Year 2019, Volume 3 , Issue 3, Pages 67 - 69 2019-12-30

Yaşlanma ve Yaşlılık Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış

Pelin TOKATLI [1]


Bu yazı Alan Duben'in derlediği Yaşlanma ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açıları başlıklı kitabın eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmesini içermektedir.

yaşlanma, yaşlılık
  • Arun, Ö. (2019). “Büroyla Saha Arasında: Yaşlanma Çalışmalarında İlişkisellik”, Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi, 0, 75-86.
  • Çuhadar, S. G. & Lordoğlu, K. (2016). "Demografik Dönüşüm Sürecinde Türkiye’de Yaşlanma ve Sorunlar." İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54, 63-80.
  • Duben, A. (drl) (2018). Yaşlanma Ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0001-8643-5117
Author: Pelin TOKATLI (Primary Author)
Institution: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA Tokatlı, P . (2019). Yaşlanma ve Yaşlılık Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi , 3 (3) , 67-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/senex/issue/45503/569303