Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Minimalism on Adnan Çoker's Works After 1970

Year 2022, Issue: 3, 1 - 13, 26.09.2022

Abstract

In America from the 1960s, Minimalism has been used as an appro-ach to the art of application related to the reality of the age it is in. They used the object, which is far from ready-made materials and personal and emotional expressions, without attributing any mea-ning to it. Adopt a plain and simple adoption to the movement, uses and surplus of the society. Turkey Reductionist approach is seen in Adnan Çoker works in the product exhibition 1970 exhibi-tion “Black Paintings”, simple application forms, less colors, black background are used in the product. It has balance and symmetry, hand like everywhere, ground view. Also, Ottoman-Sellu architectu-ral style structures are in use in form in his paintings.The author of this period dream will have a subtle sense of minimalism art.

References

 • Akgün, S. (2019). Minimal sanat bağlamında Donald Judd’un eserlerinde biçim ve anlam ilişkisi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 21-29. https://doi.org/10.34137/jilses.458169 Aksüğür, İ. (1979). Batı resim dilini kullanma aşamasından geçip kendi kültürüne dönen res-sam: Adnan Çoker, Milliyet Sanat, 315, 9-17.
 • Anonim (1982). Adnan Çoker ile söyleşi, Yeni Boyut Dergisi, 1(2), s. 4-8
 • Çoker, A. (1973). Sanatçının görüşü. Siyah simetri (Amerikan Kültür Merkezi İstanbul, 20 Mart-2 Nisan 1973 tarihli sergi broşürü).
 • Çoker, A. (2010). Adnan Çoker retrospektif 2010, Beşiktaş Belediyesi-Beltaş.
 • Duben-Aksüğür, İ. (1989a). Giriş. T. Onat ve S. Demirtaş (kitap ve sergi gerçekleştirme) Ad-nan Çoker sergi kataloğu, Derimod Kültür Merkezi Yay.
 • Duben-Aksüğür, İ. (1989b). Adnan Çoker sergisi, Derimod kültür merkezi kataloğu, İpek Duben Yazı ve Söyleşileri, 1978-2010.
 • Erzen, J. N. (1997). Minimalizm, Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi II, s.1260-1265
 • Foster, H. (2017). Gerçeğin geri dönüşü, Ayrıntı.
 • Germaner, S. (1997). 1960 Sonrası sanat, Kabalcı.
 • Hodge, S. (2013). Gerçekte bilmeniz gereken 50 sanat fikri (Çev: Emre Gözgü). Domingo.
 • Koçak, N. (1988). Tabula Rasa ya da Adnan Çoker’in resimlerine yaklaşmak, Argos, (1), 84-93.
 • Köksal, A. (1989). 49. Devlet sergisi ve “günümüz sanatçıları”, Milliyet Sanat, (220), 56-58
 • Sözen, M., & Tanyeli, U. (2020). Sanat kavramları ve terimleri sözlüğü, Remzi.
 • Tizgöl, K. (2008). Sanatta minimalizm ve günümüz seramik sanatına yansımaları (Tez No. 219443) [Sanatta Yeterlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Wick, O. (2011). Serra Brancusi: Constantin Brancusi and Richard Serra a handbook of possibilities. bostfildel: Hatje Cantz.
 • Yılmaz, M. (2006). Modernizmden postmodernizme sanat, Ütopya.
 • URL 1: https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/02/27/five-for-friday-how-is-this-art-or-what-i-learned-from-conceptual-art/. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 2: https://www.wikiart.org/en/richard-serra/fulcrum-1987. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 3: https://www.wikiart.org/en/dan-flavin/untitled-in-honor-of-harold-joachim-3-1977. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 4: https://blogs.uoregon.edu/kendallwagnerarh410/2015/01/27/copper-and-aluminum-paintings-1960-1962. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 5: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID =483&bhcp=1&periodID=404. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 6: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID =483&bhcp=1&periodID=405. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 7: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID =483&bhcp=1&periodID=405. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 8: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID= 483&bhcp=1&periodID=408&pageNo=0&exhID=0. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 9: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID= 483&bhcp=1&periodID=409. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 10: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID= 483&bhcp=1&periodID=410. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 11: https://www.galerisoyut.com.tr/ngg_tag/adnan-coker/#eser/adnan-coker/21264. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 12: http://www.artnet.com/artists/adnan-%C3%A7oker/minareler-qPeSlwrZkABRmzwOpkWEJg2. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 13: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=483&section=130&lang= TR&exhID=0&periodID=416&sortBy=retro&sortDir=ASC&bhcp=1&pageNo=0. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 14: http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_ artistDe-tailID=97. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).

