Year 2019, Volume 3 , Issue 3, Pages 119 - 127 2019-12-30

9-14 Yaş Grubu İşitme Engelli Sedanterlerde Nintendo-Wii Balance Board Antrenmanlarının Dinamik Denge Üzerine Etkisi

Cihat KORKMAZ [1] , Manolya AKIN [2]


Bu araştırma da Nintendo-wii ile yapılan antrenmanların işitme engelli sedanterlerin dinamik denge değişkenlerine olan etkisini değerlendirmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini; Mersin ili Toroslar ilçesinde bulunan Yunus Emre İşitme Engelliler Ortaokulu’nda öğrenim gören, daha önceden herhangi bir spor branşı ile uğraşmamış 9-14 yaş aralığındaki 22 işitme engelli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ön test-son test model kullanılmış olup, Nintendo Wii Fit sport içinde bulunan ve denge duyusunu geliştirmeye yardımcı olan; kafa topu (soccer heading), kayak slalomu, kayakla atlama, table tilt, gergin ip üstünde yürüme (tightrope tension), denge balonu, penguen kayış ve snowboard slalom oyunları 8 hafta boyunca katılımcılara uygulanmıştır. Dinamik denge ölçümü için TecnoBody ProKin denge cihazı, gözler açık bir şekilde çift ayakla ve tek ayakla (sağ-sol) kullanılmıştır. Cihazın çift ayak ve her iki ayak için verdiği 5 ayrı veriden, yapılan iki uygulamadan sonra en iyi olanı analize dâhil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin, yaş, boy ve kilo aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. Normallik dağılımları yapılmıştır. Normallik dağlımı sonucunda; normal dağılım göstermeyen çift ayakla katedilen mesafe (ÇİFTPL) değeri için Wilcoxon işaretli sıralar testi, normal dağılım gösteren diğer değerler için paired sample t testi uygulanmıştır. 8 haftalık antrenman programları uygulanması sonucunda; bireylerin çift, sağ ve sol ayak katedilen mesafe (PL) puanlarının ön test-son test ölçümlerinde anlamlı düzeyde farklılık görülmüştür. Nintendo-wii  balance board antrenman programlarının dinamik denge becerilerinin gelişmesine olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.

