Editorial
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Disiplinlerarası Bir Eksende Senex’in Sinemayla İlişkisi

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 91 - 94, 19.03.2022

Abstract

Senex, bu sayısından itibaren sinema ve yaşlılık çalışmaları arasındaki ilişkiye ayrı bir başlık açmakta ve iki disiplin arasındaki ilişkiye daha kompleks bir biçimde yaklaşılmasına olanak sağlamaktadır. Zira yaşlılık çalışmalarının yükselen bir değer hâline gelmesi ve sinemanın bir olguya görünürlük kazandırması konusundaki yeterliliği bahsedilen bu iki alanın bir iş birliği konusunda uzlaşabileceğini akıllara getirmektedir. Dolayısıyla, bu karşılıklı zemin hazırlama ve beslenme hâli, akademik ölçekte Senex’in çabalarıyla somutlaştırılabilir durmaktadır.

References

  • Elsaesser, T. ve Hagener, M. (2014). Film kuramı: Duyular yoluyla bir giriş. (Çev. B. Soner ve B. Yıldırım). Ankara: Dipnot.
  • Erhart, I. ve Eslen-Ziya, H. (2018). Sinemada Yaşlılık ve Erkeklik. A. Duben (drl.), Yaşlanma ve yaşlılık: Disiplinlerarası bakış açıları içinde (ss. 99-109). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Scheidt, R.J., Vanden Bosch, J., Kivnick, H.Q. ve Vanden Bosch, J. (2012a). Editorial: Lauching “on film and digital media”. The Gerontologist, 52(4), 439-440. https://doi.org/10.1093/geront/gns087
  • Scheidt, R.J., Vanden Bosch, J., Kivnick, H.Q. ve Vanden Bosch, J. (2012b). Coming a theater near you. The Gerontologist, 52(4), 581-582. https://doi.org/10.1093/geront/gns090

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 91 - 94, 19.03.2022

Abstract

References

  • Elsaesser, T. ve Hagener, M. (2014). Film kuramı: Duyular yoluyla bir giriş. (Çev. B. Soner ve B. Yıldırım). Ankara: Dipnot.
  • Erhart, I. ve Eslen-Ziya, H. (2018). Sinemada Yaşlılık ve Erkeklik. A. Duben (drl.), Yaşlanma ve yaşlılık: Disiplinlerarası bakış açıları içinde (ss. 99-109). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Scheidt, R.J., Vanden Bosch, J., Kivnick, H.Q. ve Vanden Bosch, J. (2012a). Editorial: Lauching “on film and digital media”. The Gerontologist, 52(4), 439-440. https://doi.org/10.1093/geront/gns087
  • Scheidt, R.J., Vanden Bosch, J., Kivnick, H.Q. ve Vanden Bosch, J. (2012b). Coming a theater near you. The Gerontologist, 52(4), 581-582. https://doi.org/10.1093/geront/gns090

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Editorial
Authors

Mehmet AYTEKİN> (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-4206-2918
Türkiye

Publication Date March 19, 2022
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Aytekin, M. (2022). Disiplinlerarası Bir Eksende Senex’in Sinemayla İlişkisi . Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 91-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/senex/issue/68963/1090431