Book Review
BibTex RIS Cite

Eşitsizliğin Görünmeyen Yüzü: Yaşlı Bakımı Politikalarına Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakış

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 23 - 25, 25.11.2023

Abstract

Yaşlanma çalışmalarında politika belgesi, ilgili hükümetlerin, yerel yönetimlerin, resmi ve özel kurumların bu alan üzerindeki araştırmaları teşvik etmek için oluşturdukları belgeler olarak tanımlanabilir. Politika belgelerinde, yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili, bakım, finansman, mevcut durum ve gelecekteki uygulanması önerilen stratejiler gibi farklı konular ele alınabilir. Alandaki politika belgeleri, yaşlanma süreçleriyle ilgilenen araştırmacılar, kurumlar ve şirketler için yol gösterici olabilir ve yaşlanma alanındaki çalışmaların koordinasyonunu ve ilerlemesini teşvik edebilir. Bu bağlamda Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları yaşlanma politikaları bağlamında, hükümetlerin, yerel yönetimlerin ve sektörde faaliyet gösteren kuruluşların bu alanda farkındalık seviyesini yükseltmek için 2022 yılından itibaren politika belgeleri yayınlamaktadır. Bu makalede 2023 yılında Senex Yaşlanma Derneği Yayınları tarafından yayınlanan ve Banu Liman tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Bakım Politikalarının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Değerlendirilmesi” başlıklı politika belgesi incelenmiştir.

References

  • Arun, Ö. & Holdsworth, J.K. (2018). Generational Care and Support Mechanisms in Turkey: Identiftying at Risk Populations. In Research on Family Structures in Turkey: Advanced Statistical Analysis, 2018. The General Directorate of Family an Social Services: Ankara
  • Kocabaş, Y., P. (2019). Feminist yaşlılık çalışmalarına bir bakış: kocakarılığı kucaklamak. Birikim Dergisi, 363, 84-95.
  • Liman, B., (2023). Türkiye’de Bakım Politikalarının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Değerlendirmesi. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları.
Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 23 - 25, 25.11.2023

Abstract

References

  • Arun, Ö. & Holdsworth, J.K. (2018). Generational Care and Support Mechanisms in Turkey: Identiftying at Risk Populations. In Research on Family Structures in Turkey: Advanced Statistical Analysis, 2018. The General Directorate of Family an Social Services: Ankara
  • Kocabaş, Y., P. (2019). Feminist yaşlılık çalışmalarına bir bakış: kocakarılığı kucaklamak. Birikim Dergisi, 363, 84-95.
  • Liman, B., (2023). Türkiye’de Bakım Politikalarının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Değerlendirmesi. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları.
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology (Other)
Journal Section Book Reviews
Authors

Mert Ersözlü 0000-0003-1763-5355

Publication Date November 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Ersözlü, M. (2023). Eşitsizliğin Görünmeyen Yüzü: Yaşlı Bakımı Politikalarına Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakış. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 7(1), 23-25.