Etik Kurul İzin Belgesi Hakkında

TR Dizin “Hakkında” sayfasında (https://trdizin.gov.tr/about) “TR Dizin İçin Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar” başlığı altında ilan edilen ve 2020 yılı için eklenmiş olan “TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında etik kurallar ile ilgili hususlara uyulması istenmiştir.

Bu bağlamda; Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu TR Dizin kapsamındaki dergilerin kriterlerine eklenmiştir.

Bu doğrultuda;

1. “Etik Kurul İzni” gerektiren çalışmalar olarak nitelendirilen ve aşağıda listelenen çalışmalar için yazarlar tarafından “Etik Kurul İzin Belgesi” sağlanmalı ve dergiye sunulmalıdır. 

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

2. Bu çalışmalara ek olarak aşağıda belirtilen çalışmalar ile ilgili hususlara dikkat edilmelidir.

  • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının,
  • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığının,
  • ullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun,
    çalışmalarda belirtilmesi gerekmektedir.

3. Üniversiteler dışındaki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, yazarların bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurarak ilgili belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

4. 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

“TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne çalışmalarını gönderecek tüm yazarların yukarıda belirtilen hususlara hassasiyetle dikkat etmeleri ve “Yayın Etiği ve Etik Kurul İzin Belgesi Beyan Formu”nu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak çalışmalarını sisteme yüklerken ayrı bir belge olarak yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca; Madde 1 ve Madde 2 ile belirtilmiş alanlarda çalışmaları olan yazarların, ilgili belgeleri de (Etik Kurul İzin Belgesi, Aydınlatılmış Onam Formu vb.) ayrı belgeler olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yayın Etiği ve Etik Kurul İzin Belgesi Beyan Formu”na buraya tıklayarak erişebilirsiniz.