Research Article
BibTex RIS Cite

Blinding From “Lighted Coasts” to Eternal: An Evaluation of The Novel “The Call of The Sea” on The Axis of Lonely and Alienation Tracks

Year 2022, Issue: 3, 14 - 26, 26.09.2022

Abstract

From the moment he/she was born, man/woman has been in an effort to understand what he wants, where he came from, where he is going, and what makes his/her life meaningful. To understand the life cycle between being born and die, and to make this cycle meaningful, person must firstly understand the meaning of one’s own existence. When a person understands the meaning of his/her own existence and finds his/her place in society, her life will gain meaning. If person does not understand this meaning, he/she will be equipped with feelings of emptiness and loneliness. It is inevitable that a person’s deep loneliness will push him/her to alienation and exhaustion. Especially loneliness and subsequent alienation are phenomena that radically change him/her life. A person who isolates himself/herself from society with the feeling of loneliness will not see himself/herself as a part of the outside world in the alienation phase. This struggle for existence of woman/man in society and within himself/herself has been has been the subject of many researches and literary works. This study was carried out in order to examine the reasons behind the loneliness and alienation at the end of the said struggle. Thus, what is experienced in the depths of the human mind, which remains obscure, will be revealed.

References

 • Adler, A. (2006). İnsanı tanıma sanatı (9. baskı). Say.
 • Adler, A. (2002). Sosyal duygunun gelişiminde bireysel psikoloji. Hayat.
 • Algül, A. (2014). Kemal Bilbaşar’ın denizin çağırışı romanına psikanalitik açıdan bir bakış. Türkiyat Araştırmaları, (20), 7-26.
 • Bachelard, G. (1996). Mekânın poetikası (1. baskı). (A, Derman, Çev.). Kesit.
 • Bachelard, G. (2006). Su ve düşler-maddenin imgelemi üzerine bir deneme (1. baskı). (O, Kunal, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
 • Bilbaşar, K. (2020). Denizin çağırışı (4. baskı). Can.
 • Binbirçiçek, A. E. (2017). J. P. Sartre’da yabancılaşma fenomeni (1. baskı). Pales.
 • Dan, S. (2019). Yabancılaşma-Marx’ın teorisine bir giriş (2. baskı). Marx21 Yayınları.
 • Ertoy, M. (2007). Yabancılaşma kader mi, tercih mi? (1. baskı). Lotus.
 • Gasset, Y. O. (1999). İnsan ve “herkes” (2. baskı). Metis.
 • Geçtan, E. (1998). Psikanaliz ve sonrası (8. baskı). Remzi.
 • Göka, E. (2020). Yalnızlık ve umut (1. baskı). Kapı.
 • Onat, N. (2013). Kamusal alan ve sınırları (1. baskı). Durak.
 • Osmanoğlu, Ö. (2016). Hegel’den Marcuse’ye yabancılaşma olgusu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 65-92.
 • Özcan, T. (2000). Romanda sosyal ortam. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 99-110.
 • Sayers, S. (2018). Marx ve yabancılaşma-Hegelyan temalar üzerine yazılar (1. baskı). (F, Sarı, Çev.). Kor Kitap.
 • Sazyek, H. (2008). Abdülhak Şinasi Hisar’ın romanlarında özel yabancılaşma (1. baskı). Akçağ.
 • Shayegan, D. (1991). Yaralı bilinç (1. baskı). Metis.
 • Soyşekerci, H. (2018). Denizin çağırışı’nda varoluşun gizemi. Oggito. https://oggito.com/icerikler/denizin-cagirisinda-varolusun-gizemi/63363. (Erişim tarihi: 25.08.2022).
 • Şenesen-Okuşluk, R. (2018). Anadolu efsanelerinde sular ve su imgeleri üzerine arketipsel bir değerlendirme [Bildiri sunumu]. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara.

