Book Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yaş Dostu Çevrelerin Değerlendirilmesi: SOLIS Rehber

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 86 - 90, 19.03.2022

Abstract

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte tüm dünyada yaşlı nüfus hızla artmaktadır. 2030 yılına kadar dünyadaki her 6 kişiden birinin 60 yaş ve üzerinde olacağı ve 2050 yılına kadar 60 yaş ve üzeri dünya nüfusunun iki katına çıkacağı (2,1 milyar) öngörülmektedir (WHO, 2021). Bu demografik dönüşüm Türkiye’de de kendini göstermektedir. Nüfus projeksiyonları Türkiye’de 2020 yılında %9,5 olan yaşlı nüfusun, 2030’da %12,9, 2040’ta %16,3 ve 2060 yılında ise %22,6 olacağını göstermektedir (TÜİK, 2020). Dünya genelinde ve Türkiye’de yaşanan böylesi bir demografik dönüşüm birçok alanda etkiler yaratmaktadır. Bu alanlardan birisi de birey-çevre ilişkisidir. Buradan hareketle başta kamusal alanda olmak üzere yaşlı bireylerin konut ve kenti kullanma hakkına yönelik ciddi adımlara ihtiyaç olduğu söylenebilir.

References

  • Arun, Ö. (2020). SOLIS: Yaş Dostu Çevre Değerlendirme Rehberi. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları.
  • Rubenstein, L. Z. (2006). Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age and Aging (2), 37-41.
  • TÜİK. (2021). Haber Bülteni, Sayı 37227, İstatistiklerle Yaşlılar, 2020, Mart 2021. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
  • WHO. (2021). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health. Erişim Tarihi: 26.01.2022
  • Valipoor, S., Pati, D., Kazem-Zadeh, M., Mihandoust, S. & Mohammadigorji, S. (2020). Falls in Older Adults: A Systematic Review of Literature on Interior-Scale Elements of the Built Environment. Journal of Aging and Environment, 34 (4), 351-374.

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 86 - 90, 19.03.2022

Abstract

References

  • Arun, Ö. (2020). SOLIS: Yaş Dostu Çevre Değerlendirme Rehberi. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları.
  • Rubenstein, L. Z. (2006). Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age and Aging (2), 37-41.
  • TÜİK. (2021). Haber Bülteni, Sayı 37227, İstatistiklerle Yaşlılar, 2020, Mart 2021. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
  • WHO. (2021). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health. Erişim Tarihi: 26.01.2022
  • Valipoor, S., Pati, D., Kazem-Zadeh, M., Mihandoust, S. & Mohammadigorji, S. (2020). Falls in Older Adults: A Systematic Review of Literature on Interior-Scale Elements of the Built Environment. Journal of Aging and Environment, 34 (4), 351-374.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Book Reviews
Authors

Bengisu BELİRDİ ÖZKURT This is me (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7174-7975
Türkiye

Publication Date March 19, 2022
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Belirdi Özkurt, B. (2022). Yaş Dostu Çevrelerin Değerlendirilmesi: SOLIS Rehber . Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 86-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/senex/issue/68963/1090430