Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University |


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published. SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation. Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Creative Commons Lisansı

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science

e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published. SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation. Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Creative Commons Lisansı
Volume 16 - Issue 1 - May 27, 2021
 1. Difüz Optik Tomografi Sisteminde Görüntü İşleme Uygulamalarının Test Edilmesi
  Pages 1 - 16
  Yiğit Ali ÜNCÜ, Gençay SEVİM, Murat CANPOLAT
 2. Sharpe Oranı ve Treynor Endeksi Performans Ölçülerine Dayalı Genetik Algoritma Yaklaşımı
  Pages 17 - 34
  Azize Zehra ÇELENLİ BAŞARAN
 3. Boosting Performance of Transfer Learning Model for Diagnosis of COVID-19 from Computer Tomography Scans
  Pages 35 - 45
  Onur KARAMAN
 4. Estimating of Surface Tension and Viscosity of Liquid Ag-Cu Alloys
  Pages 46 - 65
  Hüseyin ARSLAN, Musab YAVUZ
 5. Parkinson Hastalığı ile İlişkilendirilen PreNAC Fibril Kesiti ve Onun A53C, A53E, A53G, A53T, A53V Mutasyonlarının Yapısal Kararlılığın Araştırılması
  Pages 66 - 76
  Hakan ALICI, Kadir DEMİR
 6. Prediction of COVID-19 Pandemic Before The Latest Restrictions in Turkey by Using SIR Model
  Pages 77 - 85
  Efehan ULAŞ
 7. Ab-initio Calculations; Mechanical and Electronic Properties of New M4As3Co (M: Al, Ga) Compounds
  Pages 86 - 95
  Buğra YILDIZ, Aytaç ERKİŞİ
 8. Prediction of Excess Molar Volumes for Quaternary Liquid Mixtures at 298.15 K
  Pages 96 - 106
  Hüseyin ARSLAN
 9. Quantitative Analysis for RBS and PIXE Spectrums of Thin Cu2ZnSnS4 (CZTS) Films
  Pages 107 - 120
  Metin USTA
 10. Polidiskte Tek Bir Eleman Tarafından Üretilen Değişmez Alt Uzaylar için Operatör Teorik Bir Kuruluş
  Pages 121 - 128
  Beyaz Başak ESKİŞEHİRLİ
 11. Nucleon Densities of Copper Isotopes Calculated by Skyrme and Gogny Models
  Pages 129 - 136
  İsmail Hakkı SARPÜN, Ferhan AKDENİZ, Eyyup TEL, Abdullah AYDIN
 12. Asimptotik Lacunary İstatistiksel ɸ-Denk Üç İndisli Diziler
  Pages 137 - 146
  Mualla Birgül HUBAN
 13. Electrochemical and Structural Behavior of Bi Doped ZnO Materials Obtained with Solvothermal Synthesis Method
  Pages 147 - 156
  Nazmi SEDEFOĞLU, Hamide KAVAK
 14. 206,207Pb(p,xn) Reaksiyonu Tesir Kesiti Hesaplamalarına Seviye Yoğunluğu Modellerinin Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 157 - 168
  Hasan ÖZDOĞAN
 15. Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen ZnO İnce Filmlerin Alttaş Sıcaklıklarının Yapısal ve Optik Özelliklerine Etkisi
  Pages 169 - 178
  Murat KOÇ
 16. Boya Duyarlı Güneş Pillleri için Karbazol Tiyofen Türevli Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Pages 179 - 188
  Çiğdem ERDEN, Kamuran GÖRGÜN
 17. 3-Amino-5-Hidroksi-1H-Pirazol Bazlı Bazı Yeni Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri
  Pages 189 - 199
  Fati YILDIRIM
 18. Analysis of Relationship Between Some Disazo Dyes Derived from 2,4-Dihydroxyquinoline and Its Anticancer and DNA Binding Properties by Density Functional Theory
  Pages 200 - 215
  Muhammet ÇAVUŞ, Nesrin ŞENER
 19. The Effect of Environmental and Chemical Approach on rGO Structure
  Pages 216 - 224
  Banu ESENCAN TÜRKASLAN
 20. Yağlı Boya Tuvallerde Görülen Kirlenmelerde Hidrojellerle Yüzey Temizliği
  Pages 225 - 236
  İbrahim KARATAŞ, Cem GÖK, Dicle ERDEN GÖNENMİŞ, Yusuf ÖZCAN
 21. Study on the Dependence of Energy Resolution on Reflector Material for Inorganic Crystal Scintillators Using the Geant4
  Pages 237 - 245
  Murat DAĞ
 22. Difüz Optik Tomografi Sistemlerinde Kullanılan Geri Çatım Algoritmaları için İterasyon Sayısını Belirmede Alternatif Bir Yöntem
  Pages 246 - 258
  Gençay SEVİM, Yiğit Ali ÜNCÜ, Murat CANPOLAT
 23. q−Mittag-Leffler Fonksiyonu ile Tanımlı Analitik Fonksiyonlar için Konvolüsyon Özellikleri
  Pages 259 - 270
  Asena ÇETİNKAYA, Oya MERT
 24. Bazı Yarı Deneysel Formüller Kullanılarak 14.5 MeV Civarında Kalay İzotoplarının (n,p) Nükleer Reaksiyonların Tesir Kesitlerinin Hesaplanması
  Pages 271 - 278
  Eyyup TEL, Bülent ÜNAL, Halide ŞAHAN
 25. Synthesis, Characterization and Photoelectrochemical Properties of MoS2 decorated TiO2 Nanotubes Electrodes
  Pages 279 - 286
  Burcu BOZKURT ÇIRAK, Çiğdem EDEN
 26. Perlit ve Pomza Agregalı Polimer Betonların Radyasyon Zırhlama Performanslarının Araştırılması
  Pages 287 - 300
  Ali Nadi KAPLAN, Cengiz ÖZEL
 27. Potansiyel Antikolinesteraz Ajanlar Olarak Yeni İmidazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Pages 301 - 307
  Derya OSMANİYE, Betül KAYA ÇAVUŞOĞLU
 28. Sabordinasyon ve Fibonacci Sayılar Dizisi ile Tanımlanan Kendisi ve Tersi Yalınkat Fonksiyonların Yeni Bir Alt Sınıfı için Katsayı Eşitsizlikleri
  Pages 308 - 318
  Meryem YILDIZ, Şahsene ALTINKAYA
 29. Characterization of Myrrh Essential Oil wıth GC-MS and Investigation Antibacterıal Effects on Salmonella spp.
  Pages 319 - 327
  Evren ARIN, Ebru ÖNEM, Mehmet Ali TABUR
Indexes and Platforms