“IŞIKLI KIYILARDAN” SONSUZA KARIŞMAK: “DENİZİN ÇAĞIRIŞI” ROMANININ YALNIZLIK VE YABANCILAŞMA İZLEKLERİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2022, Issue: 3, 14 - 26, 26.09.2022

Abstract

İnsan; dünyaya geldiği andan beri ne istediğini, nereden gelip nereye gittiğini ve yaşamını anlamlı kılan şeyi ya da şeyleri anlama çabası içinde olmuştur. Doğmak ve ölmek arasındaki yaşam döngüsünü kavrayabilmek ve bu döngüyü daha anlamlı hale getirmek için ise kişinin önce varlığının anlamını kavraması lazımdır. Kişi, varlığının anlamını kavradıkça ve toplum içinde yerini buldukça yaşamı anlam kazanacaktır. Eğer bu anlamı kavrayamaz ise boşluk ve yalnızlık hissi ile donanacaktır. Kişinin yaşadığı derin yalnızlığın onu yabancılaşmaya ve tükenmeye itmesi kaçınılmazdır. Özellikle yalnızlık ve ardından gelen yabancılaşma durumu, onun yaşamını kökten değiştiren olgulardır. Yalnızlık duygusu ile kendini toplumdan yalıtan insan, yabancılaşma evresinde kendini artık dış dünyanın bir parçası olarak göremeyecektir. İnsanın toplum içinde ve kendi içinde verdiği bu var oluş mücadelesi, birçok araştırmaya ve edebi esere konu edilmiştir. Bu çalışma, söz konusu mücadelenin sonundaki yalnızlık ve yabancılaşmanın altındaki sebepleri irdelemek amacıyla yapılmıştır. Böylece, bilinmezliğini koruyan insan zihninin derinlerinde yaşananlar ortaya çıkacaktır.

References

 • Adler, A. (2006). İnsanı tanıma sanatı (9. baskı). Say.
 • Adler, A. (2002). Sosyal duygunun gelişiminde bireysel psikoloji. Hayat.
 • Algül, A. (2014). Kemal Bilbaşar’ın denizin çağırışı romanına psikanalitik açıdan bir bakış. Türkiyat Araştırmaları, (20), 7-26.
 • Bachelard, G. (1996). Mekânın poetikası (1. baskı). (A, Derman, Çev.). Kesit.
 • Bachelard, G. (2006). Su ve düşler-maddenin imgelemi üzerine bir deneme (1. baskı). (O, Kunal, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
 • Bilbaşar, K. (2020). Denizin çağırışı (4. baskı). Can.
 • Binbirçiçek, A. E. (2017). J. P. Sartre’da yabancılaşma fenomeni (1. baskı). Pales.
 • Dan, S. (2019). Yabancılaşma-Marx’ın teorisine bir giriş (2. baskı). Marx21 Yayınları.
 • Ertoy, M. (2007). Yabancılaşma kader mi, tercih mi? (1. baskı). Lotus.
 • Gasset, Y. O. (1999). İnsan ve “herkes” (2. baskı). Metis.
 • Geçtan, E. (1998). Psikanaliz ve sonrası (8. baskı). Remzi.
 • Göka, E. (2020). Yalnızlık ve umut (1. baskı). Kapı.
 • Onat, N. (2013). Kamusal alan ve sınırları (1. baskı). Durak.
 • Osmanoğlu, Ö. (2016). Hegel’den Marcuse’ye yabancılaşma olgusu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 65-92.
 • Özcan, T. (2000). Romanda sosyal ortam. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 99-110.
 • Sayers, S. (2018). Marx ve yabancılaşma-Hegelyan temalar üzerine yazılar (1. baskı). (F, Sarı, Çev.). Kor Kitap.
 • Sazyek, H. (2008). Abdülhak Şinasi Hisar’ın romanlarında özel yabancılaşma (1. baskı). Akçağ.
 • Shayegan, D. (1991). Yaralı bilinç (1. baskı). Metis.
 • Soyşekerci, H. (2018). Denizin çağırışı’nda varoluşun gizemi. Oggito. https://oggito.com/icerikler/denizin-cagirisinda-varolusun-gizemi/63363. (Erişim tarihi: 25.08.2022).
 • Şenesen-Okuşluk, R. (2018). Anadolu efsanelerinde sular ve su imgeleri üzerine arketipsel bir değerlendirme [Bildiri sunumu]. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Burçak Ankut Bozo

Publication Date September 26, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 3

Cite

APA Ankut Bozo, B. (2022). “IŞIKLI KIYILARDAN” SONSUZA KARIŞMAK: “DENİZİN ÇAĞIRIŞI” ROMANININ YALNIZLIK VE YABANCILAŞMA İZLEKLERİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat Ve İkonografi Dergisi(3), 14-26.

  29743

Journal of Art and Iconography  is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

26107