Research Article
BibTex RIS Cite

Kathe Kollwitz's Evolution From Pain To Passion: Examination Of Figures In Her Major Works

Year 2022, Issue: 3, 27 - 41, 26.09.2022

Abstract

Kollwitz, who lived between 1867 and 1945, lived in a period when two world wars were experienced in continental Europe and humanity was in a paradox of crises. During this period, millions of people's lives were extinguished due to wars and epidemics, millions of them fell into the clutches of poverty and misery, families and societies were torn apart. Combining the tragedies of the society he lived in with his own pain and experiences, the artist has produced immortal works that preserve their originality today. In this respect, Kollwitz has the feature of being an artist who influenced not only his own period but also later periods. With an understanding of art against Kollwitz's cultural paradigms towards women, especially in the political approach of the Germany of the period; The problems of the period in which he lived and the effects of the pain he experienced on his art are examined through 6 paintings of the artist. The aim of the study is to passionately convey the deep emotional pain that Kollwitz experienced during this difficult period to his works; At the same time, it is to examine and reveal the technique and point of view used to make the audience feel the same emotion and depth with analyzes based on documents and works.

References

 • Arslan, R. (2011). Alman baskı resim sanatı ve toplumsal–gerçekçilik bağlamında bir sanatçı: Käthe Kollwıtz. (Tez No. 408734) [Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi-Diyarbakır]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Ayan, M. (2010). Weimar dönemi kadın devrimci ruhu ile Kathe Kollwitz, Sone.
 • Baransel, Z. (2009). Käthe Kollwitz ve Edward Munch baskı resimleri. (Tez No. 254307) [Yüksek lisans tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Bentley, C. (2017). Maternıty and the self: A social construct in the images of Käthe Kollwitz, International Journal of Arts and Humanities, 1(10), 908-938.
 • Berksoy, F. (1998). 20. yüzyıl Batı ve Türk resminde toplumsal gerçekçilik, Bakışlar Matbaacılık.
 • Betterton, R. (1996). An intimate distance: Women, artists, and the body, Routledge.
 • Comini, A. (1977). For whom the bell tolls: private versus universal grief in the work of Edvard Munch and Käthe Kollwitz, Arts Magazine, (51), 142-156.
 • Kearns, M. (1976). Käthe Kollwitz: Woman and artist, The Feminist Press at the City University of New York.
 • Kızılırmak-Çekinmez, B. (2022). Käthe Kollwitz baskıresimlerinde kadın imgesi üzerine bir inceleme, Sanat ve İnsan Dergisi. Özel Sayı.
 • Kollwitz, H. (1988). The diary and letters of Kaethe Kollwitz. Northwestern University Press.
 • Kuru, A. Ş. (2017). I. dünya savaşı’nın sanat diline etkileri, Max Beckmann’ın die hölle (Cehennem), Käthe Kollwitz’in Der Krieg (Savaş) Baskı Dosyaları. STD, XXVI. 395-421.
 • Moorjan, A. (1986) Kähte Kollwitz on sacrifice mourning, and reparation: An essay in psychoaesthetics. The Johns Hopkins University Press.
 • Prelinger, E. (ed.). (1992) Käthe Kollwitz. Yale University Press.
 • Süreken-Şepiklioğlu, N. M. (2003). Frida Kahlo, Käthe Kollwitz ve Paula Rego‟nun resimsel ifade biçimlerinin yansımaları resimlerime etkileri. (Tez No. 137076) [Yüksek lisans tezi Mimar Sinan Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Tanır, T, A. (2019). Käthe Kollwitz’in “yoksulluk” adlı yapıtının çözümlenmesi, International journal of art, culture & communination. II(1). 1-17.
 • Tekdemir-Dökeroğlu, Ö. (2019). Acının resmini yapmak, Käthe Kollwitz resimleri üzerinden bir bakış, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art. 4(7), 163-178.
 • Turan, A. (1998). Käthe Kollwitz‟in sanatçı kişiliği, dünya sanatındaki yeri ve 1890-1938 yılları arasında yapmış olduğu baskı çalışmalarının incelenmesi. (Tez No. 74185) [Yüksek lisans tezi Mimar Sinan Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Zaimoğlu, Ş. (2018). Gravürde acı ve ölüm teması. (Tez No. 508919) [Yüksek lisans tezi Tekirdağ Namık Kemal-Tekirdağ]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Zigrosser, C. (1969). Prints and drawings of Käthe Kollwitz, Dover Publications.
 • Görsel 1. Yas tutan anne-baba. Granit Diksmuide. West Flanders, Belçika, 1932. https://www.ft.com/content/c3713270-1af0-11e4-a633-00144feabdc0 / (Erişim Tarihi: 20.06.2022).
 • Görsel 2. Ölü Çocuklu Kadın, Gravür, 1903. https://www.kollwitz.de/en/woman-with-dead-child-kn-81 /(Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • Görsel 3. Annelik. Käthe Kollwitz Museum, Köln, 1931. https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/17401 /(Erişim Tarihi: 05.07.2022).
 • Görsel 4. Anneler, 1923, savaş serisinden, gravür, 1921-1922, basım 1923. https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/artist/artist_id-20833_role-3_sov_page-17.html /(Erişim Tarihi: 09.07.2022).
 • Görsel 5. Hücuma Kalkış, 1902, “Köylüler Savaşı” serisi 5. Yaprak, Gravür/Asitli Kazıma /Şekerleme/ Yumuşak Vernik/Kuru Kazıma/Durchdruck https://www.kollwitz.de/en/sheet-5-charge /(Erişim Tarihi: 10.07.2022).
 • Görsel 6. “Dokumacıların Göçü”, Asit yedirme, kuru kazıma, 21,5 x 29,7 cm, 1893-98. https://www.kollwitz.de/en/sheet-4-march-of-the-weavers /(Erişim Tarihi: 12.07.2022).
 • Görsel 7. Filizlenecek Tohumlar Gömülmemelidir!, Litografi, 1942. https://www.kollwitz.de/en/seed-for-sowing-should-not-be-milled-kn-274 /(Erişim Tarihi: 14.07.2022).

