Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University |


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published. SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation. Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Creative Commons Lisansı

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science

e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published. SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation. Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Creative Commons Lisansı
Volume 15 - Issue 2 - Nov 29, 2020
 1. İdrarda Orotik Asit’in Temassız İletkenlik Dedektörü Kullanılarak Kapiler Elektroforez Yöntemi İle Hızlı Tayini
  Pages 194 - 202
  Mehmet Şerif CANSEVER, Nevin ÖZTEKİN, Veselina ADIMCILAR, Tanyel ZÜBARİOĞLU, Ertuğrul KIYKIM, Ayşe AKTUĞLU
 2. First-Principles Study on Magnetic Nature and Electronic Behavior of Silver-Based Sulfide: Ag3MnS4
  Pages 203 - 212
  Aytaç ERKİŞİ, Gokhan SURUCU
 3. Tarımda Kullanılan Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Eisenia Foetida Deri Dokusu Üzerinde Etkisinin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 213 - 223
  Şeyma Rukiye YAYLA, Nurgül ŞENOL
 4. Experimental Studies and DFT Calculations of a Novel Molecule Having Thieno[3,2-b]thiophene Fragment
  Pages 224 - 236
  Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
 5. Yeni Geliştirilen NUMEXO2 Dijital Elektronik ile EXOGAM2 Dedektörünün K-Parametresine Bağlı Enerji Çözünürlüğü
  Pages 237 - 243
  Vakkas BOZKURT, Sefa ERTURK, Elif ŞAHİ̇N
 6. Magnetic moment of Zc(3900) as molecular state
  Pages 244 - 252
  Ulaş ÖZDEM
 7. Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretilen Güneş Soğurucu CH3NH3PbI3-xClx Perovskit Yapısının Optik, Morfolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 253 - 263
  Salih AKYÜREKLİ, Murat KALELİ, Murat KOÇ, Durmuş Ali ALDEMİR
 8. Ultrasonik Ortamda Biyokömür Kullanarak Sulu Çözeltiden 5-Florourasilin Giderilmesi: Yanıt Yüzey Modellemesi ve Optimizasyonu
  Pages 264 - 286
  Sema AKAY
 9. 131Cs Radyoizotopunun Üretildiği Bazı Nükleer Reaksiyonların Uyarılma Fonksiyonları
  Pages 287 - 294
  Sedat ZENGİN, Vildan ÖZKAN BİLİCİ, İ̇smail Hakkı SARPÜN
 10. Helyum Atomunun İkili Uyarılma-İyonlaşma Rezonans Profillerinin 10o-80o Açı Aralığındaki Değişimlerinin İncelenmesi
  Pages 295 - 306
  Nurçin KAYAR, Zehra Nur ÖZER
 11. CMS HF Dedektöründe Kullanılan Fiberlerin Radyasyondan Gördüğü Zararı Görüntüleme Sistemi
  Pages 307 - 318
  Yalçın GÜLER
 12. Novel Heterocyclic Azo Compounds: Synthesis, Characterization and DFT Calculations
  Pages 319 - 329
  Shahodat IRMUMINOVA, Barış SEZGİN, Tahir TİLKİ
 13. Halojen Atomları ve Siyano Grubunun Hekzasen Molekülünün Optik, Elektronik ve Yük Transfer Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Moleküler Dizayn Yöntemi, Yapı-Özellik İlişkisi
  Pages 330 - 342
  Gül YAKALI
Indexes and Platforms