Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdufeffd


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published.

SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation.

Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science

e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdufeffd
Cover Image


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published.

SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation.

Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Volume 14 - Issue 1 - May 2019
 1. Lineer-Kuadratik Anizotropik Saçılma için Kritiklik Probleminde Yansıtıcı Özdeğerleri
  Pages 1 - 15
  R. Gökhan TÜRECİ
 2. Study of Shielding Effects on Cosmic Ray Rate
  Pages 16 - 21
  Ali YILMAZ
 3. MoO3 Tampon Tabakasının CdTe-Bazlı Güneş Hücresinin Verimliliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 22 - 27
  Yunus ÖZEN
 4. Sabit Bekleme Zamanlı Tip II Sayaç Sürecinde Ortalama Değer ve Varyans Fonksiyonlarının Parametrik Tahmini
  Pages 28 - 38
  Mustafa Hilmi PEKALP, Halil AYDOĞDU
 5. Quality Control Tests of SPECT- CT
  Pages 39 - 56
  Duygu TUNÇMAN GENÇ, Bilal KOVAN, Bayram DEMİR, Cüneyt TÜRKMEN
 6. Calculation of Production Reaction Cross Section of Some Radiopharmaceuticals Used in Nuclear Medicine by New Density Dependent Parameters
  Pages 57 - 61
  Yusuf KAVUN, Eyyup TEL, Muhittin ŞAHAN, Ahmet SALAN
 7. Synthesis and Characterization of an Electrochromic Copolymer Film Bearing Two Different Donor-Acceptor-Donor Type Electrochromes
  Pages 62 - 70
  Emine Gül CANSU ERGÜN
 8. Quantitative Analysis of Ciprofloxacin in an Ophthalmic Solution Using UV Absorption Spectrophotometry and Derivative Spectrophotometry
  Pages 71 - 76
  Saadet DERMİŞ, Sümeyye KILIÇ, Zehra Ceren ERTEKİN, Erdal DİNÇ
 9. Bootstrap Tahminini Kullanarak Pearson Korelasyon Katsayısının Önemliliğinin Araştırılması
  Pages 77 - 88
  Tolga ZAMAN, Kamil ALAKUŞ
 10. Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini
  Pages 89 - 96
  Güzide Pekcan Ertokuş
 11. Polimerik Nanoküreler Üzerine Enzim İmmobilizasyonu ve Optimizasyonu
  Pages 97 - 104
  Nurdan KURNAZ YETİM, Elvan HASANOĞLU ÖZKAN, Nurşen SARI
 12. Gömme Fonksiyonu Kullanılarak Küme Optimizasyonuna Göre Verilen Küme Değerli Optimizasyon Problemlerinin Optimallik Koşulları
  Pages 105 - 111
  Emrah KARAMAN
 13. Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson ve Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson Ekstraktlarının Fenolik Madde İçeriği ve Biyolojik Aktiviteleri
  Pages 112 - 126
  Ahmet Savcı, Yusuf ALAN, Enver Fehim KOÇPINAR, Murat KURŞAT, Sıraç TOPDEMİR, Mizbah KARATAŞ, Birsen ÇAKMAK
 14. Magnetic Properties of Spin-1 One-Dimensional Ising System
  Pages 127 - 135
  Gökçen DİKİCİ YILDIZ
 15. 2,4,6-Trinitrofenol ve Trinitrotoluen ile 1-Bromopiren arasında oluşan Yeni Enerjik Ko-kristalin Karakterizasyonu ve Enerjik Performans Özellikleri
  Pages 136 - 149
  Nilgün ŞEN, Sinecan İrem BOZKUŞ
 16. Investigation of Potential Antibacterial Properties of Some Azo Compounds by Molecular Docking Method
  Pages 150 - 154
  Çiğdem KARABACAK ATAY, Tahir TİLKİ, Bülent DEDE
 17. Effect of Monoethanolamine Content on the Crystallinity of ZnO Thin Films
  Pages 155 - 164
  Ahmet TUMBUL
 18. (±)-(1SR,8RS,10RS)-9,9,10-Tribromtrisiklo[6.2.1.02,7]undeka-2,4,6-trien Molekülünün Hesaplamalı Kimya Yöntemiyle Lokal ve Global Kimyasal Aktivite ve DNA Bazları ile Yük Transferinin Tayini
  Pages 165 - 178
  Zeynep DEMİRCİOĞLU, Cem Cüneyt ERSANLI
Indexes and Platforms