Kathe Kollwitz’ın Acıdan Tutkuya Evrilen Belli Başlı Eserlerinde Figür İncelemesi

Year 2022, Issue: 3, 27 - 41, 26.09.2022

Abstract

1867 ile 1945 yılları arasında yaşamış olan Kollwitz, kıta avrupasında iki dünya savaşının yaşandığı, insanlığın bir buhranlar paradoksu içinde olduğu bir dönemde hayat sürmüştür. Bu dönemde milyonlarca insanın savaşlar ve salgınlar nedeniyle hayatı sönmüş, milyonlarcası yoksulluk ve sefaletin pençelerine düşmüş, aileler ve toplumlar parçalanmıştır. İçinde bulunduğu toplumun trajedilerini kendi yaşamış olduğu acı ve deneyimlerle birleştiren sanatçı, günümüzde özgünlüğünü koruyan ölümsüz eserler üretmiştir. Bu açıdan Kollwitz, yalnızca kendi dönemini değil sonraki dönemleri de etkileyen bir sanatçı olma özelliğine sahiptir. Kollwitz’in, özellikle dönemin Almanya’sının politik yaklaşımında kadına yönelik yürüttüğü kültürel paradigmalarına karşı bir sanat anlayışı ile; yaşadığı dönemin sorunlarını ve yaşadığı acıların sanatına yaptığı etkileri sanatçının 6 resmi üzerinden incelenmektedir. Çalışmanın amacı, Kollwitz’in yaşadığı bu zor dönemde, yaşadığı derin duygusal acıyı eserlerine tutkuyla aktarırken; aynı zamanda izleyiciye aynı duygu ve derinliği hissettirmesinde kullandığı teknik ve bakış açısını döküman ve eserlerine dayalı analizlerle irdelemek ve ortaya çıkarmaktır.

