Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University |


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published. SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation. Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Creative Commons Lisansı

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science

e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published. SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation. Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Creative Commons Lisansı
Volume 14 - Issue 2 - Nov 30, 2019
 1. Sol Jel Yöntemiyle Elde Edilen ZnO Filminin Yapısal, Morfolojik ve Optik Özelliklerine Erbiyum Katkısının Etkisi
  Pages 179 - 192
  Gonca İLGÜ BÜYÜK , Saliha ILICAN
 2. Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L.
  Pages 193 - 202
  Dilek ÇAVUŞOĞLU
 3. [Ni(2-Benzimidazol-il-üre)2(etanol)2][NO3]2 Bileşiğinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak Yapılan Bazı Kuantum Kimyasal Hesaplamaları
  Pages 203 - 212
  Zeynep TURHAN İRAK , Mehmet POYRAZ
 4. Düşük Basınçta İndüktif Bağlı Radyo-Frekans Neon Akan Deşarjın Özellikleri
  Pages 213 - 226
  Neslihan ŞAHİN
 5. Osmaniye’de İki Yıl Boyunca Güneşin Ultraviyole (385-295 nm) Işınımının Ölçülmesi
  Pages 227 - 238
  Muhittin ŞAHAN
 6. Lineer Hızlandırıcı Cihazında (Linak) Alınan Rölatif Doz Ölçümlerinde ≤ 3 mm Geometrik Hataların Yüzde Derin Doz (%DD) ve Işın Profil (IP) Parametreleri Üzerine Etkisi
  Pages 239 - 247
  Aysun İNAL
 7. Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. by Exogenous Glycine Treatment
  Pages 248 - 255
  Dilek ÇAVUŞOĞLU
 8. Sawada-Kotera Denkleminin Nümerik Yöntemlerle Çözümü ve Çözümlerin Karşılaştırılması
  Pages 256 - 268
  Zekeriya ÖZKAN , Ramazan UYHAN
 9. Kültür Minekop Balığının (Umbrina cirrosa Linnaeus, 1758) Radyolojik Risk Değerlendirmesi
  Pages 269 - 275
  Süleyman Fatih ÖZMEN , Mesut YILMAZ
 10. Use of Fuzzy Logic Modelling for Radiation Shielding Properties of Borided Fe-Ni Binary Alloys
  Pages 276 - 284
  Nazım UÇAR , Cihan EKİNCİ , Ahmet ŞAHİNER , Adnan ÇALIK , Gülden KAPUSUZ
 11. The Comparison of Reconstruction Algorithms for Diffuse Optical Tomography
  Pages 285 - 295
  Tanju MERCAN , Gençay SEVİM , Yiğit Ali ÜNCÜ , Serkan USLU , Hüseyin Özgür KAZANCI , Murat CANPOLAT
 12. A Synthetic, Spectroscopic, Theoretical and Biological Perspective on a Novel Schiff Base Included 4-Aminoantipyrine
  Pages 296 - 315
  Aliye GEDİZ ERTÜRK
 13. İn Vitro Çinko Uygulamasının DNA Hasarı, Lipid Peroksidasyonu ve Eritrosit Stabilitesi Üzerine Etkileri
  Pages 316 - 326
  Tuğba DEMİRAL , Muhammet Yusuf TEPEBAŞI , Furkan CALAPOĞLU , Ayşe BÜLBÜL , Mustafa CALAPOĞLU
 14. Voltaj ve Akım Değerlerinin Hasta Dozu Üzerindeki Etkilerinin CTDI Fantomu ile Araştırılması
  Pages 327 - 334
  İsmail Hakkı SARPÜN , Aysun İNAL , Buket ÇEÇEN
 15. Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 335 - 344
  Melek ZEYBEK , Seray YILDIZ
 16. Molecular Characterization of Pomegranate (Punica granatum L.) Genotypes with SSR Markers
  Pages 345 - 351
  Halime Keriman ÇETİNKAYA , Damla GÜVERCİN , Yaşar KARAKURT
 17. Fabrication of Polyvinylpyrrolidone Nanofibers with Green Solvents
  Pages 352 - 366
  Funda CENGİZ ÇALLIOĞLU , Hülya KESİCİ GÜLER
 18. Peroxidase Gene Based Genetic Relationships Among Safflower Genotypes
  Pages 367 - 373
  Ayşe ÖZNUR ÇANKAYA , Muhammet TONGUÇ , Sercan ÖNDER
 19. Phenomenological Nuclear Potential Shapes for Optical Model Analyses of 16O+12C Elastic Scattering
  Pages 374 - 383
  Gökhan COF , M. Ertan KURKCUOGLU
 20. N-Alkillenmiş Tetrazol Türevi Bileşiklerin Absorpsiyon, Dağılım, Metabolizma ve Atılım (ADME) Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 384 - 394
  Hamdi ÖZKAN
 21. Nazofarenks Kanseri Radyoterapi Tedavisinde Hibrit Tedavi Planının TLD ile Dozimetrik Doğrulanması
  Pages 395 - 401
  Gamze BOZ , Murat OKUTAN , Bayram DEMİR
 22. The Relationship between Soil Gas Radon Concentration Level and the Distance of Sampling Point to Akşehir Fault Zone
  Pages 402 - 407
  Ayla GÜMÜŞ , Hüseyin Ali YALIM
 23. Monte Carlo Calculation of Mass Attenuation Coefficients of Some Biological Compounds
  Pages 408 - 417
  Aycan ŞAHİN , Ahmet BOZKURT
 24. Lineer Olmayan İkili Schrödinger Denklemi için Ağsız Bir Yöntem
  Pages 418 - 435
  Bahar KARAMAN , Yılmaz DERELİ
 25. Chiral 1,4-Hydroxyarylalcohols (HAROLs) and 1,4-Aminoalkylphenols (AAPs) as Organocatalysts for Asymmetric Hetero Diels-Alder Reaction
  Pages 436 - 441
  Erkan ERTÜRK , Mustafa Ali TEZEREN , Tahir TİLKİ
Indexes and Platforms