1970 SONRASI ADNAN ÇOKER ESERLERİNDE MİNİMALİZM ETKİSİ

Year 2022, Issue: 3, 1 - 13, 26.09.2022

Abstract

1960’lı yıllarda Amerika’da ortaya çıkan Minimalizm içinde bulundu-ğu çağın imkânları doğrultusunda geleneksel sanat anlayışına tavır olarak endüstriyel ürünleri kullanmıştır. Hazır malzemeleri kişisel ve duygusal ifadeden uzak tutarak nesneyi olduğu gibi hiçbir anlam yüklemeden kullanmışlardır. Toplumun hareketine, fazlalığına, tüke-timine, hızına karşın sade ve basit bir anlayış benimsemiştir. Türkiye de ise indirgemeci anlayış Adnan Çoker eserlerinde görülmektedir. Özellikle sanatçı 1970 sonrası “Siyah Resimler” olarak adlandırılan eserlerinde basit geometrik biçimler, az renk, siyah fon kullanmıştır. Denge ve simetri, boşluk, yer çekimi gibi kavramları ele almıştır. Ayrıca Osmanlı-Selçuklu mimari yapılar onun resimlerinde kullandığı biçimlerin kaynağıdır. Bu dönem sanatçının eserleri makalede mini-malizm sanat anlayışı bağlamında incelenmiştir.

References

 • Akgün, S. (2019). Minimal sanat bağlamında Donald Judd’un eserlerinde biçim ve anlam ilişkisi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 21-29. https://doi.org/10.34137/jilses.458169 Aksüğür, İ. (1979). Batı resim dilini kullanma aşamasından geçip kendi kültürüne dönen res-sam: Adnan Çoker, Milliyet Sanat, 315, 9-17.
 • Anonim (1982). Adnan Çoker ile söyleşi, Yeni Boyut Dergisi, 1(2), s. 4-8
 • Çoker, A. (1973). Sanatçının görüşü. Siyah simetri (Amerikan Kültür Merkezi İstanbul, 20 Mart-2 Nisan 1973 tarihli sergi broşürü).
 • Çoker, A. (2010). Adnan Çoker retrospektif 2010, Beşiktaş Belediyesi-Beltaş.
 • Duben-Aksüğür, İ. (1989a). Giriş. T. Onat ve S. Demirtaş (kitap ve sergi gerçekleştirme) Ad-nan Çoker sergi kataloğu, Derimod Kültür Merkezi Yay.
 • Duben-Aksüğür, İ. (1989b). Adnan Çoker sergisi, Derimod kültür merkezi kataloğu, İpek Duben Yazı ve Söyleşileri, 1978-2010.
 • Erzen, J. N. (1997). Minimalizm, Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi II, s.1260-1265
 • Foster, H. (2017). Gerçeğin geri dönüşü, Ayrıntı.
 • Germaner, S. (1997). 1960 Sonrası sanat, Kabalcı.
 • Hodge, S. (2013). Gerçekte bilmeniz gereken 50 sanat fikri (Çev: Emre Gözgü). Domingo.
 • Koçak, N. (1988). Tabula Rasa ya da Adnan Çoker’in resimlerine yaklaşmak, Argos, (1), 84-93.
 • Köksal, A. (1989). 49. Devlet sergisi ve “günümüz sanatçıları”, Milliyet Sanat, (220), 56-58
 • Sözen, M., & Tanyeli, U. (2020). Sanat kavramları ve terimleri sözlüğü, Remzi.
 • Tizgöl, K. (2008). Sanatta minimalizm ve günümüz seramik sanatına yansımaları (Tez No. 219443) [Sanatta Yeterlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Wick, O. (2011). Serra Brancusi: Constantin Brancusi and Richard Serra a handbook of possibilities. bostfildel: Hatje Cantz.
 • Yılmaz, M. (2006). Modernizmden postmodernizme sanat, Ütopya.
 • URL 1: https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/02/27/five-for-friday-how-is-this-art-or-what-i-learned-from-conceptual-art/. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 2: https://www.wikiart.org/en/richard-serra/fulcrum-1987. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 3: https://www.wikiart.org/en/dan-flavin/untitled-in-honor-of-harold-joachim-3-1977. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 4: https://blogs.uoregon.edu/kendallwagnerarh410/2015/01/27/copper-and-aluminum-paintings-1960-1962. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 5: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID =483&bhcp=1&periodID=404. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 6: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID =483&bhcp=1&periodID=405. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 7: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID =483&bhcp=1&periodID=405. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 8: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID= 483&bhcp=1&periodID=408&pageNo=0&exhID=0. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 9: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID= 483&bhcp=1&periodID=409. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 10: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=ENG&artistID= 483&bhcp=1&periodID=410. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 11: https://www.galerisoyut.com.tr/ngg_tag/adnan-coker/#eser/adnan-coker/21264. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 12: http://www.artnet.com/artists/adnan-%C3%A7oker/minareler-qPeSlwrZkABRmzwOpkWEJg2. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 13: http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=483&section=130&lang= TR&exhID=0&periodID=416&sortBy=retro&sortDir=ASC&bhcp=1&pageNo=0. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
 • URL 14: http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_ artistDe-tailID=97. (Erişim Tarihi: 20.04.2022).
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Serkan İlden 0000-0002-9347-3733

Neslihan Ayhan Karaahmetoğlu This is me 0000-0002-0187-0302

Publication Date September 26, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 3

Cite

APA İlden, S., & Ayhan Karaahmetoğlu, N. (2022). 1970 SONRASI ADNAN ÇOKER ESERLERİNDE MİNİMALİZM ETKİSİ. Sanat Ve İkonografi Dergisi(3), 1-13.

  29743

Journal of Art and Iconography  is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

26107