Dissertation
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 3, Issue 3, 60 - 66, 30.12.2019

Abstract

References

  • KAYNAKÇA Arun , Ö. (2018). Yaşlanma Çalışmalarında Geleceğe Bakmak. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi. 2(2), 1-2. CTUR. (Centre for Time Use Research). (2015). 2014-2015 United Kingdom The Time Use Survey. Çelik, Ö. & Ertürk Atabey, S. (2013). Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (13).151-165. Edwards, R. & Ranson, S. & Strain, M. (2002). Reflexivity: towards a theory of lifelong learning. International journal of lifelong education. 21(6): 525-536. Erlinghagen, M. & Hank, (2006). K. The participation of older Europeans in volunteer work. Ageing & Society. 26(4): 567-584. Foster, L. & Walker, A. (2014). Active and successful aging: A European policy perspective. The Gerontologist. 55(1): 83-90. Giddens , A. (1984). The constitution of society. Berkeley.University of California Press. 584-602. Giddens A. (1986). The constitution of society: Outline of the theory of structuration (Vol. 349). Univ of California Press. Giddens, A. (1991) Structuration theory. Past, Present and Future. In: Bryant, C. and Jary, D.(eds.). Giddens’ Theory of Structuration. A Critical Appreciation. London: Routledge. 201-222. TÜİK. (2015). Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015. Walker, A. & Maltby, T. (2012). Active ageing: A strategic policy solution to demographic ageing in the European Union. International Journal of Social Welfare. 21: 117-130. Ward, R. A. (1979). The meaning of voluntary association participation to older people. Journal of Gerontology. 34(3): 438-445.

Yaş Gruplarına Göre Zaman Kullanımı Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Birleşik Krallık ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Year 2019, Volume 3, Issue 3, 60 - 66, 30.12.2019

Abstract

Yazımda bu yıl ilk defa Senex : Yaşlılık Çalışmaları Dergisi ve Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından verilmiş olan yaşlanma çalışmalarında üstün başarı tez ödülüne layık görülmüş, 2019 yılında tamamladığım yüksek lisans tezimin oluşum serüvenini paylaşılmaktadır. Bu serüvenin içerisinde baştan sona tüm aşamaları ve tez çalışmam sonucu elde etmiş olduğum çarpıcı bulguları okurlara sunmak amacı ile bu yazıyı kaleme aldım. Tez çalışmam nicel bir metodolojik yaklaşıma sahiptir. Türkiye Zaman Kullanımı Araştırması 2014-2015 (TÜİK, 2015) ve Birleşik Krallık Zaman Kullanım Araştırması 2014-2015 (CTUR, 2015) mikro verileri ile “Türkiye’de ve Birleşik Krallık’da bireylerin zaman kullanımı tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?" sorusuna yanıt verebilmek adına SPSS programı aracılığı ile ikincil veri analizi gerçekleştirilmiştir.

References

  • KAYNAKÇA Arun , Ö. (2018). Yaşlanma Çalışmalarında Geleceğe Bakmak. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi. 2(2), 1-2. CTUR. (Centre for Time Use Research). (2015). 2014-2015 United Kingdom The Time Use Survey. Çelik, Ö. & Ertürk Atabey, S. (2013). Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (13).151-165. Edwards, R. & Ranson, S. & Strain, M. (2002). Reflexivity: towards a theory of lifelong learning. International journal of lifelong education. 21(6): 525-536. Erlinghagen, M. & Hank, (2006). K. The participation of older Europeans in volunteer work. Ageing & Society. 26(4): 567-584. Foster, L. & Walker, A. (2014). Active and successful aging: A European policy perspective. The Gerontologist. 55(1): 83-90. Giddens , A. (1984). The constitution of society. Berkeley.University of California Press. 584-602. Giddens A. (1986). The constitution of society: Outline of the theory of structuration (Vol. 349). Univ of California Press. Giddens, A. (1991) Structuration theory. Past, Present and Future. In: Bryant, C. and Jary, D.(eds.). Giddens’ Theory of Structuration. A Critical Appreciation. London: Routledge. 201-222. TÜİK. (2015). Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015. Walker, A. & Maltby, T. (2012). Active ageing: A strategic policy solution to demographic ageing in the European Union. International Journal of Social Welfare. 21: 117-130. Ward, R. A. (1979). The meaning of voluntary association participation to older people. Journal of Gerontology. 34(3): 438-445.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology
Journal Section Tez Ödülü
Authors

Elif GÜNGÖR (Primary Author)
AKDENIZ UNIVERSITY
0000-0002-7480-7793
Türkiye

Thanks Desteğini her zaman yanımda hissettiğim ebeveynlerim Ali ve Hayriye Güngör'e , biricik kız kardeşim Neslihan Güngör'e, Tez yazım sürecinin her aşamasında yanımda olan çok değerli Tez Danışmanım ve Hocam Doç. Dr. Özgür Arun'a, Genç araştırmacılara bu fırsatı sağlayan Senex: Yaşlılık Araştırmaları Dergisi ve Raoul Wallenberh Ensitüsün'e en içten teşekkürlerimi sunarım.
Publication Date December 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Güngör, E. (2019). Yaş Gruplarına Göre Zaman Kullanımı Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Birleşik Krallık ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz . Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi , 3 (3) , 60-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/senex/issue/45503/665707