Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University |


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published. SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation. Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Creative Commons Lisansı

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science

e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published. SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation. Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Creative Commons Lisansı
Volume 15 - Issue 1 - May 31, 2020
 1. Küçük Radikal Tümlenmiş Modüller
  Pages 1 - 8
  Figen ERYILMAZ , Ergül TÜRKMEN
 2. Bis[2-(metilamino)troponato]bakır(II) Molekülünün Yapısal ve Elektronik Özelliklerinin Deneysel ve Kuramsal Analizleri
  Pages 9 - 22
  Serap UZUN , Zeynep DEMİRCİOĞLU
 3. Mamografi Sistemlerinde İlgi Alanı, Türev ve İnce Gruplama Seçimlerinin Modülasyon Transfer Fonksiyonunun Üzerine Etkileri
  Pages 23 - 35
  Yiğit Ali ÜNCÜ , Hasan ÖZDOĞAN
 4. Radyoterapı̇ Odasının Farklı Noktalarında Nötron Kirliliğinin Ölçülmesi
  Pages 36 - 44
  Onur KARAMAN , Ayşe Güneş TANIR, PH.D.
 5. Nitro Grupları İçeren Klasik Patlayıcı Maddelerin İndirgeme Tepkimeleri ile Kimyasal Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması
  Pages 45 - 62
  Abdullah YÜCEL , Orhan ATAKOL
 6. Synthesis and Absorption Properties of Trisubstituted Hetarylazo Indole Dyes
  Pages 63 - 72
  Mehmet ULUTÜRK , Tahir TİLKİ
 7. 1D Kuantum Telin Ortalama Enerjisi ve Öz Isısı
  Pages 73 - 79
  Arif BABANLI , Vepa SABYROV
 8. Strongly Summable Bivariate Measurable Functions of Weight g
  Pages 80 - 89
  Rabia SAVAS
 9. HD 199719’un Çizgi Ortay Analizi
  Pages 90 - 99
  Didem Dilan İZCİ , Mesut YILMAZ
 10. YBO3 Fosforunun Termolüminesans Dozimetrik Pikinin Kinetik Parametreleri
  Pages 100 - 109
  Sibel AKÇA
 11. Sıklaştırma Fonksiyonlu Çizge-Yönlendirilmiş Yinelemeli Fonksiyon Sistemleri
  Pages 110 - 123
  Fatma Diğdem KOPARAL , Yunus ÖZDEMİR
 12. A Study on Mechanical Properties of Dissimilar Steels Welded with Electric Arc Welding
  Pages 124 - 129
  Cüneyt AYTEKİN , Adnan ÇALIK , Nazım UÇAR
 13. Dosimetric Comparison of 3D-CRT, IMRT, IMAT and Helical Tomotherapy for Thoracic Esophageal Carcinoma
  Pages 130 - 139
  Murat OKUTAN , Şeyda UYANIK BAYRAM, Canan KÖKSAL , Evren Ozan GÖKSEL , Şule KARAMAN , Yunus Emre AKPINAR , Nergiz DAĞOĞLU , Bayram DEMİR
 14. Bir Kaynar Su Reaktör Modellemesinde Np ve Am Yakıt Çubukları için Bazı Nötronik Değerlerin İncelenmesi
  Pages 140 - 147
  Mehtap DÜZ
 15. New Relations Concerning a Mean Value of Some Hardy Sums and Ramanujan Sum
  Pages 148 - 157
  Muhammet Cihat DAĞLI
 16. Yersinia enterocolitica’nın Tespiti için Altın-nanoparçacık ile Güçlendirilmiş Biyosensör Uygulamalarının Geliştirilmesi
  Pages 158 - 166
  Sümeyra SAVAŞ
 17. Fonksiyonelleştirilmiş Titanyum Dioksit Nanotüp Sentezi
  Pages 167 - 176
  Banu TÜRKASLAN , Melek AKTAŞ , Sultan AKAR
 18. The Electron Ionization Mass Spectra of ONO, ONNO and O3N3 Type Schiff Base Complexes Containing First Row Transition Metal Ions
  Pages 177 - 193
  Emine Kübra İNAL , Orhan ATAKOL , Mehmet Abdulkadir AKAY
Indexes and Platforms