İşitme Engelli, Dinamik Denge, Nintendo-wii
 • Ertürk, B. (2003). İşitme engelli çocukların ailelerine öneriler. Ankara, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı.
 • Polat, E. (2008). İşitme Engelli Güreşçilerle Sağlıklı Güreşçilerin Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması/The Comparison of The Dynamic Balance Between Audially Handicaped Wrestlers' And Normally Wrestlers'. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Gabell, A., & Simons, M. A. (1982). Balance coding. Physiotherapy, 68(9), 286.
 • Topuz, B., & Bostancı, İ. (1997). Kulak-burun-boğaz hastalıkları teşhis ve tedavi. Basım Ajans
 • Azevedo, M.G. & Samelli, A.G. (2008). Comparative study of balance on deaf and hearing children. Rev CEFAC, 11(1), 85-91.
 • Butterfield, S. A. (1991). Influence of age, sex, hearing loss, and balance on development of running by deaf children. Perceptual and motor skills, 73(2), 624-626.
 • Gheysen, F., Loots G., & van Waelvelde, H. (2008). Motor development of deaf children with and without cochlear implants. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 13(2), 215-224.
 • Rine, R. M., Braswell, J., Fisher, D., Joyce, K., Kalar, K., & Shaffer, M. (2004). Improvement of motor development and postural control following intervention in children with sensorineural hearing loss and vestibular impairment. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 68(9), 1141-1148.
 • Hatipoğlu, A. (2005) Normal ve İşitme Engelli Çocuklarda Denge Alıştırmalarının Denge Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Spor Eğitim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • de Sousa, A. M. M., de França Barros, J., & de Sousa Neto, B. M. (2012). Postural control in children with typical development and children with profound hearing loss. International journal of general medicine, 5, 433.
 • Melo, R. D. S., Lemos, A., Macky, C. F. D. S. T., Raposo, M. C. F., & Ferraz, K. M. (2015). Postural control assessment in students with normal hearing and sensorineural hearing loss. Brazilian Journal of otorhinolaryngology, 81(4), 431-438.
 • Sheehan, D. P., & Katz, L. (2013). The effects of a daily, 6-week exergaming curriculum on balance in fourth grade children. Journal of Sport and Health Science, 2(3), 131-137.
 • https://www.nintendo.com/
 • Franco, J., Jacobs, K., Inzerillo, C., Kluzik, J. (2012). The effect of the Nintendo Wii Fit and exercise in improving balance and quality of life in community dwelling elders. Technology and Health Care-20 95–115 95
 • Meldrum, D., Glennon, A., Herdman, S., Murray, D., & McConn-Walsh, R. (2012). Virtual reality rehabilitation of balance: Assessment of the usability of the Nintendo Wii Fit Plus. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 7(3), 205-210.
 • Demir, A., Akın, M. (2018)a. Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 109-121.
 • Demir, A., & Akın, M. (2018)b. Examining the effects of active video games and balance training on static balance in 6 years old children 6 yaş grubu çocuklarda aktif video oyunları ve denge antrenmanlarının statik dengeye etkisinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 15(4), 2376-2386.
 • Mhatre, P. V., Vilares, I., Stibb, S. M., Albert, M. V., Pickering, L., Marciniak, C. M., ... & Toledo, S. (2013). Wii Fit balance board playing improves balance and gait in Parkinson disease. Pm&r, 5(9), 769-777.
 • Taylor, M.J.D., Shawis, T., Impson, R., Ewins, K., McCormick, D., & Griffin, M. (2012). Nintendo Wii As a Training Tool in Falls Prevention Rehabilitation: Case Studies. Journal of the American Geriatrics Society, 60, 1781-1783.
 • Bonney, E., Jelsma, D., Ferguson, G., & Smits-Engelsman, B. (2017). Variable training does not lead to better motor learning compared to repetitive training in children with and without DCD when exposed to active video games. Research in developmental disabilities, 62, 124-136.
 • Page, Z. E., Barrington, S., Edwards, J., & Barnett, L. M. (2017). Do active video games benefit the motor skill development of non-typically developing children and adolescents: A systematic review. Journal of science and medicine in sport, 20(12), 1087-1100.
 • Karakoç, Ö. (2014) İşitme Engelli Judocularda Sekiz Haftalık Denge Ve Koordinasyon Antrenmanlarının Performans Üzerine Etkileri. Yayınlanmış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Tsekleves, E., Warland, A., Kilbride, C., Paraskevopoulos, I., & Skordoulis, D. (2014). The use of the Nintendo Wii in motor rehabilitation for virtual reality interventions: a literature review. In Virtual, Augmented Reality and Serious Games for Healthcare 1 (pp. 321-344). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Akın, M. (2013). Effect of gymnastics training on dynamic balance abilities in 4-6 years of age children. International Journal of Academic Research, 5(2).
 • Kato, P.M. (2010). Video games in health care: closing the gap. Review of General Psychology, 14, 113-121.
 • Kaya, M., & Sarıtaş, N. (2019). A Comparison of the Effects of Balance Training and Technological Games on Balance in Hearing-Impaired Individuals. Journal of Education and Training Studies, 7(3S), 48-53.
 • Vernadakis, N., Derri, V., Tsitskari, E. & Antoniou, P. (2014). The effect of Xbox Kinect intervention on balance ability for previous injured young competitive male athletes: a preliminary study. Physical Therapy in Sport, 15, 148-155.
 • Yang, Y.R., Tsai, M.P., Chuang, T.Y., Sung, W.H., & Wang, R.Y. (2008). Virtual reality-based training improves community ambulation in individuals with stroke: A randomized controlled trial. Gait & Posture, 28(2), 201-206.
 • De Bruin, E.D., Schoene, D., Pichierri, G., Smith, S.T. (2010). Use of virtual reality technique for the training of motor control in the elderly-Some theoretical considerations, Zeitschriftfür Gerontologie und Geriatrie,43, 229-234
 • George, A., Rohr, L., & Byrne, J. (2016). Impact of Nintendo Wii games on physical literacy in children: Motor skills, physical fitness, activity behaviors, and knowledge. Sports, 4(1), 3.
 • Gioftsidou, A., Vernadakis, N., Malliou, P., Batzios, S., Sofokleous, P., Antoniou, P., Godolias, G. (2013). Typical balance exercises or exergames for balance improvement?. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 26(3), 299-305.
 • Kliem, A., & Wiemeyer, J. (2010). Comparison of a traditional and a video game based balance training program. International Journal of Computer Science in Sport, 9(2), 80-91.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3677-6682
Author: Cihat KORKMAZ (Primary Author)
Institution: Mersin Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2101-073X
Author: Manolya AKIN
Institution: Mersin Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA KORKMAZ, C , AKIN, M . (2019). 9-14 Yaş Grubu İşitme Engelli Sedanterlerde Nintendo-Wii Balance Board Antrenmanlarının Dinamik Denge Üzerine Etkisi. Spor Eğitim Dergisi , 3 (3) , 119-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/48470/647008