulamaya geçirecek anlamlı ve gerçek
senaryolar içermektedir. Tüm bunların yanında, sanatsal yönleri bulunduğu için
bu kitaplar okuyanı sarmaktadır. Yazarlara göre, romanlar, hikâyeler, gazete,
broşür, kitap, dergi, günlük gibi ürünler de dersin bir parçası olmalıdır.
Çünkü bu türden materyaller, öğrencilere kavramların keşfinde, örgütlenmesinde,
zenginleştirilmesinde yardımcı olduğu gibi, bir takım becerilerin kazanılmasını
da kolaylaştırmaktadır. Tüm bölümler incelendiğinde, eserin Sosyal Bilgiler
Öğretiminde kullanılabilecek kaliteli kaynaklardan biri olduğu, Sosyal
Bilgiler-Edebiyat entegrasyonu konusunda öğretmenlere, araştırmacılara ve
lisans/lisansüstü eğitimde öğrenim gören öğrencilere önemli ipuçları
vermektedir.

References

 • ATA, B. (2000) Tarih Öğretiminde Bir Araç Olarak; Tarihi Romanlar. Türk Yurdu, 153-154, 158-165.
 • DİLEK, D., (2000) Öğrencilerde Tarih Düşüncesinin Gelişimi: Tarih Derslerinde Öğrenme ve Anlama, Milli Eğitim Dergisi (145), 50-54.
 • Dolmaz, M. (2018) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Roman Kullanımının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • MCGOWAN, T., GUZZETTİ, B. (1991) Promoting social studies understanding through literature-based instruction, Social Studies, 82(1), 16-22 Çev: Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, Cilt:11 , Sayı: 11, Adana ss. 35-44.
 • ÖZTÜRK, C., KESKİN, S. C., OTLUOĞLU, R., (2014) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller, Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • SEVER, S., (2015) Çocuk ve Edebiyat, Ankara: Ertem Basın Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.
 • TEKGÖZ, M., (2005) İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencinin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 8, 30.12.2018

Abstract

References

 • ATA, B. (2000) Tarih Öğretiminde Bir Araç Olarak; Tarihi Romanlar. Türk Yurdu, 153-154, 158-165.
 • DİLEK, D., (2000) Öğrencilerde Tarih Düşüncesinin Gelişimi: Tarih Derslerinde Öğrenme ve Anlama, Milli Eğitim Dergisi (145), 50-54.
 • Dolmaz, M. (2018) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Roman Kullanımının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • MCGOWAN, T., GUZZETTİ, B. (1991) Promoting social studies understanding through literature-based instruction, Social Studies, 82(1), 16-22 Çev: Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, Cilt:11 , Sayı: 11, Adana ss. 35-44.
 • ÖZTÜRK, C., KESKİN, S. C., OTLUOĞLU, R., (2014) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller, Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • SEVER, S., (2015) Çocuk ve Edebiyat, Ankara: Ertem Basın Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.
 • TEKGÖZ, M., (2005) İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencinin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Kitap İnceleme
Authors

Mustafa DOLMAZ

0000-0002-9420-0331
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Dolmaz, M. (2018). Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 2 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/42032/441710

Flag Counter