References

 • Arslan, R. (2011). Alman baskı resim sanatı ve toplumsal–gerçekçilik bağlamında bir sanatçı: Käthe Kollwıtz. (Tez No. 408734) [Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi-Diyarbakır]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Ayan, M. (2010). Weimar dönemi kadın devrimci ruhu ile Kathe Kollwitz, Sone.
 • Baransel, Z. (2009). Käthe Kollwitz ve Edward Munch baskı resimleri. (Tez No. 254307) [Yüksek lisans tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Bentley, C. (2017). Maternıty and the self: A social construct in the images of Käthe Kollwitz, International Journal of Arts and Humanities, 1(10), 908-938.
 • Berksoy, F. (1998). 20. yüzyıl Batı ve Türk resminde toplumsal gerçekçilik, Bakışlar Matbaacılık.
 • Betterton, R. (1996). An intimate distance: Women, artists, and the body, Routledge.
 • Comini, A. (1977). For whom the bell tolls: private versus universal grief in the work of Edvard Munch and Käthe Kollwitz, Arts Magazine, (51), 142-156.
 • Kearns, M. (1976). Käthe Kollwitz: Woman and artist, The Feminist Press at the City University of New York.
 • Kızılırmak-Çekinmez, B. (2022). Käthe Kollwitz baskıresimlerinde kadın imgesi üzerine bir inceleme, Sanat ve İnsan Dergisi. Özel Sayı.
 • Kollwitz, H. (1988). The diary and letters of Kaethe Kollwitz. Northwestern University Press.
 • Kuru, A. Ş. (2017). I. dünya savaşı’nın sanat diline etkileri, Max Beckmann’ın die hölle (Cehennem), Käthe Kollwitz’in Der Krieg (Savaş) Baskı Dosyaları. STD, XXVI. 395-421.
 • Moorjan, A. (1986) Kähte Kollwitz on sacrifice mourning, and reparation: An essay in psychoaesthetics. The Johns Hopkins University Press.
 • Prelinger, E. (ed.). (1992) Käthe Kollwitz. Yale University Press.
 • Süreken-Şepiklioğlu, N. M. (2003). Frida Kahlo, Käthe Kollwitz ve Paula Rego‟nun resimsel ifade biçimlerinin yansımaları resimlerime etkileri. (Tez No. 137076) [Yüksek lisans tezi Mimar Sinan Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Tanır, T, A. (2019). Käthe Kollwitz’in “yoksulluk” adlı yapıtının çözümlenmesi, International journal of art, culture & communination. II(1). 1-17.
 • Tekdemir-Dökeroğlu, Ö. (2019). Acının resmini yapmak, Käthe Kollwitz resimleri üzerinden bir bakış, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art. 4(7), 163-178.
 • Turan, A. (1998). Käthe Kollwitz‟in sanatçı kişiliği, dünya sanatındaki yeri ve 1890-1938 yılları arasında yapmış olduğu baskı çalışmalarının incelenmesi. (Tez No. 74185) [Yüksek lisans tezi Mimar Sinan Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Zaimoğlu, Ş. (2018). Gravürde acı ve ölüm teması. (Tez No. 508919) [Yüksek lisans tezi Tekirdağ Namık Kemal-Tekirdağ]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Zigrosser, C. (1969). Prints and drawings of Käthe Kollwitz, Dover Publications.
 • Görsel 1. Yas tutan anne-baba. Granit Diksmuide. West Flanders, Belçika, 1932. https://www.ft.com/content/c3713270-1af0-11e4-a633-00144feabdc0 / (Erişim Tarihi: 20.06.2022).
 • Görsel 2. Ölü Çocuklu Kadın, Gravür, 1903. https://www.kollwitz.de/en/woman-with-dead-child-kn-81 /(Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • Görsel 3. Annelik. Käthe Kollwitz Museum, Köln, 1931. https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/17401 /(Erişim Tarihi: 05.07.2022).
 • Görsel 4. Anneler, 1923, savaş serisinden, gravür, 1921-1922, basım 1923. https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/artist/artist_id-20833_role-3_sov_page-17.html /(Erişim Tarihi: 09.07.2022).
 • Görsel 5. Hücuma Kalkış, 1902, “Köylüler Savaşı” serisi 5. Yaprak, Gravür/Asitli Kazıma /Şekerleme/ Yumuşak Vernik/Kuru Kazıma/Durchdruck https://www.kollwitz.de/en/sheet-5-charge /(Erişim Tarihi: 10.07.2022).
 • Görsel 6. “Dokumacıların Göçü”, Asit yedirme, kuru kazıma, 21,5 x 29,7 cm, 1893-98. https://www.kollwitz.de/en/sheet-4-march-of-the-weavers /(Erişim Tarihi: 12.07.2022).
 • Görsel 7. Filizlenecek Tohumlar Gömülmemelidir!, Litografi, 1942. https://www.kollwitz.de/en/seed-for-sowing-should-not-be-milled-kn-274 /(Erişim Tarihi: 14.07.2022).
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Atalay Mansuroğlu 0000-0002-7152-0711

Publication Date September 26, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 3

Cite

APA Mansuroğlu, A. (2022). Kathe Kollwitz’ın Acıdan Tutkuya Evrilen Belli Başlı Eserlerinde Figür İncelemesi. Sanat Ve İkonografi Dergisi(3), 27-41.

  29743

Journal of Art and Iconography  is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

26107